Goed project in 5 stappen - Bekijk Stappenplan - Finext
  • De optelsom van een goed project

Bij een project weet je één ding zeker: er komen onverwachte dingen op het projectpad. Veranderingen spelen continu een rol, zowel binnen de organisatie als in de buitenwereld. Hoe zorg je dan voor de meeste toegevoegde waarde? Ton Janssen en Bart van Dillewijn delen hun ervaringen uit de praktijk.

Door Ton Janssen, Bart van Dillewijn, augustus 2020

Optelsom van goed project

De optelsom van een goed project

Check de infographic ‘De optelsom van een goed project’ of lees onderstaand artikel, waarin Ton Janssen en Bart van Dillewijn hun ervaringen delen.

1. Bepaal de concrete stip op de horizon

Wat is het business doel, wat willen we bereiken met het project of programma? Waar willen we staan als het project is afgerond? Door dit vooraf met elkaar te bepalen, kun je flexibel zijn zonder het einddoel uit het oog te verliezen.

2. Vat de stip in pijlers

Maak het einddoel concreet met pijlers als eenvoudig, slim en snel. Dit helpt om de juiste keuzes te maken als er tijdens het project extra wensen komen. Het bewaken van deze pijlers is een samenspel tussen de stakeholders, de projecteigenaar en de projectmanager.

3. Neem de tijd voor goede project governance

Bepaal de projectstructuur en hoe je besluiten neemt. Benoem naast duidelijke projectrollen en -verantwoordelijkheden ook een business owner voor verbinding naar de organisatie en acceptatie. Spreek duidelijke deliverables en milestones af, waarbij een bottom-up aanpak rondom scope, planning, milestone en afhankelijkheden zorgt voor een gedragen haalbare planning en meer eigenaarschap.

“Bij een project weet je één ding zeker: er komen onverwachte dingen op het projectpad.”

 4. Agile, waterval of een mix hiervan?

Het gaat niet om de methode, maar om het resultaat. Kies een projectaanpak die past bij de situatie en pas deze pragmatisch toe. Steeds vaker zien we dat een mix tussen agile en waterval een goede combinatie oplevert. Dat vraagt wel om diepgaande kennis van beide methodes.

5. Voortschrijdend inzicht? Altijd!

Of in elk geval heel vaak. Dat vraagt om aanpassingen en keuzes. Wat is leidend: budget, tijd of kwaliteit? Maak hier samen een duidelijke afweging in. En blijf aanpassingen steeds toetsen aan de pijlers.

 6. Te veel communicatie bestaat niet

Verdiep je in het spel en de spelers. Wie zijn de stakeholders? En welke informatie hebben zij nodig? Geef het programma ‘smoel’ met een logo en een naam. Communiceer het einddoel en de pijlers, zowel in de kick-off als in regelmatige updates. Zo geef je alle betrokkenen context en verhoog je de slagingskans van je project.

 7. Speel interne mensen slim vrij

Laat het project geen ‘sluitpost’ in de agenda worden. Houd daarvoor rekening met het ritme van de organisatie, zoals de financiële jaarkalender. En laat een interim financial tijdelijk de reguliere taken overnemen; je hebt de mensen uit de organisatie hard nodig voor de projecttaken. Niet alleen voor input en kennisoverdracht tijdens het project, maar ook voor de borging daarna.

Enterprise Performance Management