SAP EPM Roadmap 2019 - Finext
  • SAP EPM Roadmap 2019

In 2018 publiceerden we een kort artikel over de SAP EPM roadmap. Inmiddels zijn we een jaar verder en in softwareland gebeurt er dan een hoop. Tijd voor een update dus. We bekijken de SAP EPM roadmap 2019. Hierin beschrijft SAP per domein of productgroep de recente ontwikkelingen, geplande innovaties en toekomstrichting. Wat zijn de belangrijkste veranderingen ten opzichte van vorig jaar en waarom is dat interessant voor jouw organisatie?

Door Rogier Louter, mei 2019

SAP EPM Roadmap 2019

SAP EPM Roadmap in twee delen

Allereerst is de EPM roadmap dit jaar opgesplitst in twee verschillende documenten, één voor BPC (Binnen de BPC roadmap wordt dit jaar expliciet een derde EPM-oplossing genoemd: Group Reporting) één voor Analytics Cloud (SAC). Ondanks dat ze zijn opgesplitst zet SAP nog nadrukkelijker in op de integratie tussen de twee oplossingen onder de noemer ‘hybrid planning’. Dit werd vorig jaar al benoemd als één van de belangrijkste investeringsgebieden en dat is nu niet anders. Hybrid planning betekent de inzet van BPC voor corporate planning (en eventueel consolidatie), aangevuld met de moderne plannings- en dashboardingfuncties van SAC. Het grootste deel van de gebruikers werkt daarbij alleen in de cloud met SAC. Slechts een klein deel van hen maakt gebruik van BPC voor de echt complexe zaken. Meer weten over hybrid planning? Bekijk dan ook één van onze eerdere webinars die je laat zien hoe de oplossingen kunnen samenwerken.

Wat valt ons verder op in de SAP EPM Roadmap dit jaar?

Naast deze gecombineerde focus op Hybrid Planning geeft SAP in de roadmaps meer details over wat zij met beide oplossingen van plan zijn. Laat ik beginnen met de belangrijkste conclusie die we hieruit kunnen trekken: de lijn van vorig jaar wordt over het algemeen doorgezet en er zijn weinig grote verrassingen.

> Zo zien we dat er voor BPC 10.1 Netweaver opnieuw geen innovaties meer op de planning staan, deze oplossing wordt gezien als volwassen en uitontwikkeld. Voor de overige BPC-varianten staan ook beperkte ontwikkelingen op de planning, de focus voor vernieuwing ligt op SAC en Group Reporting.

> Ook het niet opnemen van consolidatiemogelijkheden in SAC wordt doorgezet. SAC blijft echt de oplossing voor planning en BI, voor consolidatie heb je bij SAP de keuze tussen BPC en Group Reporting.

> Er wordt nog iets meer de nadruk gelegd op één oplossing per ‘use case’. Waar dit vorig jaar al tussen de regels door te lezen was, geeft SAP nu in principe twee keuzes voor planning:  SAC voor meer ‘stand alone’ planning, volledig in de cloud, of BPC (10.1 Optimized /11) als meer geïntegreerde on-premise oplossing. En twee keuzes voor consolidatie; Group Reporting bij bedrijven met S/4HANA of een S/4HANA roadmap. En BPC 11 voor bedrijven die een ‘standalone’ consolidatie oplossing willen die gebruikt kan worden met meerdere databronnen.

Planning & Consolidatie routes

SAP Analytics Cloud

De meeste verbeteringen en innovaties gaan duidelijk plaatsvinden in de hoek van SAC. Alle vorig jaar geplande ontwikkelingen zijn inmiddels beschikbaar en de oplossing wordt steeds volwassener op het gebied van planning. De nadruk ligt bij de ontwikkeling van SAC de komende tijd op de volgende gebieden:

  • Integratie en uitbouwen van live dataconnecties met andere SAP-oplossingen zoals HANA, BW en BPC.
  • Verbetering en uitbreiding van planningsfunctionaliteiten zoals geavanceerde formules, allocaties en scenariovergelijkingen.

SAP Analytics Cloud

 

SAP Business Planning & Consolidation

SAP BPC blijft de keuze voor zowel planning als consolidatie wanneer een on-premise oplossing gewenst is. Ook is BPC de enige oplossing die beide processen goed kan ondersteunen. Voor de komende tijd staan er met name kleinere verbeteringen op de planning. Deze richten zich vooral op gebruikersvriendelijkheid en technische integratie. Vanaf 2020 staan alle nieuwe ontwikkelingen gepland door middel van de integratie met SAC.

Group Reporting

De derde EPM-oplossing die wordt genoemd als toekomstbestendige keuze is Group Reporting. Deze relatief nieuwe consolidatie-oplossing is geïntegreerd in S/4HANA (Cloud), wat hem dus met name geschikt maakt voor (toekomstige) gebruikers van S/4HANA. Group Reporting is net als SAC nog volop in ontwikkeling. Op dit moment biedt het minder mogelijkheden dan BPC maar de ontwikkelingen gaan hard. Meer details vind je in een eerder artikel dat we hierover schreven.

Wat betekent de SAP EPM Roadmap voor jou?

Op deze vraag is natuurlijk onmogelijk een generiek antwoord te geven. Dit hangt volledig af van de huidige situatie zoals huidige oplossing(en) en IT-landschap. Echter, is ook de gewenste situatie op het gebied van business- en IT-processen van belang.

Toch geeft deze informatie een duidelijk richting aan, waar je als organisatie wat mee kunt. Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een nieuwe consolidatie-oplossing lijkt het niet direct logisch om nog te gaan voor BPC 10.1 NW. En afhankelijk van de gewenste tijdslijnen zou Group Reporting interessant kunnen zijn. Daarom wordt het bij de zoektocht naar een planningsoplossing, steeds meer de moeite waard om SAC serieus te overwegen in plaats van BPC.

Het wordt ingewikkelder wanneer oudere, draaiende SAP-oplossing vervangen moeten worden. Hetzelfde geldt voor de zoektocht naar een oplossing voor zowel planning als consolidatie. En stel dat je S/4HANA hebt draaien, wat zijn dan de voor- en nadelen van Group Reporting ten opzichte van BPC 10.1 Optimized? Ondanks dat het aantal verschillende oplossingen kleiner wordt, is het verstandig om dit soort gevallen per situatie te bekijken.

Finext kan je helpen inzicht te creeren in wat de beste way forward is voor jouw situatie. Samen met de technische expertise van Swap Support en de kennis over informatiearchitectuur van Plainwater kunnen we je integraal van dienst zijn. 

Meer weten?

De komende maanden houden wij meerdere kennissesies en webinars over de verschillende SAP- oplossingen. Kijk hier voor de agenda met onze kennisevents. Eerdere webinars kun je hier terugkijken.

Consolidatie & Corporate ReportingPlannen, Budgetteren & Forecasten SAP Cloud FinanceSAP Analytics CloudSAP BPC consolidatieSAP BPC planning