Waarom 360 Finance? - Michiel Aalpoel van Oracle - Finext
  • Waarom 360 Finance?

Toen we spraken met Michiel Aalpoel – Solutions Director bij Oracle en specialist op het gebied van Financ–  werd één ding direct duidelijk: Michiel is razend enthousiast over 360 Finance. Hij viel meteen met de deur in huis: “Juist in deze huidige tijd is het voor de Finance functie van essentieel belang om kort op de bal te zitten. Direct en betrouwbaar inzicht in de cijfers, snelle analyses en impact van besluiten integraal kunnen doorrekenen, gevoed door een moderne boekhouding, waarmee je beter en effectiever kunt werken. Dit stelt je in staat een echte partner te zijn voor de business. Dit is precies de reden waarom ik al 12 jaar bij Oracle werk. Finance is in beweging en de moderne Oracle Cloud levert een grote bijdrage.”    

Door Jeroen van Deursen, november 2020

Waarom 360 Finance?   

Toen we spraken met Michiel Aalpoel – Solutions Director bij Oracle en specialist op het gebied van Financ–  werd één ding direct duidelijk: Michiel is razend enthousiast over 360 Finance. Hij viel meteen met de deur in huis: “Juist in deze huidige tijd is het voor de Finance functie van essentieel belang om kort op de bal te zitten. Direct en betrouwbaar inzicht in de cijfers, snelle analyses en impact van besluiten integraal kunnen doorrekenen, gevoed door een moderne boekhouding, waarmee je beter en effectiever kunt werken. Dit stelt je in staat een echte partner te zijn voor de business. Dit is precies de reden waarom ik al 12 jaar bij Oracle werk. Finance is in beweging en de moderne Oracle Cloud levert een grote bijdrage.”    

Michiel wordt enthousiast van Oracle en is nauw betrokken bij alle ontwikkelingen rondom Finance. Hij is voortdurend in gesprek met klanten om te horen en te begrijpen wat er bij hen speelt. Deze inzichten neemt hij vervolgens mee naar het development team, waar hij na een uitgebreide analyse verbeteringen aandraagt bij de klant en meekijkt hoe deze oplossingen uitpakken. Hij merkt op dat bij de Oracle Cloud meer dan 80% van de nieuwe innovaties op basis van klant input wordt gerealiseerd.   

De voordelen van 360 Finance  

Volgens Michiel bestaat de visie van 360 Finance uit twee aspecten. Doordat je bij bent met de cijfers, dagdagelijks, behoud je als finance het totaaloverzicht en kun je direct rappelleren en ingrijpen waar nodig. Waarom wachten op de maandafsluiting als er nu iets duidelijk wordt? Hierdoor kun je de signalen die daaruit volgen op een verantwoorde manier delen met peers binnen de organisatie. ’Bij zijn’ en ‘in control zijn betekent dat je met vertrouwen voorspellingen kunt doen. Zo helpt Machine Learning bijvoorbeeld bij het maken van goede ‘what-if analyses’ en ‘goal-seeking’.    

 “Het andere aspect betreft een meer operationele benadering”, aldus Michiel. “Je hebt de visie vanuit het cijfermatige perspectief, maar we moeten er ook voor zorgen dat de cijfers juist, accuraat en up-to-date zijn, en het liefst tegen een zo laag mogelijke TCO. Daardoor kijk je ook naar de achterkant van finance, het operationele stuk. ‘Relentless Process Automation’ is hierbij het uitgangspunt voor Oracle. Dit houdt in dat je repetitieve taken zoveel mogelijk wit laten ondersteunen door Process Automatisering. 

Zou het niet mooi zijn als je ‘s ochtends op je werk komt, dat alle facturen niet alleen zijn ingescand, maar ook zijn gecodeerd en dat je alleen de uitbijters hoeft op te volgen. Ingebouwde Machine Learning maakt het meer en meer mogelijk om de operationele processen te optimaliseren. De kracht van 360 Finance zit precies in deze twee raakvlakken van de financiële functie. Deze worden samengenomen. Eprecies dat maakt het krachtig.”   

Maar waarom zijn deze twee aspecten juist nu zo belangrijk? 

In een steeds sneller veranderende omgeving moet je als organisatie ook steeds sneller kunnen reageren. Een verandering heeft impact op elke afdeling binnen je organisatie. Zo dien je sneller beslissingen te nemen, planningen aan te passen en forecasts bij te stellen. Het liefst zo geïntegreerd mogelijk en met direct resultaat voor elke afdeling binnen je organisatie, zoals finance, maar ook voor HR en logistiek. Marges staan momenteel erg onder druk. Het is een lastige periode en dat betekent dat juist het operationele stuk zo kosteneffectief mogelijk moet zijn. ‘Agility’ en ‘Cost efficiency’ zijn juist nu in de finance functie key 

Voor wie is 360 Finance interessant?   

Als willekeurige CFO kunnen wij ons voorstellen dat je enthousiast wordt van 360 Finance. Maar wat heb je nodig om met 360 Finance te kunnen beginnen? Is het voor iedere organisatie weggelegd? Conclusie: je hebt er niet heel veel voor nodig. Volgens Michiel start het met het delen van dezelfde visie en het hebben van een slim plan.  

Gelukkig kun je gefaseerd beginnen, maar moet je wel prioriteiten stellen. Zo kun je bijvoorbeeld starten vanuit planning & budgeting, consolidatie of het operationele finance. De kracht van 360 Finance zit in het werken op basis van best practices. Dit betekent dat je snel en behapbaar kunt werken. Het betekent niet dat elke organisatie per definitie dezelfde aanpak en inrichting nodig heeft. Sterker nog, dit kan per bedrijf verschillen.   

Michiel gelooft in snelle successen. Alles wat langer dan een jaar duurt wordt geen project meer genoemd. “Snelheid en succes horen hand in hand te gaan.” Kijk naar een planning & budgeting traject, dat kan rustig in 3 tot 5 maanden up en running zijn. Hetzelfde geldt voor consolidatie, maar ook back-office finance. We hebben replacements binnen 6 tot 8 maanden gezien’’. Het is dus echt mogelijk om dit soort zaken snel en kostenefficiënt aan te pakken. Belangrijk hierbij is om goed in kaart te hebben wat de rapportage behoefte is. Hoe beter deze bekend is, hoe makkelijker de uitrol zal zijn.     

Bedenk dit niet tijdens de implementatie, maar ruim van tevoren. Alleen op deze manier kun je toekomstige aanpassingen beter en veel sneller integreren.   

Bedrijven die met 360 Finance werken   

Meer dan 7.200 bedrijven draaien hun finance op de Oracle Cloud. Goede voorbeelden in Nederland zijn Vopak, Arcadis en Tony’s Chocolonely. Bij Arcadis werkt de complete Backoffice, bestaande uit finance, projectenHR en CXwereldwijd in dezelfde Oracle Cloud omgeving. Vopak pakt dit iets anders aan. Zij gebruiken operationele finance van Oracle Cloud. Het core process bij Vopak, terminal besturingen, is zo specifiek dat ze daar een eigen oplossing voor hebben gebouwd.  

Tenslotte is Tony’s Chocolonely een mooi voorbeeld van Nederlandse trots, die planning & budgeting gebruikt voor hun complete besturing. Drie compleet verschillende bedrijven, drie keer met een verschillende scope en toch gebruiken ze allemaal dezelfde oplossing.   

De rol van EPM binnen 360 Finance  

Enterprise Performance Management is compleet geïntegreerd in 360 Finance. Feitelijk heeft de gebruiker eigenlijk niet meer door of deze zich begeeft in de Performance Management of operationeel financeJuist in het EPM stuk zitten de core processen die elk bedrijf nodig heeft. Consolidatie & Close, Planning & Budgeting, TaxProfitablilty & Cost, alle Enterprise Performance Management processen gebundeld in één Cloud.    

Een paar zaken hierbij zijn opmerkelijk. Zo wordt in de Close niet alleen het optellen van de cijfers en het goed consolideren ondersteund, maar is het de totale begeleiding van het proces: van sluiten van subadministratie en reconciliatie tot en met de finale rapportage. Een complete workflow helpt je het close proces inzichtelijk te maken en daar waar mogelijk te automatiseren. In de praktijk zien we dat deze route vaak wordt onderschat.   

Daarnaast biedt EPM-ondersteuning Integrated Business Planning, doordat de Financiële, project en HR en sales -planning met elkaar zijn verbonden. Bovendien heeft het een connectie met de feitelijke operationele planning in de supply chain.     

Tenslotte zit er aan de achterkant een robuuste datamanager. Deze focust zich zowel op data als op EPM, maar ook op Enterprise Data Management. Kortom, relevante componenten binnen EPM voor elk bedrijf.    

360 Finance in de toekomst  

We nemen aan dat je als financiële afdeling een goede business partner wilt zijn. Door het gebruik van moderne technologieën is het mogelijk om in combinatie met accurate cijfers een goede planning te maken en toekomstige voorspellingen te doen.   

Volgens Michiel gaat dit alleen lukken als het operationele stuk goed is ingericht. ‘’Dan heb je namelijk echt cijfers die actueel en gereconcilieerd zijn. Door het finance stuk en het operationele stuk te combineren, ga je een mooie toekomst tegemoet.”   

We vroegen Michiel, waarom juist Oracle?    

‘’Ik denk niet dat ik degene ben die je moet overtuigen Dat moeten alle bedrijven doen die je voor zijn gegaan. Oracle werkt met bedrijven variërend van klein naar groot. Er zijn 7200 gelukkige klanten je voor gegaan. Die laten zien dat Oracle 360 Finance voor hun een goede oplossing is. Dan is de achterkant van het verhaal nog niet eens relevant. Wat relevant is, is dat het werkt’’. 

Enterprise Performance Management Oracle EPM