Projectraming: Geld is slechts een resultante - Finext

Geld is slechts een resultante

Soms verbaas ik me over het aantal controllers in de hedendaagse organisaties. En dan met name over de uren die gaan zitten in het analyseren van de realisatie. Hoe mooi zou het zijn als we minder tijd kwijt zijn aan achteruitkijken, en meer tijd en energie kunnen steken in datgene wat we nog wel kunnen beïnvloeden: de toekomst?

Door Jeroen Kruisselbrink, maart 2016

Geld is slechts een resultante

De projectenwereld heeft in de afgelopen jaren een forse inhaalslag gemaakt in de financiële beheersing. Een raming bij aanvang van het project was altijd wel aanwezig. Het inzicht in de realisatie van het project was al lastiger, maar dat is inmiddels ook al vaak een solide basishygiëne.

Aandeslag

Projectraming als startpunt

Nog steeds is de projectraming een zeer belangrijk startpunt voor een goede financiële projectbeheersing. Deze raming is hoogover bij de eerste aanvraag, maar moet overgaan in een gedetailleerdere prognose naarmate het project vordert. En hier komt de belangrijke rol van de projectcontroller naar voren. Initieel als onafhankelijk adviseur bij het opstellen van de raming, tijdens de uitvoering als betrokken lid van het projectteam.

Een levende forecast

Een goede projectcontroller legt de verbinding tussen de projectvoortgang en de financiën, hij maakt van de raming een levende forecast. De projectcontroller zit niet primair achter de spreadsheets, maar is actief betrokken bij de projectuitvoering en snapt het verhaal achter de cijfers (eigenlijk het verhaal voor de cijfers). Enerzijds heeft de projectcontroller voldoende kennis in huis om een waardevolle bijdrage te leveren aan het inzicht in kansen, risico’s en bijbehorende scenario’s. Anderzijds heeft hij/zij voldoende inhoudelijke afstand om de waan van de dag te ontstijgen en de kritische rol te kunnen vervullen. Dit is geen makkelijke positie en vraagt om een sterke persoonlijkheid van de projectcontroller: je moet een plek verwerven om de benodigde informatie te krijgen en tegelijkertijd voldoende credits opbouwen om de kritische rol te kunnen blijven vervullen.

Leereffect naar de toekomst

Het periodiek achteruit kijken, de analyse van de realisatie, blijft een zeer belangrijke taak van de projectcontroller. Uiteraard om ervoor te zorgen dat het project correct in de boeken staat, maar vooral ook als leereffect naar de toekomst. Wat stond er gepland voor deze periode? Wat wijkt af en wat betekent dat voor de resterende looptijd van het project? De projectcontroller maakt hier de objectieve constateringen en vertaalt deze samen met het projectteam naar de forecast en de mogelijkheden tot bijsturen. En dáár zit de meerwaarde in, want geld is slechts een resultante van de projectuitvoering.

Projectbeheersing