Webinar SAP Analytics Cloud voor Integrated Reporting - Finext

Webinar SAP Analytics Cloud voor Integrated Reporting

Op 21 september gaven Wesley Schulte en Rogier Louter het webinar ”Integrated Reporting met SAP Analytics Cloud”. In dit webinar lieten zij zien wat deze nieuwe cloud-oplossing van SAP kan betekenen voor organisaties die stappen willen zetten naar een meer geïntegreerde control-cyclus.

Inhoud webinar SAP Analytics Cloud voor Integrated ReprotingSAP Analytics Cloud

In dit webinar werd ingegaan op de tool SAP Analytics Cloud waar de volgende onderwerpen ter sprake kwamen:

· Integrated Reporting vs Integrated Control – proactief sturen op geïntegreerde KPI’s.
· Wat is de nieuwe oplossing SAC?
· Waarom is SAP Analytics Cloud een krachtig platform voor Integrated Control?

Nederland is koploper in Integrated Reporting. Het aantal publicaties van deze rapportages bij beursfondsen in Nederland is de laatste jaren dan ook flink gestegen. De stijging is enerzijds het gevolg van de Europese wetgeving over niet-financiële informatie, anderzijds is het de nieuwe corporate covernance code waarin de lange termijn waardecreactie centraal staat. Ook neemt de druk en belangstelling voor de lange termijn vanuit de stakeholders toe. In dit webinar lieten we zien hoe je Intergrated Reporting kan inzetten als decisionmaking tool.

 

 

Webinar terugkijken?

Managementinformatie & DashboardingPlannen, Budgetteren & Forecasten SAP Analytics Cloud