Startup 'Intire' maakt Integrated Reporting concreet - Finext
  • Startup ‘Intire’ maakt Integrated Reporting concreet

82 procent van bedrijven ziet zakelijke kansen in Sustainable Development Goals, echter slechts 48 procent is hier ook actief mee bezig. Intire, een nieuwe zusterorganisatie van Finext, wil hier verandering in brengen door Integrated Reporting concreet te maken.

Door Danielle Gruijs, juni 2018

Startup 'Intire' maakt Integrated Reporting concreetStartup ‘Intire’ maakt Integrated Reporting concreet

Sustainable Development Goals, ook wel bekend als Duurzame Ontwikkelingsdoelen, moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Meer dan de helft van de ondervraagden doet nog niets aan Sustainable Development Goals, zo bleek uit een onderzoek op het Finext event ‘The Future of Corporate Reporting‘. Ook doet zo’n 55% van de ondervraagden nog vrijwel niets op het gebied van Integrated Reporting. Toch ziet zo’n 82% wel zakelijke kansen rondom deze doelen.

Van idee naar praktijk

“We zien dat veel bedrijven worstelen met de vertaalslag naar de praktijk,” vertelt Wesley Schulte, één van de oprichters van Intire. Dat is ook niet zo vreemd. Wesley: “Er komen veel verschillende afdelingen bij kijken, die allemaal verschillende data uit verschillende bronnen gebruiken. Dat moet uiteindelijk samenkomen in één geïntegreerde rapportage.”

Intire richt zich dan ook op het concreet realiseren van deze rapportages. “Het slim gebruik maken van tooling om je bronnen te ontsluiten helpt daarbij enorm,” vertellen Wietse Mol en Roy Piek, de twee andere oprichters.

Nieuwe wetgeving

Naast de kansen die bedrijven zien, speelt ook de wetgeving een rol in de ontwikkeling van Sustainable Development Goals en Integrated Reporting. Zo moeten bedrijven vanaf 2017 volgens de EU Richtlijn ‘Non-Financial reporting’ over beleid, resultaten en risicobeheersing rapporteren. Dit omvat onder andere milieu, sociale- en personeelsaspecten, diversiteit, mensenrechten en bestrijding van omkoping en corruptie. “Om dit effectief te doen, zien we dat Sustainable Development Goals steeds meer toegepast worden, vaak als onderdeel van Integrated Reporting” vertelt Wietse.

Integratie tussen finance en sustainability

De oprichters hebben jarenlang bij Finext en zusterorganisatie Swap Support gewerkt, waar zij zich richtten op het implementeren van financiële processen. Intire is de nieuwste startup binnen het netwerk van bedrijven, en de specialisten blijven dan ook nauw samenwerken. “We helpen met de rapportages over sustainability, en vooral met de integratie daartussen,” zegt Roy. “Dat is vaak het ontbrekende puzzelstukje om tot een geïntegreerd rapport te komen.”

Consolidatie & Corporate Reporting