Next level finance projecten - Finext
  • Next level finance projecten

Staat je bedrijf aan de vooravond van een fusie, reorganisatie of exponentiële groei? Ben jij in staat om 20% meer omzet te verwerken met de huidige administratieve en financiële organisatie, of gaat er dan waarschijnlijk iets mis? Daar waar een organisatie snel in verandering is, komen wij goed tot ons recht. Wij helpen je om next-level finance te bereiken.

Neem contact op

Next level finance projecten

Cijfers liegen niet, maar kunnen vrij eenvoudig de waarheid verhullen. De financiële functie gaat volgens ons dan ook pas goed werken als je ook naar andere afdelingen en informatie kijkt. In een coördinerende rol voor het ontwerpen en inrichten van een hernieuwd, financieel besturingsmodel zorgen we voor meer datakwaliteit én tijd. Stel je voor wat je daar allemaal mee zou kunnen doen. Maak je financiële functie soepel en sterk en verhoog de voorspelbaarheid en het vertrouwen in de financiële functie doormiddel van:

Inrichten, besturen en verbeteren van de Planning & Control cyclus

De mensen in je organisatie doen hun stinkende best, maar vaak wel op de eigen postzegel. Om ‘next level’ te worden, moet je investeren in de keten. Er kunnen immers heel eenvoudig zaken worden gemist of dubbel worden gedaan. Met de complexer wordende wereld van meer data en processen is het volgens ons uitermate belangrijk dat dit end-to-end in de keten wordt ingericht en bewaakt. Wij zien dit als next level business control, ook wel eens omschreven als keten control. Het vraagt niet alleen om kennis van de business, maar ook om kennis van alle facetten binnen de keten, zoals vastlegging, facturatie en de impact die de business met haar requirements hier op heeft. Zo krijg je een planning & control cyclus waarmee je de business gericht, snel en betrouwbaar kunt faciliteren.

Automatiseren en robotiseren van financiële processen

Uit onderzoek door Finext blijkt dat financials duidelijk de potentie van de digitale transformatie zien; ze verwachten dat hierdoor meer ruimte komt voor de rol van sparringpartner. Toch kan de financiële functie de technologische ontwikkelingen nog niet bijbenen. Wij geloven in een slimme samenwerking tussen talent en techniek om de financiële afdeling door te ontwikkelen als financiële dienstverlener. Door financiële processen te automatiseren, vereenvoudigen we de uitvoering van de administratieve taken en het verwerken van de gegevens. Het draait hierbij om de financiële processen die logisch zijn, waar regels voor bestaan. Zoals het verzamelen en afhandelen van facturen.

In toenemende mate zien we ook kansen voor de inzet van Robotic Process Automation (RPA). Hiermee kunnen we relatief eenvoudige en repeterende processen, die met name handmatig worden verricht en cyclisch zijn, versnellen. Zoals het opstellen van maandrapportages. Een robot kan een applicatie openen, data uitlezen en aanvullen, exporteren naar een rapport en deze vervolgens ook nog via e-mail uitsturen. Deze stappen leveren tijd, ruimte en flexibiliteit op. Tijdsbesparingen betekenen niet dat hele functies verdwijnen, maar zorgen er volgens ons voor dat het financieel talent binnen jouw team zich kan focussen op het interpreteren en toepassen van de informatie. De betrouwbaarheid van informatie neemt toe. Hoe betrouwbaarder de data, hoe meer voorspelbaarheid. Zo kun je snel grote stappen zetten om je finance naar ‘the next level’ te brengen.

Ontwerpen en begeleiden van financiële veranderingstrajecten

Het inrichten van nieuwe wet- en regelgeving vraagt veel van je organisatie. Vaak raakt het meerdere processen, verschillende systemen en diverse afdelingen. Bovendien heeft het projectteam te maken met forse tijdsdruk; de deadline van de invoering van nieuwe regelgeving moet je tenslotte gewoonweg halen. In onze visie is het inrichten van regelgeving een veranderingsproject. Het gaat immers niet alleen om het voldoen aan de nieuwe vereisten, maar ook om het vertalen van de nieuwe requirements naar de processen en systemen.

Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat je de invoering van nieuwe regelgeving juist kunt benutten om de processen eens goed tegen het licht te houden. Kan het slimmer, efficiënter en meer geautomatiseerd? In de praktijk komt het echter nog vaak voor dat er onder tijdsdruk ‘pleisters’ geplakt worden, in de vorm van tijdelijke oplossingen om de wettelijke deadlines te halen. Het is dan zaak om snel een vervolgproject te starten, waarin wel structurele aanpassingen doorgevoerd worden. Zo kun je efficiënt en met zo min mogelijk handelingen voldoen aan de vereisten van (nieuwe) wet- & regelgeving.

Lees meer over onze IFRS aanpak

Boost je finance ambities

Maakt jouw organisatie een sterke groei door en moet je zaken slimmer gaan aanpakken, ga je fuseren en wil je dat het soepel verloopt of ben je genoodzaakt om te reorganiseren en wil je er sterker uitkomen? Kortom, heb jij een boost nodig in je financiële ambities. Kom met ons in contact voor een sterke en soepele finance functie.