Roadmap naar datakwaliteit en data-integratie - Finext
  • Roadmap naar datakwaliteit en data-integratie

Worstelt jouw organisatie met datakwaliteit en data-integratie? Of heb je het al redelijk op orde, maar wil je wel graag een verbeterslag maken? In welke fase je ook zit, uit onderzoek van Finext blijkt dat een combinatie van organisatorische en technische oplossingen het meest effectief is. Maar waar begin je? En in welke fase pas je welke oplossingen toe? Deze roadmap helpt je om de stappen te bepalen naar een slimme datagedreven organisatie.

Door Jurgen van Bergen, september 2020

Roadmap naar datakwaliteit en data-integratie

Datakwaliteit en data-integratie hangen nauw met elkaar samen, en pak je bij voorkeur in één samenhangend programma op. Combineer daarbij organisatorische en technische oplossingen. Uit ons onderzoek naar datakwaliteit en data-integratie blijkt namelijk duidelijk dat combinaties van oplossingen de meeste winst opleveren. Ontdek hoe de roadmap naar datakwaliteit en data-organisatie jouw organisatie kan helpen. Hoe wordt jouw organisatie meer datagedreven?

Roadmap naar datakwaliteit en data-integratie

In alle aspecten van moderne bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van data. In een datagedreven organisatie wordt data op een efficiënte en effectieve wijze ingezet. Zo kan de data zowel per bedrijfsonderdeel als voor het gehele bedrijf waarde toevoegen.

Hoe sla je effectief het pad in naar een meer datagedreven organisatie? De 3 stappen van de roadmap naar meer datakwaliteit en data-integratie helpen je om per stap afgewogen keuzes te maken en gerichte acties in te zetten.

Roadmap datakwaliteit: 3 stappen

STAP 1: Data ownership

De eerste stap op de weg naar een slimme datagedreven organisatie is het uitvoeren van een datakwaliteit of data-integratie assessment. In zo’n assessment kijk je naar de huidige stand van je datakwaliteit en data-integratie. Dit gebeurt via procesanalyse, het in beeld brengen van de relaties in de IT-infrastructuur, het overall gegevensmodel en in gesprekken met gebruikers van de data.

Een andere actie die je in deze stap kan ondernemen, is het definiëren van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid, correctheid en juistheid van de data. Vaak zijn data owners verantwoordelijk voor een specifiek data-domein in de organisatie, bijvoorbeeld een manager FP&A die verantwoordelijk is voor financiële (meta)data. Functionele domeinen helpen bij het identificeren van personen voor de rol van data owner. Meer houvast hierover vind je in ons artikel over organisatorische oplossingen voor datakwaliteit en integratie.

STAP 2: Data-schaduworganisatie

Als je de data owners binnen je organisatie hebt gedefinieerd, is de volgende stap om deze te koppelen aan de data steward. De data steward houdt zich voornamelijk bezig met de day-to-day operaties van de data, zoals het waarborgen van de datakwaliteit. Data stewards helpen de data owners ook met het definiëren van normen en standaarden op het gebied van datakwaliteit. Hiermee definieer je zowel een tactische als een operationele laag die zich bezighoudt met datakwaliteit. De data owner houdt zich bezig met de benodigdheden van morgen, terwijl de data steward voor de juistheid van de data zorgt.

Nu je data owners en data stewards hebt om je datakwaliteit te waarborgen, is het tijd om de waarde van je data optimaal te benutten. Om dit te kunnen doen, is het essentieel om datagedreven analisten op te leiden. Deze data-analisten gaan werken met de beschikbare data en zijn een bron voor acties om de datakwaliteit te verbeteren. De data stewards hebben vervolgens een cruciale rol in het continu verbeteren van de datakwaliteit en de vereenvoudiging van processen. Met het invullen van deze rollen ontstaat feitelijk een film over je organisatie gericht op het optimaliseren van de waarde van data.

In deze stap is het ook slim om te kijken naar de technische kant. Loopt je organisatie nog op verouderde systemen? Is het lastig om data te integreren? Zijn de data-definities al op orde? Hierbij kunnen technische oplossingen, zoals EPM-systemen, ETL-oplossingen of Master Data Managementsystemen helpen. Elke organisatie heeft andere doelen en wensen. Daarom is het slim om eerst te kijken naar de mogelijkheden en hieruit vervolgens een selectie te maken die jouw organisatie op een effectieve manier vooruitbrengt. Meer weten over deze oplossingen? Ontdek de details in het artikel over Technische oplossingen voor betere datakwaliteit en integratie.

STAP 3: Data Management Office (DMO)

De derde stap in de roadmap naar meer datakwaleit en integratie is het opzetten van het Data Management Office (DMO). Een DMO is een afdeling die zich volledig richt op de data van je organisatie. In deze stap combineer je de kracht van je data owners, data stewards en analisten voor het ontwikkelen van een optimale structuur om data goed door je organisatie te laten lopen. Zo’n Data Management Office kan je op verschillende manieren inrichten.

In deze stap is het ook slim om technische oplossingen te implementeren die goed aansluiten op de doelen die je voor ogen hebt. Dit kan bijvoorbeeld een Master Data Managementsysteem zijn als je meta-data een belangrijke factor is. Zijn er veel verschillende bronsystemen in gebruik? Dan kan bijvoorbeeld een ETL-oplossing verbetering bieden.

Als het Data Management Office goed loopt, wordt het eenvoudiger om problemen met datakwaliteit en data-integratie te tackelen. De waarde van de data komt nu volledig tot zijn recht. Dit zie je terug in de vorm van scherpe analyses, maar ook in het inzetten van voorspellende technieken.

Roadmap naar datakwaliteit voor een slimme, datagedreven organisatie

De stappen van deze roadmap naar meer datakwaliteit en integratie helpen je uiteindelijk om je organisatie slimmer en meer datagedreven te maken. Het implementeren van data ownership & stewardship is een relatief eenvoudige ingreep om snel blokkades in datamanagement te vinden en deze te verwijderen. Kies in elke stap steeds zowel organisatorische als ook technische oplossingen. Zo leg je het fundament voor de slimme datagedreven organisatie. En met de implementatie van het DMO in stap 3 trek je deze processen door naar de gehele organisatie.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe de roadmap naar datakwaliteit en integratie aansluit bij jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. Ook kun je onze andere artikelen bekijken over organisatorische en technische oplossingen voor het verbeteren van datakwaliteit en data-integratie.

Consolidatie & Corporate ReportingDigital Finance ConsultancyEnterprise Performance ManagementKeten- & ProcesoptimalisatieManagementinformatie & DashboardingPlannen, Budgetteren & Forecasten