Value-based project management

Value-based Project Management

Complexe projecten lijken eerder chaos dan orde. Echter, in die chaos is wel degelijk orde te herkennen. De visie van Value-based Project Management biedt hiervoor handvatten. Maar wat houdt Value-based Project Management eigenlijk in? En hoe leidt deze visie tot het succesvol managen van projecten? Daarover spraken Nicoline Mulder (Mulder Projectmanagement |HKU), Frank Fondse (Finext Projectbeheersing) en René Duifhuizen (Gemeente Nijmegen) tijdens het kennismakingsevent van Value-based Project Management.

Door Frank Fondse, mei 2015

Value-based Project Management

De Oversteek, meer dan een brug

René Duifhuizen is al ruim 20 jaar actief voor de Gemeente Nijmegen in de rol van projectmanager. Hij neemt de ruim 50 deelnemers mee in zijn ervaringen rondom de stadsbrug De Oversteek. De Oversteek dient als oeververbinding tussen twee delen van Nijmegen, maar dient ook voor mobiliteit, verbinding, stadsontwikkeling en verbroedering. Het is een resultaat van jarenlang denken, beslissen, samenwerken, creativiteit, tegenslagen overwinnen en successen vieren.

Samen met Nicoline Mulder heeft René Duifhuizen de pen opgepakt en alle ervaringen en belevenissen van de denkers en de makers vastgelegd. De titel van het boek zegt eigenlijk al genoeg: ‘Meer dan een brug’. De uitgangspunten van Value-based Project Management vormden de leidraad voor dit complexe project.

Value-based Project Management

In de plenaire, interactieve presentatie haakt Nicoline in op het verhaal over de brug. “Op een doordeweekse dag was een werkman druk bezig met het aan elkaar lassen van twee – relatief kleine – elementen van het immense bouwwerk. Op de vraag wat hij aan het doen was, antwoordde hij ‘Ik ben een brug aan het bouwen’. Het hogere projectdoel, dat is waar hij zijn aandacht voortdurend op richtte. Het ontstaan van verbondenheid. Dat is belangrijk.”

Complexiteit in projecten is groot en neemt alleen maar toe. Projecten bevinden zich in een moeilijk voorspelbare, onzekere omgeving. Hoe ga je dan om met complexiteit, verbondenheid met veel partijen en een hoge mate van dynamiek? Huidige managementmethoden schieten daarin te kort.

Value-based Project Management laat de controlled environment volledig los en veronderstelt complexiteit, onbepaaldheid en snelheid als een gegeven. Om te kunnen omgaan met deze vaagheid, complexiteit en onduidelijkheid biedt Value-based Project Management elf interventies: Project’s Eleven.

Orde in de chaos

“Het gaat niet om het creëren van orde in de chaos. Het gaat ook niet om het brengen van chaos naar orde. Het gaat om de orde in de chaos zíen, door de bril van chaostheorie, de bril van Spinoza,” aldus Nicoline Mulder. De vijf chaordische karaktertrekken die zij beschrijft zijn bewustzijn, verbondenheid, onbepaaldheid, creatie & verval en emergentie. Met enthousiasme vertelt Nicoline verder. “Spinoza is grondlegger van een filosofische stroming die er vanuit gaat dat alles met elkaar samen hangt, dat de wereld nooit stil staat en dat er enkel een heden is. Het hier en nu.” Met de bril van Spinoza op wordt men er van bewust dat er veel meer is dan lineaire verbondenheid.

“Het gaat om de orde in de chaos zien, door de bril van chaostheorie, de bril van Spinoza”

Door deze onbepaaldheid ontstaat er een nieuwe orde, namelijk creatie & verval. “Soms zit iemand niet op zijn plek in een project. Sommigen gaan hun eigen weg, waar anderen zich bij het project voegen. Een deel van het project wordt autonoom of het project wordt groter. Het is een natuurlijke orde waarin alles met elkaar verbonden is.” De rode draad in chaordisch projectmanagement is dat je voorbereid bent op wat komen gaat. “De rol van een projectmanager beweegt zich naar het faciliteren van de professionals, zodat zij hun werk goed kunnen doen. Vanaf het begin èn op gelijkwaardig niveau de dialoog hebben speelt daarbij een cruciale rol.”

Hoe beheers je complexe projecten?

“De Project’s Eleven is een vorm van sturen, of beter gezegd van ‘investeren in’, waardoor alle projectbetrokkenen hun vakmanschap kunnen inzetten en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Werken vanuit het hogere doel, met vertrouwen, en op basis van gedeelde waarden zijn 3 van de 11 interventies. Het is een andere dimensie van sturen, waarin ook zeker de beperkte middelen als tijd en geld een rol spelen,” zegt Frank Fondse van Finext.

Hij begeleidde tijdens de kennismaking met Value-based Project Management de dialoog over de aanpak van complexe projecten en hoe de duivelsdriehoek van tijd, geld en kwaliteit daarin past. “Binnen het project en de gewenste zelforganisatie (een andere van de 11 interventies) zijn bijvoorbeeld tijd en geld elementen waar rekening mee gehouden moet worden bij besluitvorming. De kerngedachte is dat met het hogere doel voor ogen in het team een integraal besluit wordt genomen, dat ook past in de tijd en het budget.”

“Soms zijn strakke procedures en voorschriften noodzakelijk, maar vaak heeft het een verstikkend effect op de betrokkenheid en creativiteit van mensen,” vertelt Jan Dirk Hogendoorn, trainer en consultant bij Finext, over zijn ervaringen met het werken vanuit kaders. Bij Finext wordt er al 15 jaar gewerkt volgens het value-based concept zonder strakke regels en procedures, waardoor de onderneming wendbaar en flexibel blijft. “Iedereen bij Finext kan beamen dat vertrouwen en vrijheid hoog in het vaandel staan, en dat er tegelijkertijd ook gewoon geld verdiend moet worden.”

Geïntegreerde contracten

René Duifhuizen weet als geen ander hoe bouw- en infrastructurele projecten verlopen. Samen met Hans de Koning, directeur van Max Bögl Nederland, heeft hij aan het miljoenenproject gewerkt; stadsbrug De Oversteek. Het project is opgeleverd binnen het budget, tijdig en met een hoge kwaliteit. Volgens René en Hans is dit mede te danken aan de geïntegreerde contractvorm waarin het project uitgevoerd is. Doordat er gebruik is gemaakt van een DBM-contract (Design, Build & Maintain) werd het ontwerp, de bouw en het behoud in dit geval enkel door Max Bögl in samenwerking met Ney-Poulissen uitgevoerd, waarbij de Gemeente Nijmegen de opdrachtgever was. Het voordeel hiervan was dat de opdrachtnemers voor de gehele keten verantwoordelijk waren en er geen onnodige coördinatie en afstemming nodig was.

“Het geheim voor deze goede samenwerking was dat er begrip en respect naar elkaar werd getoond, we een gezamenlijk hoger doel voor ogen hadden, dat er vertrouwen in elkaar was en dat er een samenwerking was op basis van gedeelde waarden”

vertelt René Duifhuizen. “Hierdoor werden problemen bespreekbaar en verliep het proces zeer positief.” De principes van Value-based Project Management waren bij dit project succesvol geïntegreerd.

Chaos en orde tegelijkertijd

Value-based Project Management is de kunst om te durven vertrouwen op eerdere investeringen. Op de gemeenschappelijke waarden, het hogere doel, één projectvisie en het proces. De juiste invallen, de beste gedachten en de mooiste ideeën op het goede moment. Chaos en orde tegelijkertijd, het bestaat.

Projectbeheersing Construction & Engineering