Whitepaper - Ketenaanpak: De nieuwe norm binnen de finance functie - Finext
  • Whitepaper – Ketenaanpak: De nieuwe norm binnen de finance functie

Ketenaanpak whitepaper

Méér toegevoegde waarde creëren vanuit de finance afdeling. Dat is dé uitdaging waar de financiële functie de komende jaren voor staat. Maar waar begin je?

Door Gijs Dijkman, december 2020

Cijfers kloppen niet, de maandafsluiting duurt te lang of het planningsproces loopt te stroef. Of je merkt dat finance niet of te laat wordt betrokken in de besluitvorming rondom innovatie. Herkenbaar? Voor de meeste financials wel. En als CFO wil je dit soort problemen natuurlijk graag oplossen. Maar zijn het losstaande issues of symptomen van een silo-overstijgend probleem? In de praktijk zien we vaak dat de diepere oorzaak – en dus ook de oplossing – in de keten ligt.

Lezen van de whitepaper zorgt voor inzicht in:

  • Waarom finance het voortouw in de ketenaanpak moet nemen
  • Wat is een silo-overstijgende ketenaanpak?
  • Waarom een ketenaanpak de toegevoegde waarde van finance verhoogt
  • Verhalen uit de praktijk
  • Tastbare resultaten voor finance én de rest van de organisatie
  • Hoe voer je een ketenbrede aanpak in?

Waar wil jij over 5 jaar staan?

Download het document door het onderstaande formulier in te vullen en krijg direct toegang!

Mocht je verder nog vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact op voor een (digitaal) bakje koffie.

Documenten bekijken?

Finance & ControlHigh Performance Financiële FunctieKeten- & Procesoptimalisatie