Astrid Louwerens- v.d. Berg - Finext

Astrid Louwerens- v.d. Berg

Astrid is zeer analytisch, kan structuren erg goed doorgronden en is te allen tijde uitstekend voorbereid. Zij ziet, overziet en verbetert daar waar nodig. Voor projectmanagers én lijnmanagers is Astrid een goede partner: zij weet exact wat er speelt en brengt dit heel gestructureerd en goed gefundeerd over. Astrid regelt dingen zonder dominant te zijn, dit maakt haar zeer geliefd in projectomgevingen. Haar passie ligt bij het inrichten van PMO's op project- en programmaniveau. Astrid is te typeren als punctueel, analytisch, structurerend en optimaliserend.

astrid.louwerens-van.den.berg@finext.nl
https://nl.linkedin.com/pub/astrid-louwerens-van-den-berg/11/2b4/265