What’s really next? - Finext
  • What’s really next?

De wereld verandert in een Max Verstappen-achtig tempo. Het is voor veel mensen, bedrijven en organisaties een uitdaging om dit tempo bij te houden. Welke uitgangspunten blijven overeind in ons vakgebied? Waar steek ik mijn energie in? Hoe zorg ik dat ik van overbodig gedoe in mijn organisatie af kom? We vragen het een aantal Finext-experts.

Door Roelof Teeninga, mei 2017

We zijn bij Finext dagelijks druk bezig om het ‘gedoe’ binnen organisaties te vereenvoudigen, te stroomlijnen en waar het kan te elimineren. Martin Ford, schrijver van de bestseller ‘The rise of the robots, Technology and the Threat of a Jobless Future’, neemt ons verder mee op dit pad. Hij stelt de vraag hoe onze maatschappij verandert door de nieuwe ontwikkelingen, en waar we staan in 2030.

We kijken er naar uit dat Martin Ford komt spreken op ons jaarcongres de Wake Up!, waarin de vraag ‘What is really next in Business Transformation?’ centraal staat. Bekijk hieronder alvast Fort Futura, de spectaculaire locatie van deze dag:

Nu is 2030 nog ver weg. Maar ook vandaag zien we al een aantal van deze ontwikkelingen opkomen. We stelden een aantal Finext-experts dan ook de vraag: ‘wat gaat er de komende jaren gebeuren op jouw vakgebied?’

Managementrapportage & Dashboarding – Paul Damen

Steeds meer eindgebruikers willen zelf analyses doen, in plaats van deze te moeten aanvragen bij IT. De Self Service BI (SSBI)-tools zijn op het moment de leidende tools in de markt; gebruikers die zelf eenvoudig met ’drag and drop’ dashboards creëren is de nieuwe standaard. Voor de komende jaren zien we drie ontwikkelingen:

1. Een verschuiving van IT naar de totale business is een verandering die we al plaatsvindt. Dit zal de komende jaren nog meer doorzetten, ook naar afdelingen die wellicht als minder technisch worden gezien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan HR-afdelingen die straks hun eigen dashboards maken.

2. De dashboardoplossingen worden steeds intelligenter. We zien nu al dat er bijvoorbeeld zaken worden toegevoegd, zoals tekst die automatisch gegenereerd wordt door grafieken te interpreteren. Ook worden statistische toevoegingen steeds meer standaard.

3. Een andere trend die we zien ontstaan is dat dashboards ook direct tot actie leiden. In sommige dashboarding tools is het al mogelijk om direct aanpassingen in de bron te doen als je een fout ziet. Een contact van Salesforce kun je bijvoorbeeld direct in je dashboardingoplossing aanpassen, waarna dit ook direct in de bron wordt aangepast.

Consolidatie en Corporate Reporting – Alwin Berkhout

Consolidatie & rapportage en robotisering trekken tot op heden slechts gedeeltelijk met elkaar op. Handmatige correcties zijn vaak keihard noodzakelijk. Deze correcties vloeien vaak voort uit ‘incomplete’ boekingen in het bronsysteem en uit de welbekende ‘presentatie’ correcties. Ook frequent wijzigende regelgeving, bijvoorbeeld IFRS, is hier absoluut debet aan. Bronsystemen kunnen deze wijzigingen vaak niet direct volgen, waardoor in het consolidatiesysteem handmatige correcties nodig zijn.

Als bronsystemen meer ingericht gaan worden volgens de diverse rapportagebehoeftes en de regelgeving stabieler gaat worden, dan zie ik op langere termijn zeker een grotere kans op een consolidatie- & rapportage-applicatie met één grote rode knop.

Consolideren is een vak; het inrichten van de juiste eliminaties en het samenstellen van de rapportages vereist expertise. Momenteel heeft zo ongeveer elke organisatie zijn eigen informatiebehoefte. Een echte standaard is er niet en ik zie de markt daar ook nog niet naar toe bewegen. Natuurlijk zijn er IFRS-standaarden, maar binnen die standaarden is er zoveel ruimte dat ‘one size fits all’ nog ver weg is en misschien wel nooit gehaald zal worden. Ook de komende jaren blijft de consolidatie nog steeds een buitengewoon interessant vakgebied.

Keten- & Procesoptimalisatie – Yvo Slagman

De afgelopen jaren is er een duidelijke opkomst van slimmere oplossingen voor transactionele processen. Waar voorheen het systeem werd aangepast aan de processen – met veel maatwerk – is de nieuwe best practice het proces aanpassen aan het systeem; standaardisering.

Data driven improvement wordt steeds belangrijker. Met Process Mining (een methode, ondersteund door technologie, om de werkelijke uitvoering van bedrijfsprocessen te visualiseren) is er steeds meer inzicht te krijgen in de werkelijke werking van een proces. Verbeterpunten zijn makkelijker te identificeren en te volgen. De marktleiders zullen zelfs in staat zijn om op basis van historische en live data uitspraken te doen over de verwachte doorlooptijd van bepaalde cases in een proces.

Het aspect verandermanagement wordt bij procesverbeteringen steeds belangrijker. Mensen moeten worden meegenomen in het nieuwe systeem. Ook omdat de systemen mensen regelmatig vervangen. Dit zal in eerste instantie leiden tot veranderende werkzaamheden. Van operationeel naar meer een regiefunctie. Uiteindelijk zal, door het gebruik van Artificial Intelligence en robotics, menselijk handelen in transactionele processen volledig verdwijnen.

Project- en portfoliomanagement – Frank Fondse

De toekomst is ongewis. Ik ben ervan overtuigd dat we op dit moment meer dan ooit de toekomst opnieuw aan het uitvinden zijn. Een groot aantal systemen staan onder druk, zoals het kapitalisme, de democratie en macht. Om nog maar niet te spreken van de schaarste aan water, energie en grondstoffen. Het experimenteren met die nieuwe toekomst is al op grote schaal gaande. Denk aan de circulaire economie en andere vormen van organiseren. Een belangrijke ontwikkeling voor ons vakgebied is bijvoorbeeld de blockchain-technologie waarvan de impact gigantisch gaat zijn. Het zal alle trusted third parties raken en in veel gevallen overbodig maken. Zo ook de consultancy wereld.

Nu organiseren nieuwe succesvolle ondernemingen zich al lokaal met een mondiale insteek; lean & mean en met impact op maatschappelijke vraagstukken. Ik zie daarin het vak project & portfoliomanagement niet meer terug. De functie projectmanager, projectcontroller of projectmanagement officer bestaat niet meer. Het talent om te organiseren, resultaatgericht bezig te zijn en focus te houden zit gewoon in het team en wordt ondersteund door diverse apps. Dat is maar het begin.

De kunst van de toekomst is volgens mij om hetgeen wat bestaat ter discussie te stellen, alle mogelijkheden te omarmen en te experimenteren.

Slot

Ieder vakgebied kent zijn eigen dynamieken. De verwachting is dat de veranderingen altijd sneller zullen gaan dan vandaag. Welke ontwikkelingen zie jij? En waar denk je dat jouw vakgebied in 2030 staat? Speciaal voor de Wake Up! komt Martin Ford over uit Silicon Valley om hier dieper op in te gaan.