• Interim controllers

Ambitieuze groei binnen je organisatie ondersteunen of een slag maken in de kwaliteit van je financiële team – elke organisatie heeft weleens behoefte aan tijdelijke capaciteit. Interim inzet draait echter niet alleen om het inbrengen van tijdelijk vakmanschap. Finexters zijn energiek en een tikje ondeugend en voegen nog een extra element toe: het adviseren en realiseren van verbeteringen om toe te werken naar next level finance. Het finance vakgebied is breed, en bij interim inzet wil je snel meters kunnen maken. Dat vraagt om een echte specialist. Enkele voorbeelden van wat onze vakmensen doen.

Interim finance manager

Welke producten, diensten of klanten dragen bij aan een positief resultaat? Hoe lopen de geldstromen en heb je de indirecte kosten nog in de hand? Met inzicht en antwoorden op deze vragen kun je verder bouwen aan de groei van je bedrijf. Hoe kun je deze relevante stuurinformatie steeds beter en slimmer tot stand laten komen? Met een goed werkende finance afdeling. Onze interim finance managers helpen je bij het (uit)bouwen van zo’n finance afdeling. Wij zetten de grote lijnen uit en bouwen aan nieuwe structuren. Kijkend naar welke taken en verantwoordelijkheden passend en logisch zijn voor de organisatie en het gekozen besturingsmodel. De focus ligt op het slim neerzetten van en goed organiseren met de juiste mensen en middelen, zodat jouw team mee kan groeien met de gewenste verandering en de kennis binnen je organisatie geborgd wordt. We geven leiding aan de verandering, versnelling en verbetering van de financiële processen. Waar nodig gaan we mee de diepte in om het fundament goed te zetten. En verder? Gaan we graag op onze handen zitten. Zodat jouw financials hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en een actieve bijdrage leveren aan het creëren van relevante stuurinformatie.

Interim business & interim financial control

Wij weten dat de rol van financial- en business controller bij organisaties verschillend is ingericht. Bij enkele is er duidelijk sprake van functiescheiding, waarbij er bij de ander juist bewust taken gecombineerd zijn. De gemene deler is wel dat iedere organisatie maandelijks cijfers wil kunnen opleveren én die cijfers moeten kloppen. We helpen om taken en verantwoordelijkheden te duiden en processen slimmer in te richten. Daarin zijn we gepokt en gemazeld. Snelheid is vaak geboden. We zijn in staat om binnen een paar weken een draai te hebben gevonden in de organisatie. Of het nu gaat om het opzetten en begeleiden van maandafsluitingen, begrotingen, forecasts of jaarrekeningen, er moet snel grip komen op de financiën en bijbehorende processen. We zorgen ervoor dat de maandelijkse rapportages niet alleen juist, volledig en tijdig zijn, ook zorgen we voor goede analyses door de business actief te gaan betrekken. Tegelijkertijd kijken we ook naar de doorlooptijd van de rapportages om te kijken of hier nog slimmer gewerkt kan worden.

Interim business analist

Als business analist (BA) of informatieanalist fungeer je als schakel tussen business informatie requirements en de oplossing. Onze analisten richt zich niet alleen op de analyse van het bedrijfsprobleem en bijbehorende processen, maar hebben gewoonweg veel technische skills in huis om de oplossing ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. De business analist identificeert, analyseert en vertaalt de behoeften van de stakeholders. Vervolgens valideert hij de requirements, bouwt datamodellen en modelleert de data en bedrijfsprocessen om bruikbare en betrouwbare informatie te communiceren. Finext informatieanalisten zijn goed in het doorgronden van cijfers en deze in relatie brengen tot de werkvloer, in vakjargon ‘de business’ genoemd. We werken met heel veel data die we omzetten in informatie, het liefst in ‘gewone-mensen-taal’. Die zetten we vervolgens in overzichtelijke rapportages uit naar het team en het management. Jouw data-architectuur en informatiestromen worden door deze informatieanalisten verankerd in je organisatie.

Continu kennis overdragen

Wat wij echt belangrijk vinden bij interim inzet is om onszelf niet onmisbaar te maken. De opgedane kennis mag niet verdwijnen bij het dichtdoen van de deur. Wij zorgen dat we onze kennis delen en overdragen binnen de organisatie, zodat sprake is van een goede borging, continuïteit én ruimte voor de volgende stap in het verbeteren van de financiële functie binnen jouw organisatie.

Meer informatie? Vul het onderstaande formulier in.

Finance topics