Interim finance manager - Finext Finance & Control

Interim finance manager

Meer weten? Neem contact op

Interim finance manager

Welke producten, diensten of klanten dragen bij aan een positief resultaat? Hoe lopen de geldstromen en heb je de indirecte kosten nog in de hand? Met inzicht en antwoorden op deze vragen kun je verder bouwen aan de groei van je bedrijf. Hoe kun je deze relevante stuurinformatie steeds beter en slimmer tot stand laten komen? Met een goed werkende finance afdeling. Als interim finance manager helpen wij bij het (uit)bouwen van de finance afdeling. 

Wij zetten de grote lijnen uit en bouwen aan nieuwe structuren. Kijkend naar welke taken en verantwoordelijkheden passend en logisch zijn voor de organisatie en het gekozen besturingsmodel. De focus ligt op het slim positioneren en goed organiseren van de juiste mensen en middelen, zodat jouw team groeit met de gewenste verandering. En waardoor kennis binnen je organisatie geborgd wordt. We geven leiding aan de verandering, de versnelling en de verbetering van de financiële processen. Waar nodig gaan we mee de diepte in om het fundament goed te zetten.

En verder gaan we graag op onze handen zitten… zodat jouw financials hun eigen verantwoordelijkheid nemen en een actieve bijdrage leveren aan het creëren van relevante stuurinformatie.

Wat betekent de inzet van een interim finance manager?

Finext finance managers hebben respect voor hiërarchie, maar we zijn er niet te gevoelig voor. Wij functioneren als een onafhankelijk orgaan, dat juist wordt gevraagd om stelling te nemen en hier en daar mensen tegen de haren in te strijken. De bal moet teruggelegd kunnen worden wanneer men een probleem ten onrechte een finance probleem maakt.

Onze interim finance managers helpen collega’s op de finance afdeling om het geheel te overzien en daarop te schakelen. Natuurlijk moeten er soms lijstjes met prio’s en spoedzaken worden afgehandeld, maar een Finexter is grotendeels bezig met analyseren, adviseren en vooral meesturen. Wij staan voor transparantie in informatie en de verantwoordelijkheid om daar professioneel mee om te gaan. Dat betekent óók erop durven vertrouwen dat de finance afdeling bestaat uit professionals die zelf goede keuzes kunnen maken. Een Finext interim manager betuttelt niet, maar geeft nieuwe inzichten mee en weet hoe je anderen in hun kracht zet.

Praktijkvoorbeeld
Schaalvergroting en professionalisering

Vanuit de behoefte aan schaalvergroting en verdere professionalisering kwam bij EW Facility Services een professionele belegger aan boord. Daarnaast hadden recente fusies hun weerslag op het organisatiemodel van het bedrijf. Dit vereiste financiële overzichten van professioneel niveau en het maakte een breed verandertraject binnen de financiële organisatie noodzakelijk.

Chris van Galen, CFO van EW Facility Services: “Ik heb Finext leren kennen als een ware businesspartner die met je mee schakelt. Wat ik daarnaast prettig vind is dat Finexters kritisch durven te zijn en een eigen mening hebben. Ze hebben niet alleen oog voor the job, maar zeker ook voor de collega’s.”

EW Facility service logo