Webinar EPRCS: Performance Rapportages zonder knippen en plakken - Finext

Webinar EPRCS: Performance Rapportages zonder knippen en plakken

Op 15 maart organiseerden we het webinar ”EPRCS: Performance Rapportages zonder knippen en plakken”. In dit webinar laten we zien hoe het vervaardigen van performance rapportages de komende jaren drastisch zal veranderen door gebruik van nieuwe cloud technologie.

 

Performance rapportages worden nu nog vaak samengesteld met veel knip-en-plak-werk in Office-oplossingen. Deze werkwijze past niet bij een moderne finance-functie. Bovendien ontbreekt het door deze werkwijze vaak aan de tijd om het verhaal achter de cijfers te achterhalen. Ook de samenwerking met verschillende verantwoordelijken om één logisch geheel van de rapportage te smeden is een uitdaging; inconsistenties liggen op de loer.

Met de nieuwe cloud-oplossing van Oracle is het opstellen van performance rapportages een gestroomlijnd proces. Iedereen heeft zijn eigen takenlijst en bijbehorende verantwoordelijkheden, waardoor je onduidelijkheden voorkomt. Daarnaast rapporteert iedereen middels een uniforme layout waardoor er tijd is om de samenhang tussen de cijfers inzichtelijk te maken. Ook kun je koppelingen leggen naar bestaande documenten waardoor je niet alles opnieuw hoeft over te nemen, in een later stadium kun je zo eenvoudig terug naar de bron.

In het webinar kwamen de volgende vragen aanbod:

  • Wat is Enterprise Performance Reporting Cloud Services precies?
  • Welke problemen kunnen we oplossen met deze tool?
  • Wat is de ervaring van Hogeschool Inholland met EPRCS?

 

Webinar terugkijken?

Oracle EPM