Wat is het verbeterpotentieel van mijn O2C-proces? - Finext
  • Wat is het verbeterpotentieel van mijn O2C-proces?

Een order-to-cashproces waar al lang niet naar omgekeken is? Al diverse pogingen gedaan om zelf verbeteringen te starten, maar zonder resultaat? In beide gevallen biedt een verfrissende quickscan uitkomst. Zo kun je op laagdrempelige wijze inzicht krijgen in het verbeterpotentieel van jouw order-to-cashketen.

Door Arie-Jan van der Maarl, oktober 2017
order-to-cash pijlers
Figuur 1: De 4 pijlers van het O2C-proces

Wat kun je oogsten?

Verbeteringen in het order-to-cashproces leveren al snel veel voordelen op. Kostenbesparingen, omzetborging, verbetering van het werkkapitaal en tevreden klanten; er valt veel te oogsten.

Begin echter niet lukraak met verbeterslagen die bij een ander goed werkten! Elke organisatie is anders, bekijk eerst wat in jouw situatie resultaten gaat opleveren. Een quickscan helpt hierbij. Het geeft je inzicht in de mogelijke oogst, en wat je daarvoor moet zaaien. De quickscan is gebaseerd op de 4 pijlers met de bijbehorende draaiknoppen, zie figuur 1: De 4 pijlers van het O2C-proces.

Waar begin je?

Figuur 2: De impact-effort waardematrix

De quickscan biedt inzicht in het verbeterpotentieel voor het O2C-proces binnen jouw organisatie.De volgende stap is het maken van keuzes; met welke verbeterslag begin je? Een handig hulpmiddel voor het stellen van de prioriteiten is de waardematrix met de assen impact en effort, zie figuur 2: De impact-effort waardematrix. Kies voor een mooie mix in de matrix; onderscheid de quickwins van de opties met lage impact en veel effort. En kies voor een aantal langere termijn-projecten met veel impact. 

Het opstellen van de businesscase met een kwantificering van de potentie is nu mogelijk, met aantallen, verbeterpotentie, kosten/baten en de factor tijd. Houd bij het samenstellen van je ideale team rekening met de beschikbare juiste resources. Zorg voor een mooie cocktail in je team van praktijkkennis, objectieve expertisekennis en conceptuele denkers. De beste resultaten boek je met een focus op gezamenlijke effort.

Borging en continuïteit

Transparantie in de resultaten van de verbeterslagen is van belang. Gedurende het project, maar nog vele malen belangrijker als het project overgaat in een beheersituatie en de nieuwe processen actief zijn. Leg de verantwoordelijkheid laag neer, de medewerkers zelf weten als geen ander wat goed werkt. Zo wordt de betrokkenheid vergroot, kan er direct bijgestuurd worden en worden nieuwe verbetervoorstellen gestimuleerd. Dit zorgt voor een proactieve cultuur van continue verbeteren, waardoor je de concurrentie net een stapje voor kunt blijven.

Koppel een proces aan een eigenaar, laat het te behalen resultaat definiëren en toon de resultaten op een simpele visuele wijze. Hierdoor verlaag je de belemmeringen om erover te communiceren. Neem bijvoorbeeld de matchingsgraad van bankbetalingen, de rating van de meest voorkomende oorzaken van non-match of het ontbreken van de transactiecode. Sta hier vervolgens frequent met elkaar bij stil; zorg dat er maandelijks een operationeel overleg is, waarin volledig open ideeën en problemen worden besproken. Zo prikkel je elkaar om verbeteringen te zien en deze samen aan te pakken.

De route naar een gegarandeerd positieve ROI

Door het structureel goed inrichten en borgen van een continue verbetercultuur van de order-to-cashprocessen ontstaat een waardevolle keten voor het gehele verkoopproces.

Wil je snel een beeld krijgen van de mogelijkheden om het order-to-cashproces binnen jouw organisatie te verbeteren? Met onze quickscan krijg je inzicht in de kansen om geld te besparen op én met het O2C-proces.

Welke investering vraagt dit?

In de quickscan gaan we met gebruik van de nieuwe process mining techniek in 10 dagen intensief door jouw volledige O2C-proces.

Een paar noodzakelijke ingrediënten van jouw kant:

  • Voldoende beschikbare resources die bekend zijn met het O2C-proces.
  • ‘Event data’ met volgnummers (bijvoorbeeld een factuurnummer), activiteiten en tijdsstempels.
  • Een dosis enthousiasme en motivatie om de keten te optimaliseren!

Wat levert het op?

We geven jou 100% inzicht in jouw proces, identificeren en visualiseren het verbeterpotentieel, en ga na waar geoogst kan worden (voor zowel de lange als de korte termijn). Hiervoor gebruiken we de order-to-cashpijlers en bijbehorende draaiknoppen. De bevindingen en conclusies zullen in een presentatie worden samengevat. De uitkomsten geven duidelijke handvatten voor een verdere aanpak en waar de prioritering zou moeten liggen. Een quickscan levert gegarandeerd inzicht in het verbeterpotentieel en laat zien dat er genoeg is om nog te oogsten.

Nieuwsgierig naar het verbeterpotentieel binnen jouw organisatie?

Wil je ook weten welke kansen het order-to-cashproces binnen jouw organisatie biedt? Maak een afspraak voor de quickscan met Arie-Jan.

 

Keten- & Procesoptimalisatie