Integrated Thinking vs Integrated Reporting - Het verschil - Finext

Integrated Reporting

De link leggen tussen enerzijds strategie, governance en financiële prestaties van je organisatie en anderzijds de sociale, economische en duurzame omgeving, dat is Integrated Reporting in een notendop.

Welke impact heeft deze ontwikkeling op de huidige manier van werken? Hoe begin je? En waarom?

Finext & IIRC – Technology initiative

Als partner van het de International Integrated Reporting Council (IIRC) en onderdeel van het Technology initiative, denkt Finext mee om de implementatie en integratie van de financiële en niet-financiële data door middel van techniek te bevorderen. Het opleveren van rapportages en het combineren van de financiële en niet-financiële data, komt nu vaak neer op knip- en plakwerk. Veel verschillende databronnen bemoeilijken het inzicht in de kwaliteit van de cijfers en maken van analyses. Een geïntegreerd IT landschap is dus een must have voor het geïntegreerd denken en rapporteren binnen een organisatie.

Integrated Thinking vs Integrated Reporting

Het <IR> framework helpt organisaties om te rapporteren hoe zij waarde creëren. Op een eenvoudig te communiceren manier duidelijk maken waar je voor staat als organisatie blijkt echter vaak lastiger dan gedacht. Op de weg naar volledig geïntegreerd rapporteren kunnen we verschillende stappen onderscheiden. Zo is het ten eerste van belang dat financiële en niet-financiële data beter geïntegreerd worden. Ten tweede zal deze informatie consistenter en minder foutgevoelig moeten zijn.

Waarom Integrated Reporting?

Eén van de redenen om te starten met Integrated Reporting is de implementatie van de Europese richtlijn Non-Financial Reporting. In december 2014 is door de Europese commissie de richtlijn over publicatie van niet-financiële informatie aangenomen. Naast de huidige financiële rapportage biedt niet-financiële rapportage aandeelhouders en andere stakeholders een zinvol en uitgebreid overzicht van de positie en de prestaties van bedrijven.

Voor grote publieke bedrijven (beursgenoteerde bedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen en andere bedrijven welke door de lidstaten worden aangewezen) met meer dan 500 werknemers, zal het management in hun rapportages moeten ingaan op het beleid, de belangrijkste risico’s en de impact van de onderneming met betrekking tot volgende zaken:

  • milieu
  • sociale – en werknemeraspecten
  • naleving van de mensenrechten
  • anticorruptie en omkoping kwesties
  • diversiteit in de Raad van Bestuur

Alle lidstaten zijn verplicht om de richtlijn te hebben geïmplementeerd voor eind 2016. Dit betekent dat dit over 2017 direct impact zal hebben op Nederlandse ondernemingen en dat zij een goede en geaccepteerde manier zullen moeten hanteren om te rapporteren over zowel financiële als niet-financiële zaken. Een van de belangrijkste standaarden voor een geaccepteerde aanpak door de EU is het Integrated Reporting framework.

In de praktijk

In de praktijk stelt dit veel organisaties voor een dilemma en speelt de volgende vraag een centrale rol: “Gaan we eerst “geïntegreerd rapporteren” of gaan wij eerste onze organisatie geïntegreerd laten denken?” Deze vraag is erg belangrijk, omdat rapportages altijd het gevolg zijn van een manier van werken en als deze niet integrated is, zal het lastig zijn om een integrated rapport te maken. Het veranderen van de manier van werken is echter geen gemakkelijke taak en er wordt door veel voorlopers op het gebied van Integrated Reporting gekozen om eerste geïntegreerd te rapporteren, waardoor de manier van werken wel moet gaan veranderen.

Downloads

Meer weten over de visie van het IIRC over Integrated Reporting en de ondersteunende technologie?
Download de paper CFO Guide Technology for Integrated Reporting.

Geïnteresseerd in onze presentatie tijdens het IIRC Congres 2017 in Amsterdam?
Download onze presentatie Technology for management IIRC Finext.

Kennisevenementen

Regelmatig organiseren we kennisevenementen rondom integrated reporting. Kijk hieronder voor korte verslagen of de agenda van deze evenementen:

The Future of Corporate Reporting 2013
The Future of Corporate Reporting 2014
The Future of Corporate Reporting 2015
The Future of Corporate Reporting 2017
The Future of Corporate Reporting 2018

 

Consolidatie & Corporate Reporting