• Finance topics

Tijdelijk vakmanschap inbrengen kan hard nodig zijn als er een specifiek finance thema speelt welke om echte aandacht en verdieping vraagt. Enkele voorbeelden van topics waar wij raad mee weten.

Sales/commercial control

De commerciële slagkracht verbeteren met behulp van een financial? Sales control zorgt ervoor dat jouw organisatie commercieel slagvaardig wordt én financieel in control blijft. Een sales controller stuurt aan op een juiste taakverdeling en goede afstemming tussen Sales, Finance, Marketing en IT en richt het proces en data duidelijk en eenvoudig in. Onze sales controllers leveren scherpte. Ze zetten een cashflow model op, welke zorgt voor een strakke monitoring van uitgaande betalingen. Dit maakt veel verschil voor het inzicht in de geldstromen en de kosten per order. Denk hierbij ook aan commissies richting indirecte kanalen. Dit zorgt voor inzicht en advisering in de ideale of optimale salexmix per kanaal en duidelijke en eenvoudige processen en afspraken. Wie doet wat, wanneer en waarom? Zijn alle afspraken met de distributiekanalen helder in kaart gebracht? Zijn de betaalde gelden en commissies juist en volledig? Het juist inrichten van beschikbare data is hierbij belangrijk. De markt biedt passende tooling voor het juist inrichten en beheren van data om sales control als iteratief en continu proces in te richten. Hiermee verzamel je mensen, data en processen op één gezamenlijke plek. De mogelijkheid om meerdere scenario’s te calculeren kan de impact van beslissingen zelfs meteen inzichtelijk worden gemaakt. Met deze real-time gegevens kan de business adequaat en vroegtijdig handelen, om flexibel en slagvaardig in te spelen op kansen in de markt.

Cashflow modelling

Cashflow is van alle financiële KPI’s de meest zuivere vorm om de prestatie van een organisatie te meten en te beoordelen. Gebrekkig inzicht in de kasstromen van een onderneming kan resulteren in inefficiënte financiële bedrijfsvoering met alle gevolgen van dien. Een goed gemodelleerde cashflow forecast is absoluut onmisbaar omdat hiermee een goed inzicht verkregen kan worden of de organisatie aan haar verplichtingen kan voldoen…

Revenu assurance

Problemen rondom de facturatie en de inning wil je het liefst zo snel mogelijk identificeren en oplossen, en bij voorkeur vermijden. De inkomstenketen is echter vaak een complexe verzameling van onderling samenhangende technologieën en processen. Bij revenu assurance verbeteren we het proces dat ervoor zorgt dat alle producten en diensten worden gefactureerd en geïnd volgens de overeenkomst met de klant. Het meest besproken onderdeel van revenue assurance is ‘waar begin je met controleren en verbinden?’. Uitgaan van de keten is daarbij essentieel. Onze praktijkervaring heeft ons geleerd dat je revenu assurance niet alleen vanuit de omzet moet beetpakken, maar vanuit keten assurance tussen omzet én kosten. Finance heeft daarbij de verantwoordelijkheid voor de financiële controle, audit en rapportage, inclusief het elimineren van fouten in de verwerking van transactiegegevens. In onze aanpak prikken wij in op een aantal ijkpunten in het proces, zoals ordermanagement, CRM-activatie, de billing-straat en het grootboek. Ook verbinden wij deze punten door de relatie te leggen, ook als is er vaak sprake van een timing mismatch tussen de gegevens en de verwerking hiervan. Zo voorkom je financieel onderpresteren en krijg je de zekerheid dat de diensten en producten die jouw organisatie levert, ook daadwerkelijk gefactureerd en betaald kunnen worden.

CapEx control

Hoe match je de CapEx kosten en bijbehorende budgetten met de business case en bijbehorende benefits. Dit meerkoppige monster laat in de praktijk vaak zien dat strategische projecten door verschillende geldstromen of businessunits worden gefinancierd. Deze financiers willen budgetverantwoording, wat leidt tot het doorboeken van (CapEx) kosten. CapEx investeringen kun je echter niet volgen of controleren als je te maken hebt met talloze doorboekingen. Ook de resultaten van de investeringen vragen om goed CapEx control; er bestaat vaak onduidelijkheid waar en bij wie de benefits vallen. Dit komt ook omdat er steeds meer dimensies aan strategische projecten en benefits zitten, waardoor het bepalen van de benefits complexer wordt. IT-oplossingen helpen om deze stromen in te richten en met elkaar in relatie te brengen. Standaard maatwerk is hierin meestal de oplossing, maar daarvoor helpen we je eerst om de hamvraag te beantwoorden: ‘wat wil je de organisatie nu echt?’. Je zult namelijk een keuze moeten maken tussen de kostenplaats-methodiek (krijgt iedere financier de juiste kosten voor zijn rekening) versus de return on investment (ROI) die over de benefits gaat. We helpen je bij het inrichten van het proces, de keuze en implementatie van de IT-oplossingen en interim inzet rondom CapEx control. Zo krijg je meer grip op de investeringen en de benefits.

Verdieping nodig?

Speelt een van bovenstaande thema’s een rol in jouw financiële afdeling of heb je een ander hot topic waar je echt mee aan de slag moet? Vraag eens aan Stefan of we de juiste specialist voor je in huis hebben.

Meer informatie? Vul het onderstaande formulier in.

interim controllers