SAP EPM Roadmap 2018 - Finext
  • SAP EPM Roadmap 2018

Afgelopen maand heeft SAP de nieuwe ‘EPM roadmap 2018’ voor Enterprise Performance Management (EPM) solutions uitgebracht. Hierin staan zowel recent opgeleverde als geplande ontwikkelingen, maar ook de visie per product voor de langere termijn. Wat staat er dit jaar in en waarom is dat interessant voor organisaties die SAP-software (willen gaan) gebruiken? Wij zochten het voor je uit!

Door Rogier Louter, mei 2018

Tijdens ons laatste SAP Close Up event hebben we je al meegenomen in een aantal nieuwe ontwikkelingen rond BPC. In dit artikel kijken we breder dan alleen BPC en zoomen we in op de meest relevante ontwikkelingen binnen het EPM-portfolio.

Investeringsgebieden SAP

Het EPM-portfolio van SAP omvat op dit moment acht verschillende oplossingen. Daarbij reken ik verschillende versies van deze oplossingen (en dat kan aardig oplopen) niet mee. Over het hele portfolio heen, zijn er 3 gebieden die SAP in deze EPM Roadmap specifiek noemt in termen van investeringen:

1. Planning met SAP Analytics Cloud (SAC).

Er werd al fors geïnvesteerd in deze oplossing en het blijft dus één van de belangrijkste doelen om SAC verder uit te bouwen. Ook organisaties met complexe planningsprocessen moeten uiteindelijk deze cloud-oplossing kunnen gebruiken. Bekijk hier een eerder webinar over deze oplossing terug.

SAP Analytics Cloud

 

2. Digital Boardroom

Digital Boardroom wordt verder uitgebreid met als doel om de beslissers binnen een organisatie altijd real-time inzicht te geven bij het besturen van hun organisatie. Zaken als real-time planningsgegevens en samenwerkingsmogelijkheden worden hieraan toegevoegd.

SAP Digital Boardroom

3. Hybride planning

Het derde gebied waar veel nadruk op ligt, is het gezamenlijk inzetten van BPC en SAC in een ‘hybride planningsscenario’.  Het doel hiervan is om de rekenkracht en uitgebreide planningsfunctionaliteiten van BPC te combineren met cloud-mogelijkheden en moderne BI/analyse functionaliteit.

Hybrid Planning

 

Aangezien bovenstaande drie onderwerpen zo specifiek worden genoemd, houden we de ontwikkelingen hierop goed in de gaten. Met name het hybride planningsscenario is naar ons idee op dit moment al praktisch toepasbaar. Ook SAC als ‘standalone’ planningsoplossing wordt echter steeds volwassener en daarmee breder inzetbaar.

En buiten deze focus?

Hoewel er specifiek drie focuspunten worden genoemd in deze EPM Roadmap, vindt er ook op andere gebieden flinke ontwikkeling plaats. SAP geeft per oplossing een overzicht van concreet geplande functionaliteiten als innovaties op de langere termijn. Hieronder zetten we de meeste belangrijke punten voor je op een rij:

SAC

  • Voor SAC komt er gemiddeld eens per twee weken een nieuwe update uit. Op alle gebieden, (o.a. look and feel, planning en BI) wordt deze oplossing dus nog steeds in rap tempo flink uitgebreid. Het voordeel is dat je hier als gebruiker zelf niets voor hoeft te doen, de updates worden automatisch uitgerold en SAP zorgt ervoor dat de bestaande mogelijkheden altijd blijven werken.
  • Net als in de afgelopen maanden zullen er ook in de komende periode veel nieuwe grafiektypen en specifieke planningsfuncties bij komen. Wat naar ons idee echter de grootste vernieuwing gaat worden is de toevoeging van ‘custom script logic’. Deze ontwikkeling staat nu voor Q2 2018 gepland en biedt mogelijkheden om de oplossing veel beter in te richten op de behoeften van een organisatie.
  • Ook staat er in Q2 een integratie met BPC Embedded op de planning. Met BPC standard heeft SAC inmiddels al de mogelijkheid om een live connectie te maken. Wanneer je deze connectie eenmalig hebt gelegd, kun je in beide oplossingen data aanpassen zonder dat er data heen en weer gestuurd wordt. Data blijft veilig in BPC en vanuit SAC kan de data worden aangevuld.
  • Ook op de langere termijn staan er interessante ontwikkelingen gepland. Denk bijvoorbeeld aan standaard ‘flow’ en ‘carry forward’ calculatie, automatische alerts en notificaties, en de mogelijkheid om predictive-modellen op live data te bouwen.

BPC

  • Over BPC for Microsoft wordt al langer gezegd dat deze in ‘maintenance mode’ zit. In de roadmap zien we geen verrassingen op dit gebied. Er staan geen ontwikkelingen op dit gebied gepland, anders dan de oplossing compatibel houden met huidige tools en platformen zoals Office 365. Lees in dit artikel meer over de mogelijke opvolger van BPC voor Microsoft.
  • De redelijke recente release van SAP S/4HANA 1709 betekende flink meer mogelijkheden in BPC Optimized, zoals een uitgebreide consolidatiemonitor en ondersteuning voor matrix consolidatie. De belangrijkste ontwikkeling die voor Optimized wordt genoemd, is de verdere integratie met SAC. Denk hierbij aan single sign-on opties maar ook het beter kunnen koppelen van masterdata en het rate model.
  • BPC 11 is afgelopen jaar uitkomen en daarmee de nieuwste versie van BPC. De versie draait op BW/4HANA, is technisch volledig nieuw, en geschikt voor de verwerkingen van veel grotere hoeveelheden data. De web-interface is vernieuwd en biedt meer mogelijkheden maar in grote lijnen komen deze overeen met BPC 10.1. Geplande ontwikkelingen richten zich met name op de ‘usability’. Zo wordt Analysis for Office (de nieuwe variant van de EPM add-in) uitgebouwd met o.a. een flatfile-import en betere navigatiemogelijkheden. De web cliënt krijgt voor eindgebruikers meer mogelijkheden op het gebied van processflows, journalposten en onderhoud van masterdata. Ook bij BPC 11 valt echter met name de nadrukkelijke integratie met SAC op. Bekijk hier onze video met alle features.

 

Onze visie op de ontwikkelingen

We hebben hierboven de meest belangrijke ontwikkelingen op een rijtje gezet die SAP noemt in deze nieuwe EPM roadmap. Wat ons daarnaast opvalt, is dat een aantal zaken juist niet specifiek wordt benoemd.  Zo wordt er over consolidatie in het algemeen weinig gezegd. Ook worden er voor de BPC 10.1 Netweaver variant geen innovaties genoemd.

Wanneer we kijken op de middellange termijn dan lijkt het erop dat SAP sterk inzet op één oplossing per ‘use case’. Waar je nu als organisatie nog kunt kiezen tussen verschillende oplossingen die soms erg overeenkomen, denken wij dat het onderscheid in de toekomst een stuk groter gaat worden.

Onze verwachting is dat er absoluut geen consolidatiefunctionaliteiten in SAC gaan komen. Voor consolidatie zul je dus BPC blijven gebruiken. Afhankelijk van jouw huidige landschap en de visie hierop, kun je nu kiezen voor een flink aantal versies. Het lijkt erop dat dit in de toekomst een keuze wordt tussen BPC Optimized, wanneer je S/4HANA gebruikt en hiermee naadloos wilt integreren, en BPC 11, wanneer je al BW/4HANA gebruikt of BPC meer ‘standalone’ wilt gebruiken. In beide gevallen kan een koppeling met SAC een goede keuze zijn, bijvoorbeeld voor de invoer van data door lokale entiteiten of een direct koppeling tussen rapportage en (selfservice) datavisualisatie.

Wanneer je interesse hebt in een planningsoplossing dan gaat de afweging tussen BPC en SAC steeds lastiger worden. Op dit moment is SAC geschikt voor eenvoudige planningsscenario’s en raden wij BPC aan in complexere situaties, bijvoorbeeld bij multi-entity- en multi-currency-planning maar ook bij uitgebreide rolling forecasting. SAC wordt echter in hoog tempo uitgebreid en de twee oplossingen gaan steeds beter integreren. Steeds meer organisaties zouden hun planning-, budgeting- en forecasting-cycles dus volledig in SAC kunnen gaan doen, wat een aantal grote voordelen kan hebben. Wanneer je BPC nodig blijft hebben voor je planning, of sowieso al gebruikt voor je consolidatie, wordt ‘hybrid planning’ een steeds interessantere optie: SAC als front-end voor de grootste gebruikersgroep die data aanlevert en analyseert, BPC voor enkele gebruikers met uitgebreidere taken.

Meer weten?

De komende maanden houden wij meerdere webinars over de verschillende SAP-oplossingen. Kijk hier voor de agenda met onze kennisevents. Webinars uit het verleden terugkijken kan ook.

Als je vragen hebt over de geplande innovaties of meer wilt weten over de mogelijkheden binnen jouw organisatie, neem dan contact op met Rogier Louter.

SAPSAP Analytics CloudSAP BPC consolidatieSAP BPC planning