Interim finance manager - Finext

Interim finance manager

Welke producten, diensten of klanten dragen bij aan een positief resultaat? Hoe lopen de geldstromen en heb je de indirecte kosten nog in de hand? Met inzicht en antwoorden op deze vragen kun je verder bouwen aan de groei van je bedrijf. Hoe kun je deze relevante stuurinformatie steeds beter en slimmer tot stand laten komen? Met een goed werkende finance afdeling.

Meer weten? Neem contact op

Als interim finance manager helpen wij je bij het (uit)bouwen van de finance afdeling. Wij zetten de grote lijnen uit en bouwen aan nieuwe structuren. Kijkend naar welke taken en verantwoordelijkheden passend en logisch zijn voor de organisatie en het gekozen besturingsmodel. De focus ligt op het slim neerzetten van en goed organiseren met de juiste mensen en middelen, zodat jouw team mee kan groeien met de gewenste verandering en de kennis binnen je organisatie geborgd wordt. We geven leiding aan de verandering, versnelling en verbetering van de financiële processen. Waar nodig gaan we mee de diepte in om het fundament goed te zetten. En verder? Gaan we graag op onze handen zitten. Zodat jouw financials hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en een actieve bijdrage leveren aan het creëren van relevante stuurinformatie.

Wat betekent de inzet van een interim finance manager

Als Finance manager moet je respect hebben voor hiërarchie en deze ook zeker functioneel gebruiken, maar je mag er niet gevoelig voor zijn. Je bent een onafhankelijk orgaan dat juist wordt gevraagd om stellingname en soms tegen de haren in te gaan strijken. De bal moet teruggelegd kunnen worden als het probleem (onterecht) een finance probleem wordt gemaakt.

Je helpt je collega’s om te leren het geheel te overzien en daar op te gaan schakelen. Af en toe moeten er lijstjes met prio’s en spoedzaken worden afgehandeld, maar grotendeels moet je bezig zijn met analyseren, adviseren en vooral mee sturen.
Transparantie mét verantwoordelijkheid. Transparantie in informatie én verantwoordelijkheid om daar professioneel mee om te gaan. Vertrouw er op dat je mensen professionals zijn en zelf goede keuzes kunnen maken. Als je dat vertrouwen geeft dan komen ze vanzelf sparren over prioriteiten en keuzes. Niet betuttelen, nieuwe inzichten en afwegingen meegeven.

In de praktijk bij KPN

Als interim finance manager van de nieuwe business unit rapporteert Jeroen de eerste paar maanden direct aan de Raad van Bestuur van KPN. “Zowel strategisch, tactisch als operationeel moest nog veel uitgewerkt en opgezet worden, van het aangaan van contractonderhandelingen, opstellen van business modellen, business cases en management letters voor de RvB tot het opzetten van een administratieve organisatie en het waarborgen dat de betalingen uitgevoerd konden worden,” zegt Jeroen. Na enkele maanden wordt de business unit ondergebracht bij E-Plus, de Duitse tak van KPN.