ESG Reporting - Finext

ESG Reporting

Environmental, Social & Governance (ESG) Reporting is niet meer weg te denken uit de wereld van de moderne finance professional. Maar hoe pak je dit thema concreet en toekomstvast beet? Hoe zet je stappen die vandaag al nodig zijn, en helpen om aan toekomstige verplichtingen te voldoen? Of gaat de ambitie van jouw organisatie verder en wil je echt een strategisch voordeel halen uit je duurzaamheidsinitiatieven?

ESG Reporting, een moving target?

ESG Reporting is een thema dat zich snel ontwikkelt. Wetgeving en leidende internationale rapportagestandaarden lijken een continue work-in-progress. Toch is er al veel duidelijk waarmee finance professionals nu al aan de slag kunnen. Zo gaat de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) veel meer bedrijven niet alleen verplichten om te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties, maar deze rapportages ook te laten goedkeuren door een accountant. Ons zusterbedrijf Intire heeft een speciale EU Regulation Scan ontwikkeld waarmee je snel inzicht krijgt wat de impact is van (toekomstige) wetgeving op jouw organisatie.

Een gebalanceerde aanpak voor ESG Reporting

De verdere ontwikkeling van ESG Reporting vraagt om een goede balans tussen meerdere factoren. Kennis van wet- en regelgeving is een goed vertrekpunt. Maar hoe richt je een proces in dat voldoet aan de vereisten van wet- en regelgeving en werkt voor jouw organisatie? Daarvoor heb je een goede mix van expertise rondom processen, softwareoplossingen en verandermanagement nodig.  Samen met de experts van ons zusterbedrijf Initre bieden we je deze unieke mix. Zo kunnen we je helpen om concrete stappen te zetten die helpen om compliant te worden en te blijven. En ook als de ESG-ambitie van jouw organisatie verder gaat helpen we je een soepel proces in te richten waarin alle stakeholders hun bijdrage kunnen leveren.

CFO Technologie voor ESG Reporting

Softwareoplossingen voor de CFO (bijvoorbeeld consolidatie- of budgetteringssoftware) kunnen goed ingepast worden om een bredere ESG Reporting oplossing te realiseren. Toch is alleen het toepassen van CFO-technologie onvoldoende geschikt om het volledige ESG-spectrum af te dekken. We helpen je daarom in kaart te brengen welke technologie het best ingezet kan worden om een volwaardig en toekomstvast ESG-proces in te richten. Hiervoor hebben we een praktisch hulpmiddel ontwikkeld: De ESG capability map.

Eens doorpraten over toekomstvaste ESG reporting?

Wil je stappen zetten in de professionalisering van ESG Reporting? Praat dan eens vrijblijvend met ons door. We delen graag onze kennis en ervaring rondom dit dynamische thema.