Toveren met agile?

Toveren met agile?

Mensen die werken in een projectomgeving kunnen niet meer om het woord ‘Agile’ heen. Steeds meer bedrijven gaan ‘Agile werken’. Maar blijft Agile een toverwoord? En hoe kan het gecombineerd worden met projectbeheersing?

Door Vanessa Rouw, januari 2014

Wisselend succes met Agile

Het woord Agile levert op Google meer dan 76 miljoen zoekresultaten op. Het ene artikel na het andere artikel verschijnt en er worden veel kennissessies gegeven over Agile. Deze software ontwikkelmethode is al meer dan tien jaar in opmars. Ondanks dat Agile vele voordelen met zich meebrengt, leidt de implementatie binnen organisaties tot wisselend succes. Dit was ook een projectmanagement trend in 2014. De Agile methode vergt een andere manier van werken binnen organisaties dan de traditionele waterval-methode. Andere processen dienen hier ook op aangepast te worden.

Maar wat is Agile eigenlijk?

Vraag 10 mensen om een definitie van Agile en je krijgt 10 verschillende antwoorden. Het Engelse woord Agile betekent letterlijk lenig of behendig. Deze betekenis staat ook centraal in de aanpak. Met Agile wordt vaak de software ontwikkelmethode Scrum bedoeld. Dit is echter slechts één van de methoden in Agile. Andere voorbeelden zijn: Extreme Programming (XP) en Dynamic Systems Development Method (DSDM). Agile is een methode waarin software wordt ontwikkeld in korte overzichtelijke perioden (iteraties), vergelijkbaar met miniatuurprojecten. Bij een Agile projectuitvoering staan tijd en geld vast, maar het eindproduct niet. De scope kan wijzigen gedurende het proces.

Beoogde voordelen van Agile werken zijn: een vermindering van kosten, vermindering in opleveringstijd en een verbetering van de kwaliteit van de producten. De tegenhanger van Agile is de traditionele waterval-methode. Het grote verschil in aanpak tussen deze twee methoden is dat Agile eventuele veranderingen tijdens het uitvoeringsproces omarmt, terwijl de traditionele aanpak veranderingen probeert te vermijden.

Een andere manier van werken

Agile vraagt een andere manier van werken. Daarom moeten de processen binnen een organisatie hierop worden aangepast. De transitie van controle naar vertrouwen is van groot belang in het succes van Agile. Organisaties blijken niet altijd klaar te zijn voor deze cultuuromslag. Maar kunnen alle processen wel worden aangepast aan een Agile omgeving en is dit ook nodig? Veel projectbeheersing processen, zijn namelijk gebaseerd op de waterval-methode. De meningen zijn verdeeld over de noodzaak van dit proces in een Agile omgeving.

Bestaat agile projectbeheersing?

Synoniemen van beheersen zijn: controleren, sturen en regeren. Het is daarom ook niet zo vreemd dat men bij het woord projectbeheersing als snel denkt aan procedures, bureaucreatie en papieren tijgers. Het tegenovergestelde van beheersing en controle is vertrouwen, één van de kernbegrippen van Agile. Het lijkt daarom vanzelfsprekend dat projectbeheersing in een Agile omgeving niet gaat werken. Toch sluiten deze twee elkaar niet uit.

Zo is bijvoorbeeld onze visie op projectbeheersing anders. Finext is zelf georganiseerd met zelfsturende teams die werken op basis van vertrouwen. Dit betekent ook een andere visie op het beheersen van projecten, namelijk: het geven van inzicht en transparantie in projecten zodat de juiste informatie beschikbaar is om de juiste keuzes te maken.

Sturen op díe dingen die waarde toevoegen aan het project en portfolio, in plaats van het creëren van papieren tijgers.

Eén van de principes van Finext is het accentueren van talenten en ambities in plaats van structureren. Dit uitgangspunt komt ook overeen met één van de uitgangspunten van Agile: Personen en interactie boven processen en tools. Het is duidelijk dat Finext veel overeenkomsten heeft met Agile.

Het blijft belangrijk om de resultaten van Agile projecten te meten, maar projectbeheersing krijgt een andere invulling. Geen overbodige administratie, maar beheersing op de juiste aspecten. De verschuiving zit in het sturen op scope en benefits (waarde), in plaats van klassiek op tijd en geld. We merken dat de rol van projectbeheersing daardoor een level verschuift naar programma en portfolio niveau. Daar wordt het steeds belangrijker om strategisch de juiste keuzes te maken en aandacht te geven aan value for money en de benefits.

Dus is Agile het toverwoord?

Het is duidelijk dat Agile werken veel voordelen heeft ten opzichte van de traditionele manier van software ontwikkeling, met name in een snel veranderende markt. Echter zal de trend van 2014 aanhouden, waarin de implementatie van deze aanpak leidt tot wisselend succes binnen organisaties?

Toveren kan wel met Agile, zolang je dit maar op de juiste manier doet. Het vereist een heel andere manier van denken en werken. Goed geïmplementeerd Agile ontwikkelen vraagt ook om een Agile Projectbeheersing. Deze twee hebben elkaar juist nodig om succesvol te worden.

Projectbeheersing