Cynthia Gorlee - Finext

Cynthia Gorlee

Lever de klant wat hij nodig heeft, niet wat hij vraagt. Vanuit dit oogpunt verbindt Cynthia uitdagingen met professionals door te luisteren, mee te denken en te doorgronden van (financiële) vraagstukken. Tot de kern komen om vervolgens passende oplossingen aan te reiken waarbij ze de opdrachtgever altijd centraal stelt. Zij heeft een constante drive om zaken beet te pakken en te verbeteren. Cynthia ziet lange termijn relaties als de basis van zaken doen met zowel partners als klanten, waarbij zij veel waarde hecht aan de principes vertrouwen, eerlijkheid, enthousiasme en humor.  

Cynthia.Gorlee@finext.nl
https://www.linkedin.com/in/cynthiagorlee/