Sturnis365 - Disclosure Management Solution - Finext

Sturnis365

Disclosure Management op een andere manier. Eindgebruikers werken efficiënt samen tijdens het creëren en publiceren van bedrijfsdocumenten met MS Office.

Disclosure Management door middel van Inversed Design

Bij het produceren van jaar- of periodieke rapporten, regelgevingsrapporten, risico- en compliancy-rapporten, duurzaamheidsverslagen en andere bedrijfs-rapportages zet Sturnis365 de klassieke applicatie-implementatie ondersteboven dankzij ‘Inversed Design‘. Importeer het bestaande document en Sturnis365 creëert de applicatie. Geen implementaties meer.

Belangrijke karakteristieken van Sturnis365:
> Bouwt op de MS Office kennis die al aanwezig is in organisaties.
> Ontworpen voor continue verandering en flexibele structuren.
> Ingesteld voor automatische gegevens- en metadata-synchronisatie.

Finext en Sturnis365

De mensen achter Sturnis365 en Finext gaan al vele jaren terug. Samen hebben we in de jaren ’90 al gezamenlijk Group Reporting oplossingen geimplementeerd. We ondersteunen deze oplossing omdat we vertrouwen op de toegevoegde waarde van Sturnis365 voor onze klanten.

 

Sturnis365