Interim controller - Finext

Interim controller

Ambitieuze groei binnen je organisatie ondersteunen of een slag maken in de kwaliteit van je financiële team – elke organisatie heeft weleens behoefte aan tijdelijke finance capaciteit. Het inzetten van een finance professional draait echter niet alleen om het inbrengen van tijdelijk vakmanschap. Finexters zijn energiek en een tikje ondeugend en voegen nog een extra element toe: het adviseren en realiseren van verbeteringen om toe te werken naar next level finance. Het finance vakgebied is breed, en bij tijdelijke inzet wil je snel meters kunnen maken. Dat vraagt om een echte interim professional die impact maakt.

Neem contact op

Wat betekent de inzet van een interim controller?

Interim business & financial controller

Wij weten dat de rol van financial- en business controller bij organisaties verschillend is ingericht. Bij enkele is er duidelijk sprake van functiescheiding, waarbij er bij de ander juist bewust taken gecombineerd zijn. De gemene deler is wel dat iedere organisatie maandelijks cijfers wil kunnen opleveren én die cijfers moeten kloppen. We helpen om taken en verantwoordelijkheden te duiden en processen slimmer in te richten. Daarin zijn we gepokt en gemazeld. Snelheid is vaak geboden. Als interim controller zijn wij in staat om binnen een paar weken een draai te hebben gevonden in de organisatie. Of het nu gaat om het opzetten en begeleiden van maandafsluitingen, begrotingen, forecasts of jaarrekeningen, er moet snel grip komen op de financiën en bijbehorende processen. We zorgen ervoor dat de maandelijkse rapportages niet alleen juist, volledig en tijdig zijn, ook zorgen we voor goede analyses door de business actief te gaan betrekken. Tegelijkertijd kijken we ook naar de doorlooptijd van de rapportages om te kijken of hier nog slimmer gewerkt kan worden. Dit is het minimale wat je van onze interim controller professionals mag verwachten.

In de praktijk

Nyenrode, een unieke universiteit, die als organisatie de afgelopen jaren fors is gegroeid. Ze zijn 1,5 keer zo groot geworden als je naar de omvang van de omzet kijkt. Dat betekent wat voor de inrichting van de processen en de wensen van de eindgebruiker. Om in te spelen op deze ontwikkelingen én op de trends in de onderwijswereld wil de afdeling Finance grote stappen zetten en Finext ondersteunt hierin door te verbeteren terwijl de business doordraait. Om dit te kunnen realiseren is de organisatie continu op zoek naar mogelijke verbeteringen. Dit levert echter ook dilemma’s op. Olena Gots – Head of Controlling: “We willen de processen optimaliseren. Tegelijkertijd gaat iedereen verder met zijn werk, en wil je daarvoor de benodigde financiële informatie kunnen aanleveren. We werken al een aantal jaren samen met Finext rondom het verbeteren van de financiële functie”. Lees hier de volledige case.

Interim sales controller

De commerciële slagkracht verbeteren met behulp van een financial? Sales control zorgt ervoor dat jouw organisatie commercieel slagvaardig wordt én financieel in control blijft. Een sales controller stuurt aan op een juiste taakverdeling en goede afstemming tussen Sales, Finance, Marketing en IT en richt het proces en data duidelijk en eenvoudig in. Onze sales controllers leveren scherpte. Ze zetten een cashflow model op, welke zorgt voor een strakke monitoring van uitgaande betalingen. Dit maakt veel verschil voor het inzicht in de geldstromen en de kosten per order. Denk hierbij ook aan commissies richting indirecte kanalen. Dit zorgt voor inzicht en advisering in de ideale of optimale salexmix per kanaal en duidelijke en eenvoudige processen en afspraken. Wie doet wat, wanneer en waarom? Zijn alle afspraken met de distributiekanalen helder in kaart gebracht? Zijn de betaalde gelden en commissies juist en volledig? Het juist inrichten van beschikbare data is hierbij belangrijk. De markt biedt passende tooling voor het juist inrichten en beheren van data om sales control als iteratief en continu proces in te richten. Hiermee verzamel je mensen, data en processen op één gezamenlijke plek. De mogelijkheid om meerdere scenario’s te calculeren kan de impact van beslissingen zelfs meteen inzichtelijk worden gemaakt. Met deze real-time gegevens kan de business adequaat en vroegtijdig handelen, om flexibel en slagvaardig in te spelen op kansen in de markt.

In de praktijk

Telecombedrijf Tele2 is snel gegroeid. Waar in het begin de focus vooral lag op een toename van klanten, komt er nu ook meer aandacht voor de kostenkant van de salesprocessen. Tele2 wil meer focussen op sturen op waarde en het beheersen van kosten. Door salescontrol goed op te zetten worden de kosten en de Customer Lifetime Value inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is er een verhoogde focus op de kwaliteit van de data, onder andere om te kunnen voldoen aan IFRS 15. Lees hier de volledige case.

Waar staan onze interim controllers voor?

Finexters staan voor inhoudelijk vakmanschap op de diverse onderdelen van de financiële functie. De ene keer brengen we de basis op orde, de andere keer creëren we inzicht. Nog liever brengen we de hele finance afdeling naar ‘the next level’. Daarbij leggen we actief de verbinding tussen finance en andere afdelingen. Ons doel? Na elk finance project of interim finance inzet een blijvende verbetering achterlaten. Wij pakken door en ruimen op. En met onze ‘snap-snelheid’ houden we tegelijkertijd overzicht, snap-snelheid is ons vermogen om zaken rap in beeld te hebben, hoofdlijnen én pijnpunten. Ze snel te analyseren en beoordelen op relevantie. Ook voor het organisatie sensitieve aspect, we zien hoe de spreekwoordelijke hazen lopen. Wat wij echt belangrijk vinden bij interim inzet is om onszelf niet onmisbaar te maken. De opgedane kennis mag niet verdwijnen bij het dichtdoen van de deur. Wij zorgen dat we onze kennis delen en overdragen binnen de organisatie, zodat sprake is van een goede borging, continuïteit én ruimte voor de volgende stap in het verbeteren van de financiële functie binnen jouw organisatie.