Finext helpt Voedselbanken Nederland met financiële administratie - Finext

Finext helpt Voedselbanken Nederland met financiële administratie

Met de groei van de voedselbanken is ook het aantal partners toegenomen en zijn de wensen ten aanzien van de financiele administratie veranderd. Onze vakmensen hebben hun expertise en hulp aangeboden.

Door Stefan Reijgersberg, januari 2016

Vereenvoudigen processen

Eén van de onderwerpen waar de vrijwilligers vanuit Finext zich mee bezighouden is het vereenvoudigen van de financiële processen. Hiermee verbetert niet alleen de administratie, maar ook de rapportages en de financiële beheersing.

“Wij geloven dat mensen vanuit het eigen vakmanschap de grootste bijdrage kunnen leveren, ook in vrijwilligerswerk,” vertelt Marlie Vermazeren van Finext. “We helpen Voedselbanken Nederland dan ook graag met onze financiële en procesmatige vakkennis.”

Zelfredzaamheid en zelfsturing

De Finexters die als vrijwilligers actief zijn bij Voedselbanken Nederland doen dit uit eigen beweging. “Finext kent een uniek organisatiemodel, waarbij we uitgaan van vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid nemen,” gaat Marlie verder. “Ook bij onze vrijwilligersactiviteiten rondom Voedselbanken Nederland geldt dat we uitgaan van zelfsturing.”

“Het uitgangspunt van de voedselbanken om de zelfredzaamheid te vergroten van mensen die onder de armoedegrens leven sluit aan bij onze principes,” vertelt Marlie over de reden om juist de voedselbanken als goed doel te steunen.

Recentelijk is in Controllers Magazine een artikel met verschenen waarin penningmeester Frans Booij dieper in gaat op de professionaliseringsslag die Voedselbanken Nederland op het moment aan het doorvoeren is.

Over Voedselbanken Nederland

De voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken in Nederland bieden directe en tijdelijke voedselhulp aan de armste mensen. Om hun klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt Voedselbanken Nederland samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van klanten te vergroten, werkt Voedselbanken Nederland ook samen met lokale organisaties die de klanten helpen om weer op eigen benen te staan.