In de praktijk bij Visma | Raet - Finext

In de praktijk bij Visma | Raet

Visma|Raet was bezig met de implementatie van Zuora, maar kwam operationeel handen te kort om voor de jaarafsluiting de indexatie, prolongatie en de migratie rond te krijgen. Ze zochten iemand met een frisse blik op zaken, die complexe materie snel eigen kan maken en tevens goed binnen het team zou passen. Vanuit het Finext Talentprogramma hebben wij ondersteuning geboden als billing-migration-consultant.

De young professional hielp met het maken van subscriptions, amendments, facturen en zorgde ervoor dat de data van het oude systeem correct in Zuora terechtkwam. Vanwege de snel oplopende werkdruk was het daarbij zaak om de software zo snel mogelijk te leren kennen.

De grote hoeveelheid werk rondom de jaarafsluiting maakte het voor de young professional mogelijk om zich in korte tijd te ontwikkelen tot een zelfstandig werknemer, met steeds meer verantwoordelijkheid. Behalve enorm veel ervaring en inhoudelijke kennis verschafte dit project bovendien waardevolle inzichten in de hiërarchie en structuur binnen een grote organisatie als Visma|Raet.