Finext goes abroad - Finext

Finext goes abroad

Ook in het buitenland ontstaat steeds meer aandacht voor meer wendbare organisatievormen. Reden waarom Finexters tegenwoordig ook Europa intrekken.

Door Gijs Dijkman, mei 2016

Hier legt Finexter Jan Dirk Hogendoorn op een congres voor programmamanagers in Polen uit, hoe wij bij Finext vanuit gedeelde waarden wendbaar zijn georganiseerd en hoe je projectomgevingen vanuit gedeelde waarden agile kan organiseren. Wendbaar zoals Agile bedoeld is….

Jan Dirk Hogendoorn Finext Polen