Integrated Business Planning in OneStream - Finext

Integrated Business Planning in OneStream

Wij organiseerden een webinar over Integrale Business Planning met Onestream. Wat verstaan we onder Integrale Business Planning, afgekort IBP?

Door Ruben Cammeraat, oktober 2020

Integrated Business Planning (IBP) omvat allereerst de doorvertaling van strategische ambities in operationele doelstellingen en targets voor de organisatieonderdelen en bedrijfsprocessen. Deze doorvertaling vindt meestal plaats tijdens de budgetcyclus.

Daarnaast impliceert IBP dat bedrijfsfuncties zoals Verkoop, Logistiek, Sales, Marketing, R&D en Productie hun doelen en activiteiten op kwartaal-, maand- of zelfs weekbasis in overeenstemming brengen. En waarbij Finance zal beoordelen of deze plannen resulteren in de beoogde omzet en winstgevendheid volgens budget en strategisch plan.

Bedrijven die deze afstemming op orde hebben zijn in control. Ze hebben aantoonbaar meer tevreden klanten en omzet, lager werkkapitaal en grip op de bedrijfsvoering. Adequate EPM software is nodig om IBP mogelijk te maken. Tijdens ons webinar lieten we daarom zien hoe OneStream Integrale Business Planning ondersteunt.

Wat leer je tijdens dit webinar?

  • Ten eerste, wat is Integrated Business Planning (IBP)?
  • Welke concrete resultaten mag je verwachten van IBP?
  • Wat zijn drivers om een IBP traject te starten?
  • Wat is de toegevoegde waarde van een EPM platform als Onestream XF in IBP?

Voor wie is dit interessant?

Voor gebruikers van, of geïnteresseerden in OneStream, zoals:

  • Managers Reporting en (Group) Controllers
  • Business & Financial Controllers
  • IT-managers en Finance Managers

Webinar terugkijken?

Plannen, Budgetteren & Forecasten OneStream