Het belang van project control bij Design & Construct-projecten - Finext

Het belang van project control bij Design & Construct-projecten

Sinds een aantal jaren zijn in de Nederlandse bouw geïntegreerde contractvormen (GC) zoals Design & Construct (D&C) sterk in opmars gekomen. Waar er vroeger gewerkt werd met RAW-systematiek (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw) in de GWW-sector en STABU-besteksystematiek (Standaardbestek voor de Burger- en Utiliteitsbouw) in de B&U-sector, is de focus dus verlegd naar zo’n D&C-contractvorm. Deze grote verschuiving is van invloed op de besturing en de beheersing van het project. Het is daarom van belang om een projectcontroller aan te stellen, die kennis van zaken heeft van deze GC’s. Immers, de risico’s zijn van opdrachtgever naar opdrachtnemer verlegd en deze risico’s wil je vooraf in beeld hebben.

Door Jan de Vries, september 2016
Maasvlakte 2, bron: Aeroview
Maasvlakte 2, bron: Aeroview

Een aantal grote verschillen zijn:

1. Risicoverschuiving

Aan het begin van een project worden alle risico’s benoemd en vastgelegd. Op deze manier worden de risico’s ondergebracht bij degene die dit het best kan beheersen.

2. Prijs-kwaliteitverhouding

Vanwege een betere afstemming tussen het ontwerp en uitvoering, heeft het project een betere kans van slagen. Ook levert D&C een betere kwaliteit van het proces op, omdat er één partij verantwoordelijk is voor ontwerp en uitvoering en daardoor de regiefunctie over het proces heeft.

3. Besparen van tijd en kosten

Door een betere afstemming tussen ontwerp en uitvoering zijn besparingen in kosten en tijd te realiseren. Ook kan tijdwinst behaald worden doordat taken uit de ontwerp- en uit de uitvoeringsfase parallel kunnen worden uitgevoerd

Echter, met de keuze voor een (complexer) D&C-contract wordt de (financiële) verantwoordelijkheid van een aangenomen project vaak van opdrachtgever naar opdrachtnemer geschoven. Projectbeheersing is daarom cruciaal in het bereiken van een projectsucces, inclusief het beoogde rendement. De projectcontroller is daarmee nog belangrijker geworden!

Werkbegroting als financieel hart

De ervaring leert dat er, ondanks de voorbereiding van bovengenoemde punten, bij de start van een project in de hectiek veel misgaat. Te vaak blijkt door de grote wil om te starten de werkbegroting een ondergeschoven kindje, terwijl dit het (financiële) hart van een project is. Het moet een doel zijn om voor de start in beeld te hebben wat de exacte kostprijs is van de scope, wat de bijbehorende risico’s zijn en op welke zaken je een project dus in control wil houden. De projectcontroller kan hier een belangrijke rol in vervullen, als spil en verbinder tussen projectmanager en het bedrijfsbureau.

Een andere ervaring is dat bij veel ondernemingen de rol van projectcontroller vaak een statische rol is. Echter, om de juiste verbinding te krijgen tussen financiën en project is het van belang dat een projectcontroller met grote regelmaat een project bezoekt. Daar kan hij de stand van zaken met eigen ogen bekijken en leren de vertaling te maken tussen begroting en werkelijkheid. Op deze manier kan hij/zij ook z’n steentje vooraf bijdragen, zonder achteraf te moeten bijsturen.

De thermometers van je project

Het venijn van een project zit hem dus in de start. Dit is te ondervangen door de projectcontroller vanaf het begin van het project hands-on betrokken te hebben, gebruik te maken van eenvoudige en begrijpelijke opdeling in werkpakketten en door daarnaast een duidelijk change proces in plaats te hebben. Door bovenstaande drie punten zorg je voor voldoende thermometers om je project goed te kunnen beheersen. Ook, of misschien wel juist, met deze nieuwe contractvormen.

Bewaren

Projectbeheersing