Van Activity Based Costing naar Customer Value Management - Finext
  • Van Activity Based Costing naar Customer Value Management

Hoe krijg je de kosten en opbrengsten rondom je product of dienst boven tafel? Inzoomen op de details per product of dienst is een uitdaging waar bedrijven al langere tijd mee bezig zijn. Activity Based Costing was hiervoor lang de aangewezen weg. Ondanks zijn potentie blijkt het voor veel bedrijven echter lastig om deze manier van kosten rapporteren toe te passen. Maar nu grote hoeveelheden data goed toegankelijk zijn, en de software nog beter is geworden, kun je een steeds gedetailleerder beeld creëren. De technologie gaat zelfs zo snel dat er een nieuwe aanpak in opkomst is: Customer Value Management. Wat houdt deze transitie van ABC naar CVM precies in? En wat betekent het voor jouw organisatie?

Door Emiel de Groot, maart 2019

Van Activity Based Costing naar Customer Value Management

Inzoomen op de details per product of dienst levert je veel op. Met een gefundeerd inzicht in de kosten en opbrengsten kun je als bedrijf betere besluiten nemen en de resultaten verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van de kosten, het verbeteren van de marge of het verhogen van de product profitability.

Meer inzicht in kosten met Activity Based Costing

Eén van de meest populaire oplossingen om kosten inzichtelijk te maken is Activity Based Costing (ABC). Deze methode richt zich op het alloceren van de indirecte kosten aan activiteiten, producten en diensten. Het doel is om een gedetailleerd beeld te creëren van de kostprijzen. Met deze inzichten kun je als bedrijf op strategisch niveau sterkere fact-based beslissingen nemen. Daarnaast kun je operationeel kijken welke factoren de meeste invloed hebben op de kostprijs. Met inzicht in de kostprijs kun je de processen gaan optimaliseren, om bijvoorbeeld de kwaliteit te verbeteren en doorlooptijden te verlagen.

Levert Activity Based Costing wel genoeg op?

Als extra verdieping op inzicht in de kostprijs wil je ook weten wat de opbrengsten zijn van de kosten/investeringen die je als bedrijf maakt. De kosten mogen nog zo laag zijn, als het niks oplevert moet je je als bedrijf afvragen of je met de juiste dingen bezig bent. Door de opbrengsten en kosten tegen elkaar af te zetten, wordt inzichtelijk of wat je doet ook echt loont en waar je als bedrijf de meerwaarde toevoegt. Zo kan een bedrijf zich gaan afvragen of de investeringen in bepaalde marketingactiviteiten ook opwegen tegen de investeringen die hiervoor nodig zijn? Het antwoord op dit soort vragen is het startpunt voor het verbeteren van de prestaties van het bedrijf en de waarde die je als bedrijf toevoegt.

Inzicht in indirecte kosten én de opbrengsten

Ondanks de potentie van Activity Based Costing blijkt het voor veel bedrijven toch moeilijk om ook de indirecte kosten te relateren aan hun activiteiten. Om deze indirecte kosten op de juiste manier te alloceren, is onder andere een grote hoeveelheid data nodig. Ook moet inzichtelijk zijn welke processen per activiteit plaatsvinden. Dit geldt niet alleen voor de kosten, maar ook voor de opbrengsten. Het is relatief eenvoudig om te weten welke opbrengst een verkoop oplevert, het is echter lastiger om de verkoop te relateren aan een marketingactiviteit.

De stap naar Customer Value Management

Maar er is licht aan de horizon. Nieuwe technologische ontwikkelingen en kennis maken het steeds eenvoudiger om meer inzicht te krijgen in je prestaties. Specifieke software zoals SAP PAPM maakt het makkelijker om de kosten per bedrijfsactiviteit, verkoopkanaal, product of dienst inzichtelijk te maken. Tijd dus voor een volgende stap in de volwassenheid van cost-management: Customer Value Management (CVM). Met CVM kijk je op een geïntegreerde manier naar informatie. Door verschillende soorten informatie op een slimme manier met elkaar te verbinden, creëert deze aanpak nieuwe inzichten in de kosten en de opbrengsten van activiteiten. Het grote verschil tussen ABC en CVM? CVM gaat verder dan alleen het inzichtelijk maken van kosten, door ook naar de opbrengsten en belangrijke informatie buiten de organisatie te kijken.

Rendement verbeteren

De transitie van ABC naar CVM is in volle gang. Een mooie ontwikkeling, omdat het je zoveel aanknopingspunten biedt om het rendement van je producten of diensten te verbeteren. Echt inzoomen op de details geeft je veel informatie. Het is de kunst om deze informatie slim te combineren. Dan kun je als bedrijf de financiële prestaties verbeteren en bewegen naar diensten en producten die het meest lonen.

Beginnen met Customer Value Management?

Wil je ook de stap zetten naar CVM? In ons webinar ‘Zoektocht naar rendement’ nemen we je stapsgewijs mee aan de hand van praktijkvoorbeelden. Kijk hier het webinar terug.

Cost & Profitability Management