Is IFRS 16 het zoveelste Finance-feestje? - Update - Finext
  • Is IFRS 16 het zoveelste Finance-feestje?

IFRS16 is sinds 2019 de nieuwe lease-standaard die stelt dat alle huurverplichtingen op de balans meegenomen moeten worden. Een nieuw accountingprincipe dat ervoor zorgt dat Finance-afdelingen ijverig nieuwe processen inrichten of bestaande processen aanpassen om de juiste informatie uit een organisatie te halen. IFRS16 wordt daarom wel gekscherend het zoveelste Finance-feestje genoemd. Maar klopt dit wel?

Wordt alleen de Finance-afdeling blij van IFRS16? Of plukt ook de rest van de organisatie de vruchten van de nieuwe regelgeving?

Door Stephan Raaphorst, maart 2020
Stephan Raaphorst – IFRS16 consultant

Praktijkervaring

De afgelopen twee jaar heb ik drie organisaties geholpen met de implementatie van IFRS16. Zo ondersteunde ik Tele2 Nederland bij het doorlichten en categoriseren van alle huurcontracten, bij het inrichten van een speciaal calculatie- en administratieprogramma en hielp ik de processen te herdefiniëren. Ook werden de verschillende stakeholders geïnstrueerd.

Na de overgang van Tele2 naar T-Mobile Nederland heb ik het IFRS16-systeem van Tele2 ingebed in de administratie van T-Mobile. Daarnaast heb ik ook Royal BAM Nederland ondersteund in hun IFRS16-proces. Hier was de benodigde administratie al opgezet en het systeem uitgerold, maar waren niet alle leasecontracten compleet of correct ingevoerd.

Impact

Mijn bevindingen na deze twee IFRS-jaren: organisaties staan in beginsel vaak sceptisch tegenover de Finance-afdelingen als het gaat om de impact die de nieuwe financiële regelgeving verondersteld wordt te maken. Hierbij gaat het om impact zowel op bestaande processen als op de capaciteit van het personeel, zoals contract- en assetmanagers, leasewagenparkbeheerders. Door echter de organisatie zorgvuldig bij het totale traject te betrekken, worden na verloop van tijd de revenuen voor iedereen vrijwel altijd goed zichtbaar.

Efficiency-slag

IFRS16 vereist een goede (lease-)administratie, gebaseerd op een goed functionerend contractenbeheer. Het nauwkeurig in kaart brengen van alle contracten creëert een adequaat beeld van wat er in de loop der tijd binnen een bedrijf is ingehuurd. En dit maakt een enorme efficiency-slag mogelijk. Het maakt inzichtelijk welke gehuurde assets niet meer gebruikt worden en welke contracten kunnen worden beëindigd. Dat leidt tot meer controle en dus beter beheer van de huurfacturen.

Kostenbesparend

De IFRS16-lease-administratie werkt zodoende kostenbesparend én het plaatst de verantwoordelijkheid voor de contracten op de juiste plek in de keten. En daarvan wordt niet alleen de Finance-afdeling gelukkig. Het is, kortom, een feestje voor iedereen binnen de organisatie.

Meer informatie?

Wil je meer weten over IFRS 16 bekijk dan het webinar IFRS 16 Leases – Off Balance assets bestaan straks niet meer! of heb je behoefte aan extra interim finance ondersteuning? Neem dan contact op met Stefan.

Construction & EngineeringTelecom, Media & TechnologieUtilities