Overwin de 5 uitdagingen voor een waardevol FP&A-proces - Finext
  • Overwin de 5 uitdagingen voor een waardevol FP&A-proces

Een goed ingericht FP&A-proces is cruciaal voor het effectief besturen van een bedrijf. Toch lopen veel financials tegen uitdagingen aan waardoor zij niet de optimale waarde uit hun FP&A-processen halen. Weten welke 5 uitdagingen dit zijn? En hoe je deze met Anaplan als een échte copiloot kunt overwinnen? Lees dan snel verder!

Door Willem van Os, mei 2021

Overwin de 5 uitdagingen voor een waardevol FP&A-proces

Wat is de essentie van FP&A?

Financiële planning en analyse (FP&A) betreft de planning, prognoses, budgettering en analytische activiteiten die inzicht geven in de algemene financiële gezondheid van een onderneming. Met een FP&A-oplossing kunnen financials financiële, operationele en externe gegevens (zoals markttrends) op één plaats combineren en hiermee de belangrijkste beslissingen ondersteunen.

Wat is de toegevoegde waarde van FP&A?

FP&A gaat verder dan de boekhouding en klassieke financiële rapportering. Het periodiek rapporteren van de financiële basisgegevens is voor alle ondernemingen verplicht vanuit de geldende wet- en regelgeving. Echter, financiële rapportages geven een heel algemeen beeld van de financiële situatie van jouw bedrijf en zijn gefocust op het verleden.

Wil jij als controller nu écht dieper en specifieker ingaan op de financiële status van jouw bedrijf? Wil jij positieve en negatieve trends die de algemene financiële gezondheid beïnvloeden tijdig spotten? En wil jij op basis hiervan als een echte copiloot waardevolle aanbevelingen kunnen doen om bedrijfsstrategieën te verbeteren in de toekomst? Een goed ingericht FP&A-proces maakt dat mogelijk!

Anaplan FP&A

Welke uitdagingen zijn er binnen FP&A? 

FP&A wordt steeds belangrijker voor het effectief besturen van een bedrijf. Toch lopen de meeste financials tegen vele uitdagingen aan waardoor zij niet het optimale uit hun FP&A-processen halen:

1. Handmatig rapporteren kost veel tijd

Financiële professionals besteden vaak te veel tijd aan het handmatig uitzoeken en sorteren van gegevens. Zonde, want het zou veel efficiënter zijn om deze tijd te besteden aan het analyseren van de gegevens! Op basis van die analyses kun je als controller namelijk tijdig zinvolle inzichten verkrijgen om cruciale aanpassingen te implementeren binnen de bedrijfsstrategieën.

2. Niet op elkaar aangesloten systemen en processen

Volgens Ventana Research is 77% van de planningsprocessen afhankelijk van het hebben van toegang tot accurate data van alle segmenten binnen een organisatie. Het integreren van de verschillende planningsprocessen is daarom van groot belang. Echter, deze integratie kan een uitdaging zijn, omdat dit vaak leidt tot grote verschillen in structuren, gebruikte systemen en toegepaste processen. Dit gebrek aan samenhang kan zorgen voor complexiteit die het maken van doeltreffende managementbeslissingen kan belemmeren.

3. Onnauwkeurige budgettering en prognoses

Een veelvoorkomend probleem waar financials tegenaan lopen, is de slechte kwaliteit van de beschikbare gegevens. Spreadsheets worden met veel verschillende mensen en teams gedeeld en na verloop van tijd bestaan er meerdere versies die flink kunnen afwijken van de eerste, werkelijke bron van waarheid. Spreadsheets kunnen geen oneindig aantal berekeningen ondersteunen. Wanneer er te veel gesleuteld wordt aan de spreadsheets, wordt modelleren dus moeilijker en onbetrouwbaarder. Het verzamelen en consolideren van alle nodige gegevens wordt op die manier een tijdrovende en foutgevoelige klus, waardoor minder nauwkeurige inzichten verkregen kunnen worden.

4. Gebrek aan real-time informatie

Real-time rapportage geeft constant inzicht in welke inkomstenbronnen ondermaats presteren en hoe je de operationele efficiëntie kunt verbeteren. Zo kun je met real-time informatie bijvoorbeeld per dag nauwkeurig voorspellen wat de benodigde hoeveelheid mankracht is voor een bepaalde taak. Deze strategische vorm van Workforce Planning kan een bedrijf enorm veel personeelskosten besparen. Vinden er eventuele wijzigingen plaats in de realtime informatie? Dan kun je daar per direct jouw plannen op aanpassen. Veel bedrijven beschikken niet over real-time informatie. Hierdoor missen actuele gegevens, waardoor zij minder effectief kunnen forecasten.

5. Gebrek aan samenwerking

Tot slot kunnen er binnen FP&A obstakels ontstaan als er geen effectieve samenwerking bestaat tussen verschillende silo’s. Wordt er bijvoorbeeld een marketingcampagne gelanceerd die veel vraag zal genereren? En is dit niet gecommuniceerd met de klantenservice? Grote kans dat het callcenter overbelast zal raken, waardoor er tegen een hogere prijs last-minute mensen ingehuurd moeten worden. Samenwerking in FP&A zorgt voor een betere zichtbaarheid van de plannen, waardoor het mogelijk is om meer accurate voorspellingen te doen en hier beter op te anticiperen.

FP&A met Anaplan

Wil jij al deze uitdagingen de baas zijn en het hele proces stroomlijnen? Dan biedt Anaplan de oplossing! Snel kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden is belangrijker dan ooit. Een traditionele planning is hierbij vaak te traag. FP&A met de flexibele planningsoplossing van Anaplan verbindt data, mensen en plannen binnen de organisatie. Optimaliseer de dagelijkse bedrijfsvoering door het planningscyclus slimmer, sneller en eenvoudiger te maken en creëer inzicht en overzicht in financiële analyses. Zo kun jij als echte copiloot helpen bedrijfsprestaties beter te sturen!

Anaplan
Plannen, Budgetteren & Forecasten Anaplan