Er schuilt een genie in jou - Finext

Er schuilt een genie in jou

Projectorganisaties zijn veranderorganisaties. Hoe kan het zijn dat de ene organisatie succesvol is in de realisatie van haar doelstellingen en de ander hiermee blijft worstelen? Succes van een organisatie (of groep) staat of valt met het succes van de individuen en hun samenwerkingen.
In dit artikel behandel ik de meest recente wetenschappelijke inzichten ten aanzien van succes van het individu en geef ik handvatten om dit succes te vergroten.

Thumbs Up

“Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration.”
– Thomas Edison (1847-1931) –

Nature versus nurture

Van oudsher is de discussie tussen nature en nurture een filosofische discussie tussen rationalisten en empiristen. De rationalisten stellen dat de mens beschikt over een niet-zintuiglijk vermogen -i.e. de rede– waarmee het individu, los van de ervaring, inzicht kan verwerven. Dit zijn de dingen die ‘in de genen zitten’. Ook wel ‘nature’ genoemd. Empiristen stellen daarentegen dat alle kennis stamt uit zintuigelijke ervaringen. Wij worden geboren als een onbeschreven blad, tabula rasa, en worden gevormd door omgevingsfactoren en onze ervaringen. Ook wel ‘nurture’ genoemd.
Hoe zit dit ten aanzien van talent?

Briljant persoon

Uit grootschalig internationaal onderzoek blijkt dat zeer getalenteerde mensen één belangrijk ding gemeen hebben: ze zijn niet geboren als briljant persoon. Wat wil zeggen dat de wetenschap haar verklaring heeft gezocht in nurture. Het viel de onderzoekers op dat de buitengewone vaardigheden van de leden van de onderzoeksgroep ontwikkeld zijn zonder aangeboren talenten of initiële passies. Deze elementen bleken meegegroeid met de ontwikkeling van de persoon en niet de bron ervan.

Het geheim

De crux zit ‘m erin dat het niet uit maakt hoe je start, maar wat je doet als je eenmaal op gang bent. Zoals professor Marion Debruyne stelt: het gaat niet om het hebben van het idee, maar om de uitvoering en de finetuning ervan.
Van nature vinden wij het – grosso modo- niet leuk om ons te bezigen met zaken die wij moeilijk vinden; om echt diep te gaan. Ons brein verzint legio excuses om géén complex denkwerk te hoeven verrichten. Dit denkwerk kost zeeën van energie en het lichaam is van nature lui. Hoe houden we het dan vol om onze vaardigheden te vergroten? Door passie; door te houden van hetgeen je aan het doen bent. Hierin zit de sleutel tot het geheim van succesvolle mensen.

Methodiek voor succes

Naar aanleiding van het bestuderen van deze groep is een ‘methodiek voor succes’ naar voren gekomen.
Het komt grofweg neer op het volgende. Om te beginnen kun je niet succesvol zijn als je niet ergens erg goed in bent. (Het zou een uitspraak kunnen zijn van wijlen Johan Cruijff.)
Wat hieraan vooraf gaat is als volgt: je probeert wat en merkt dat je het leuk vindt. Omdat je het leuk vindt, ga je het vaker doen. Er ontstaat een passie. Vervolgens merk je dat je iets beter wordt dan anderen. Je krijgt positieve reacties op hetgeen jij kan, wat jou stimuleert nog beter te worden. Je eigenwaarde groeit en je passie wordt groter, net als jouw succes. Dit zorgt voor een hefboomeffect: je komt met jouw vaardigheid op de radar van meer mensen. Et voilà, je bent ergens opvallend succesvol in.

Kortom: je bouwt systematisch over een lagere periode een zeldzame (benijdenswaardige) vaardigheid op, om die vervolgens als hefboom te gebruiken voor jouw succes. Een route van doorzettingsvermogen.

Handvatten

Tot slot enkele handvatten om méér te halen uit jouw inspanning.

Probeer dingen uit!

Ontwikkel systematisch vaardigheden.

Zet door!

Wordt zó goed in jouw vaardigheid dat anderen jou niet (meer) kunnen negeren. Zo word je vaardigheid een hefboom voor verdere ontwikkeling.

Prioriteer!

Deze is zo simpel dat hij vaak genegeerd wordt: timeblocking. Middels timeblocking word je geforceerd na te denken over de duur van je bezigheden en om je bezigheden te prioriteren. Van reactief naar proactief. Ook het harde denkwerk moet je plannen, want zoals eerder vermeld: deze zit niet in onze natuur.

Concentreer!

Vergroot je bekwaamheid in concentreren. Train jezelf hierin als een atleet. Bouw het rustig op. Je zal er de vruchten van plukken.

Daag. Jezelf. Uit!

Defineer hetgeen je wilt bereiken en ga in je ‘deepwork’ denken over hóé je dat kan bereiken.

Met dit artikel hoop ik stof tot denken meegegeven te hebben. Wat ik duidelijk wil maken is dat de bron tot succes in jezelf zit. Probeer dingen uit, leer van reacties uit je omgeving, daag jezelf uit en hou vol. Je zult zien dat dit sleutelacties zijn om succesvoller te zijn, in wat je ook doet.

Finance & Control