SOx, Sarbanes Oxley, compliance, nog steeds actueel - Finext

SOx, Sarbanes Oxley, compliance, nog steeds actueel

In 2002 werd, na enkele beursschandalen, de Sarbanes Oxley (SOx) wetgeving ingevoerd. Vanaf dit moment was ieder bedrijf, dat aan de Amerikaanse beurs genoteerd was, verplicht aan deze wetgeving te voldoen. Het voldoen aan deze wetgeving valt niet mee en vereist grote administratieve discipline. Finext GRC helpt haar klanten niet alleen met het voldoen aan de wetgeving, maar ook helpen we met het efficiënter maken van de SOx compliancy.

Sinds het invoeren van de wetgeving is deze onderhevig aan kritiek. Of de wetgeving voldoende effectief is of niet, organisaties zijn verplicht er aan te voldoen. Je kunt dan beter van de nood een deugd maken. Dit is natuurlijk makkelijk gezegd maar het kan echt.

Blik van buiten

Wij helpen organisaties met het simpeler maken van het control framework. Dit kan op verschillende manieren. Het control framework kunnen we onder de loep nemen. Vaak blijkt dat er zaken geschrapt kunnen worden. Was het framework eerst dan niet goed? Jawel, de ervaring echter leert, dat een framework altijd verbeterd kan worden. Niet alleen kan een verfrissende blik van buiten dingen simpeler maken, meestal vereenvoudigt de organisaties haar processen in de loop van de tijd, waardoor ook de controls versimpelt of zelfs geschrapt kunnen worden.

leveranciers

De norm voor leveranciers van SOx-plichtige bedrijven is ISAE 3402. Finext helpt organisaties met het behalen van deze certificering. We helpen met het beschrijven van processen, het ontwerpen van controls en het implementeren van controls. Ook helpen we met uitvoeren van pre-audits, het contact met de extern auditor en project management van een certificering project.

 

 

 

 

 

 

 

Governance, Risk & Compliance