Accurate Forecasten - Budgetten en Plannen - Finext
  • Budgetteren & plannen met de juiste kwaliteit

Zijn in jouw budget alle bedrijfsactiviteiten op elkaar afgestemd en zijn ze een afgeleide van de strategische doelstellingen van de organisatie? Vaak ontbreekt een efficiënt en integraal planningsproces om alle deelplannen op elkaar af te stemmen. Ook wordt door onzekerheid en gevoel van controle een te gedetailleerde cijfermatige onderbouwing van de toekomst uitgevraagd. CCH Tagetik biedt functionaliteiten om dit soort uitdagingen op te lossen. In dit artikel bespreken we hoe je kunt budgetteren en plannen met de juiste kwaliteit. Dit artikel is onderdeel van een reeks: met deze budgetteringstips in CCH Tagetik kun je direct aan de slag gaan met de Financiële Plannings- (FP&A) en Integrated Business Planning (IBP) processen binnen jouw organisatie. Het eerste artikel uit deze reeks, waarop we ingaan op de uitdagingen van het budgetterings- en planningsproces, kun je hier lezen. Het tweede artikel lees je hier. Hier gaan we in op hoe je kunt budgetteren met de juiste snelheid.

Door Niels Sterkenburg, Job Hakkert, april 2022

Proces-gedreven platformCCH Tagetik Digital Finance

CCH Tagetik is een procesgedreven platform waarin verschillende operationele en financiële data bij elkaar komt. Dit gebeurt binnen verschillende processen, omdat wij vaak zien dat een organisatie ervoor kiest om het Actual, Forecast en Budget proces te splitsen. Omdat elk proces anders is, kan er per proces worden gekozen voor een andere datagranulariteit en workflow om de data te verzamelen. Ook is het mogelijk om bij ieder proces technische datavalidaties te definiëren om de kwaliteit van data te borgen.

Accurate forecasten met de oplossingen van CCH Tagetik

Forecasten kan een complex proces zijn met veel betrokkenen en meerdere forecastingmodellen. Hoe kun je dit proces versoepelen en een accurate forecast maken?

Dit kan je doen met de volgende Forecast oplossingen van CCH Tagetik:

  1. Forecast model

Een mogelijke eerste stap voor accurate forecasten vinden wij bij het Forecastmodel van CCH Tagetik. Deze wordt gebruikt om een forecastscenario te vullen met een combinatie van Actuals en een ander scenario zoals budget of de vorige forecast. De actual maanden van het geselecteerde forecastscenario worden gevuld door gegevens uit het actual scenario te kopiëren, terwijl de prognosemaanden worden berekend volgens het model dat voor elk afzonderlijk line-item is gedefinieerd. Per line-item (bijvoorbeeld Sales) kan je dus bepalen of deze geaggregeerd of op detailniveau moet worden overgezet naar je forecastscenario.

  1. Prepopulatie

In CCH Tagetik kan je op verschillende manieren forecasten. Het is geen probleem om per proces een andere methodiek toe te passen. Zo kan je budget proces top-down zijn en je forecast proces driver-based. Om je forecast te versnellen zou je bepaalde data al kunnen voorbereiden en vanuit een mastersheet kunnen invullen. Op deze manier kun je al bepaalde drivers voor de entiteiten klaar zetten en hoef je enkel nog de ontbrekende data aan te vullen. Om snel en tijdig te kunnen rapporteren is het wel slim om deze informatie niet op detailniveau uit te vragen. Het is een misvatting dat meer detail in de forecast leidt tot hogere accuraatheid van data.

  1. Break Back

Vele professionals zullen zeggen dat een Forecast altijd fout is. Waarom zou je dan te veel tijd aan de detailcijfers besteden? CCH Tagetik biedt een mogelijkheid om data niet op het laagste niveau te vullen, maar op geaggregeerd niveau. Als je bijvoorbeeld een kostencategorie hebt die uit 20 rekeningen bestaat, kan je op hoger (subtotaal) niveau de data ingeven. Hierbij schrijft CCH Tagetik de data wel weg naar het laagste niveau. De data wordt hierbij proportioneel verdeeld over de onderliggende accounts op basis van data die al is geladen. Ook kan je ervoor kiezen om in plaats van proportionele verdeling een referentie account te gebruiken waarop de mutaties worden opgeslagen. Break Back kan je in praktijk gebruiken voor verschillende dimensies als account, entiteit, kostenplaats, productgroep en eventuele andere specificatie dimensies. Met deze functionaliteit van CCH Tagetik verminder je het detailniveau dat moet worden ingevuld en versnel je de forecastcyclus.

Accurate forecasten: voorbeelden uit de praktijk

Door de turbulente, economische ontwikkelingen eist accurate forecasting een efficiënt proces om tijdige en accurate stuurinformatie te krijgen. We zien in de praktijk veel voorbeelden waarbij een organisatie de hierboven besproken functionaliteiten van CCH Tagetik kan gebruiken om dit te bereiken. Op onze website zijn tal van praktijkvoorbeelden en de nieuwste trends rondom Forecasting te zien, bekijk hier onze andere artikelen en cases rondom forecasting.

Wil je nu al meer weten? Of heb je andere vragen betreft dit onderwerp? Neem dan contact op met Job Hakkert.

Enterprise Performance ManagementPlannen, Budgetteren & Forecasten CCH TagetikCCH Tagetik Budgeting & Planning