Van spreadsheetwoelen naar gerealiseerde managementdoelen - Finext

Van spreadsheetwoelen naar gerealiseerde managementdoelen

Hoe kun je je financiële managementprocessen effectiever en efficiënter maken? Veel organisaties denken na over het inzetten van Enterprise Performance Management (EPM)-tooling als alternatief voor het doorontwikkelen van een veelvoud aan complexe spreadsheets. Maar hoe zet je de eerste stap?

Door Stephan de Wit, september 2016

mol

De keuze om te investeren wordt soms jaren uitgesteld. Vaak omdat de controllersgroep wel de behoefte heeft te veranderen – en ook het management er het nut van inziet – maar niet goed weet hoe dit in gang te zetten. In veel gevallen zien we financiële mensen op reguliere basis extra inzet leveren om interne en externe verslaglegging te doen en tijdig rapportages op te leveren. Elke afnemer krijgt zo toch de gewenste rapportages, ongeacht de benodigde inspanning. Hoe kom je van spreadsheetwoelen naar gerealiseerde managementdoelen?

Het stapsgewijs doorlopen van 4 fases helpt hierbij:

Fase 1: Een sluitende businesscase

Het effectiever maken van een proces met de inzet van procesoptimaliserende middelen rechtvaardigt veelal onvoldoende de bijkomende investering. Soms helpt wet- en regelgeving, maar in veel gevallen zal een sterke businesscase gemaakt moeten worden. Bij het maken van een sluitende businesscase gaat het niet alleen om een helder inzicht in de kosten, maar vooral ook om de financiële en non-financiële opbrengsten.

Fase 2: De juiste EPM-oplossing selecteren

Is de businesscase uiteindelijk tot stand gekomen, dan is het selecteren van het juiste product het volgende obstakel. Kies je wat je buurman ook heeft of juist niet? Wil je vernieuwend zijn, of ga je liever voor zeker? Maar hoe weet je dan of de technologie toekomstige wensen wel goed ondersteund?

Fase 3: Soepele implementatie

Na het selecteren van het passende product is het prettig als er een soepele implementatie plaatsvindt. Het uiteindelijke doel van de implementatie is dat het procesondersteunde middel daadwerkelijk en met plezier wordt gebruikt.

Fase 4: Het realiseren van doelen

Als al deze fasen doorlopen zijn, begint het allerbelangrijkste, namelijk het realiseren van de managementdoelen. Veel daarvan wordt beïnvloed door mensen en hun manier van werken. Echter, de geïmplementeerde oplossing zou niet gekozen zijn als deze daar niet een wezenlijke bijdrage aan gaat leveren. Met het realiseren van de managementdoelen levert de investering in de EPM-oplossing een gezonde ROI (Return on Investment) op.

De brug van wens naar realisatie

Al met al veel vraagstukken en uitdagingen om van spreadsheetwoelen naar gerealiseerde managementdoelen te komen. In een vierluik van webinars geven we je handvatten om deze vragen te beantwoorden. Het vierluik bestaat uit de volgende reeks:

  • Hoe maak ik een businesscase voor een EPM-investering? – 27 september
  • Hoe selecteer ik een passende EPM-oplossing? – 19 oktober
  • Hoe implementeer ik succesvol een EPM-oplossing? – 23 november
  • Hoe realiseer ik managementdoelen met een EPM-oplossing? – 23 december

Geïnteresseerd?

Schrijf je hier in voor het eerste webinar en ontdek in drie kwartier hoe je een sluitende businesscase maakt voor je EPM-investering.

 

 

Bewaren

Consolidatie & Corporate ReportingManagementinformatie & DashboardingPlannen, Budgetteren & ForecastenCost & Profitability Management