Kennis en kwaliteit doneren is een heel waardevol goed - Finext

Kennis en kwaliteit doneren is een heel waardevol goed

Vanaf dit jaar kan Voedselbanken Nederland gebruik maken van de financiële kennis en expertise van Finext. Ook vorig jaar hielpen wij de Voedselbanken al met de jaarafsluiting.

Artikel ook verschenen op de website van Voedselbanken Nederland

‘‘Vanuit Finext vinden wij het belangrijk om een sociale bijdrage te leveren. Voedselbanken Nederland had als uitdaging dat het enerzijds groeide en anderzijds steeds meer en een kwalitatief betere verantwoording over de inkomsten en uitgaven moest afleggen. Zowel intern als aan derden. Finext wilde daar graag aan bijdragen door onze kennis en expertise ter beschikking te stellen. Vanzelfsprekend geheel op vrijwillige basis. Concreet houdt het in dat ik samen met de andere vrijwilligers op de financiële afdeling, zorg dat facturen worden geboekt en betaald en dat de donaties en andere giften worden geïnd. Verder ondersteun ik bij het opstellen en borgen van de jaarlijkse begroting en het signaleren van eventuele afwijkingen hierop.”

“Vanuit Finext vinden we het belangrijk om een sociale bijdrage te leveren. We doen dat door onze expertise kosteloos ter beschikking te stellen.”

De betrokkenheid en daadkracht van de vrijwilligers vallen Marlie Vermazeren, consultant bij Finext, vooral op. “Men begrijpt dat je als vereniging verantwoordelijk met geld moet omgaan. De no-nonsense instelling – we zijn hier om mensen te helpen- voert de boventoon en dat is heel mooi om te zien. Door mijn inzet kunnen andere vrijwilligers meer tijd en ruimte vrijmaken voor de core-business van de voedselbank: het wekelijks aan zo’n 90.000 mensen uitdelen van een voedselpakket. Het doet mij goed dat wij met onze inspanningen zorgen hebben kunnen weghalen en stabiliteit en rust hebben kunnen brengen in het administratieve en financiële traject.”

Het mooie aan het werken bij de voedselbank vindt Marlie het enorme vertrouwen dat je direct krijgt en het gevoel onderdeel van het team te zijn. “Het is heel erg prettig om te merken dat er waardering is voor mijn werk. Daarnaast schromen mensen niet om hulp te vragen. Ik probeer inzicht te geven in trends en ontwikkelingen of tips over hoe het slimmer, beter en sneller kan.”

Het vrijwilligerswerk voor de voedselbank zou Marlie aan iedereen die een bijdrage wil leveren aan de wereld, aanbevelen. “Ik werk nu zo’n 10 jaar in de financiële sector en kom in aanraking met grote bedrijven, units en projecten waar veel (indirect) geld mee is gemoeid. Naast deze uitdagingen, waar ik ook veel plezier uit haal, had ik persoonlijk ook de behoefte om mijn expertise in te zetten voor een goed doel. Een kleine actie kan meteen concrete, toegevoegde waarde opleveren. Ik zou dit werk dan ook zeker anderen aanraden. Soms lijkt het of jouw werk, kennis en ervaring niet bij de voedselbank past. Zij hebben echter te maken met meerdere disciplines en kunnen dan ook een grote diversiteit aan vrijwilligers gebruiken. Kennis en kwaliteit doneren is een heel waardevol goed. Met een paar uurtjes per week of maand help je mensen al een heel stuk verder.”

Non-profit & Educatie