Private Equity in control - Finext
  • Private Equity in control

Bedrijven die eigendom zijn van een private equity investeerder zitten vol dynamiek. Er is een helder plan en de executie van dat plan staat scherp op het vizier. Voor het financieel management een omgeving om zaken strak op orde te hebben en altijd de vinger aan de financiële pols te kunnen leggen. Bij Finext herkennen we deze dynamiek. We zijn zelf de ondernemers van Finext en snappen wat het is om integraal verantwoordelijk te zijn voor je plannen. Korte lijnen, snelle beslissingen, focus op resultaat: we herkennen het als geen ander. Dat is ook de reden dat al meer dan 20 private equity gefinancierde bedrijven behoren tot onze klantenkring. Maar wie zijn het en hoe helpen we deze ondernemingen?

Private Equity aan boord, dus stevig in control?

Finext helpt veel bedrijven die eigendom zijn van private equity investeerders (hierna PE-owned) om in de uitdagende private equity context te opereren. Zo zorgen we voor strakke accountingprocessen, soepele rapportages en scherpe forecasts. Dus geen wollige verhalen en dikke rapporten maar concrete acties die altijd gericht zijn op het resultaat.

Wat is onze aanpak voor Private Equity in control?

Onze aanpak is iedere keer maatwerk. Toch bevatten alle trajecten bij PE-owned bedrijven elementen die we duidelijk herkennen:

  • We pakken de ‘hoofdpijndossiers’ op en zaken die door de waan van de dag blijven liggen. Bijvoorbeeld het oogsten laaghangend fruit in de vorm van cash-reductie of kostenbesparing. Dus we zetten scherp de focus op resultaat en laten ons daar ook op afrekenen.
  • Naast het op orde brengen van de basis, zorgen we er meteen voor dat deze zaken structureel worden verbeterd. Zo vereenvoudigen we processen en elimineren overbodige complexiteit.
  • Ook kijken we me naar de bemanning; wat is er nodig in het finance-team? Zo werken we zowel met een vakinhoudelijk assessments als tests om de teamsamenstelling te verbeteren.
  • We brengen technologie aan boord om stevig grip op de cijfers te houden en helder stuurinformatie met de juiste snelheid op te kunnen leveren. Soms zijn dat eenvoudige dashboards, soms zijn dat complete performance management oplossingen.

De diensten van onze zusterbedrijven, zoals Taxvibes, IntirePlainwater, Swap Support en Sonum International, complementeren ons portfolio.

Compleet overzicht van Private Equity klanten

Hieronder tref je het complete overzicht aan met onze private equity klanten van de afgelopen jaren. Maar private equity betekent per definitie dynamiek. Daarom zijn niet alle bedrijven hieronder op dit moment nog onderdeel van het portfolio van een private equity investeerder.