Maatvoering in modellenwerk - Finext

Maatvoering in modellenwerk

Met technische ontwikkelingen als HANA en het goedkoper worden van RAM-geheugen kunnen we sneller grote hoeveelheden data verwerken, en daardoor steeds complexere modellen maken. Informatiesystemen integreren steeds meer, waardoor complexiteit en onderlinge afhankelijkheid toeneemt. Dit brengt veel voordelen, maar zeker ook uitdagingen.

Door Wietse Mol, maart 2016

Wietse

Waar je vroeger gebonden was aan de maximale grootte van je model, kan nu bijna alles. On the fly optellen, ongekende analysemogelijkheden; de techniek is niet langer de remmende factor op de complexiteit van het datamodel. Een bijdrage van onze zusterorganisatie Swap Support.

Een nieuwe remmende factor

Er is dan ook een andere beperkende factor nodig; anders verlies je de focus en begrijpen gebruikers de uitkomsten van de berekeningen niet meer. De nieuwe remmende factor is geen technische, maar een menselijke. Hij zit tussen je eigen oren. Daarmee gaan we naar een hybride model, waarin je van de techniek profiteert maar wel een duidelijke informatiestrategie kiest.

Zo worden rapportageboekjes gemaakt op basis van een data layer, waarin allerlei systemen samenkomen. Als er in de systemen iets verandert, moeten de uitkomsten in het rapportageboekje nog steeds betrouwbaar en juist zijn. Een ogenschijnlijk eenvoudig verzoek om de weeknummering aan te passen beïnvloedt alle systemen.

Standaardiseer waar het kan

Toen ik voor een houten vloer de maten moest berekenen, bleek voor elke meter extra overspanning precies een volgende balkmaat in het assortiment te zitten. Tenminste, als je de standaardvloerplaten gebruikt.

Dit soort standaardisatie maakt ook het leven in het informatielandschap makkelijker. Daarvoor is echter wel voldoende aandacht vanuit finance, beheer en IT nodig. En om de juiste inschatting te kunnen maken tussen ‘dit past met een kleine procesaanpassing binnen de standaard’ en ‘deze standaardisatie gaat ten koste van het proces’, moeten financials voldoende kennis van IT en de informatiearchitectuur hebben.

Gevolgen voor beheer

De verdergaande integratie heeft gevolgen voor het beheer van je financiële applicaties. Elke organisatie kent changes; organisatieveranderingen, veranderingen in de informatiebehoefte en veranderingen in techniek. Deze moeten worden verwerkt in de financiële systemen. In de beheerpraktijk zien we meer en meer dat een change niet alleen gevolgen heeft voor het betreffende systeem, maar voor veel meer applicaties.

Profiteren van integratie

Om echt te profiteren van de integratiemogelijkheden die systemen bieden, moet er een helder informatiemodel onder zitten en is het verstandig om niet teveel maatwerk te hebben. Wees daarom vanuit finance betrokken bij het ontwerp van het informatiemodel. Juist dan bieden de nieuwe technologische ontwikkelingen een kans om met minder effort nog betere stuurinformatie boven water te krijgen.

Verder lezen?

Dit is één van de artikelen uit ons RAAT magazine. Een magazine vol praktijkverhalen, visie en tips over Performance Management. Lees het magazine digitaal, of vraag de papieren versie aan bij Martijn.

Consolidatie & Corporate ReportingManagementinformatie & DashboardingPlannen, Budgetteren & Forecasten