Softwareselectie - Enterprise Performance Management - Finext
  • EPM Software Selectie Traject

De softwaremarkt is continu in beweging, wat inhoudt dat de oplossing die je vandaag kiest, over een jaar alweer toe kan zijn aan verandering. Het selecteren van een oplossing voor consolideren, rapporteren, budgetteren en forecasten is voor veel organisaties een complexe en tijdrovende taak. Het Software Selectie Traject van Finext is de uitkomst voor organisaties die op het punt staan om zich te oriënteren op een (nieuwe) EPM oplossing.

Hoe werkt het Software Selectietraject?

Het software selectietraject bestaat uit een intensieve begeleiding waarin Finance en EPM specialisten jou helpen met de keuze voor de juiste EPM oplossing. Het is belangrijk om goed stil te staan bij de voorwaarden waaraan de EPM moet voldoen. Om valkuilen te voorkomen, is het Finext Software selectietraject opgedeeld in 5 fases. 

Finext Software Selectie

1. Vision

High-level demo’s, look&feel en visie op beheer 

In deze stap creëren we awareness over de laatste ontwikkelingen in de softwaremarkt, eventueel ondersteund door high-level demo’s van de diverse oplossingen voor een eerste ‘look & feel’. Belangrijke thema’s die daarnaast aan de orde komen zijn de visie en mogelijkheden van ‘integrated EPM platform’ versus ‘point solutions’, ‘ontwikkeltool’ versus ‘applicatie’, maar ook de visie op ‘beheer door de eigen organisatie’. 

2. Requirements 

Scope bepalen en prioriteit van stakeholders vaststellen

Tijdens de stap ‘Requirements’ stellen we met elkaar de scope van de beoogde oplossing vast. We beginnen niet met een blanco vel, maar gebruiken het overzicht aan requirements die we in de afgelopen 20 jaar hebben opgebouwd. Met behulp van een online vragenlijst krijgen we inzicht in de prioriteiten van stakeholders en kunnen we direct overgaan op de inhoud. Zodoende ontstaat ruimte voor de écht nuttige discussies en kunnen we de ‘no-brainers’ skippen. Af en toe zijn de rapportageprocessen dermate complex dat het zinvol is deze eerst grafisch in beeld brengen. Hiervoor gebruiken we de visualisatie-oplossingen zoals ‘Engage Modeler’. Zo krijgen we de complexiteit snel boven water en kunnen we op zoek naar de slimme verbetering. 

3. Scan

Van longlist naar shortlist

Tijdens deze stap scoren we de bekende oplossingen uit de markt op basis van de requirements en de weging die door de stakeholders is gegeven. Deze objectieve werkwijze brengt ons bij een interessante shortlist van CPM oplossingen. 

4. Proof

Demo’s en use cases

Aan de hand van deze shortlist stellen we een aantal demo scripts op. Zo kunnen we diverse ‘use cases’ laten uitwerken, waarin de verschillen tussen de oplossingen goed naar voren komen. Het is onze rol om dit proces te begeleiden, kritische vragen te stellen en de samenwerking tussen de klant en softwareleverancier goed te laten verlopen. 

5. Select 

Klantervaringen en keuze voor oplossing

Behalve het zelf kunnen ervaren van de software, is het minstens zo belangrijk te praten met andere klanten in de markt en hoe zij tot hun keuzes zijn gekomen. In deze fase doen we een beroep op ons netwerk, laten we je een aantal praktijkvoorbeelden zien en organiseren we (indien gewenst) gesprekken met andere klanten. 

Wil je meer weten over de fases uit het selectietraject? Neem dan contact op met een EPM Selectie Specialist.

5 valkuilen bij het selecteren van je EPM oplossing

Het kiezen voor de juiste EPM oplossing vraagt om een planmatige aanpak. Kies voor een uitgebreide bemiddeling en voorkom een miskoop op lange termijn.

valkuilen

De voordelen van een EPM oplosssing

Volledige automatisering

Vermijd fouten en arbeidsintensief werk dankzij volledige automatisering van rapportages, consolidatieprocessen en financiële planning.

Ruimte voor strategie en toekomst

Krijg kloppende cijfers achter het verhaal en ervaar een versnelling van de cyclustijden. Zo ontstaat er meer tijd en ruimte voor strategisch werk.

Betere samenwerking tussen afdelingen

Laat cijfers en data samenkomen in één plan, zodat alle operaties en afdelingen binnen de organisatie goed met elkaar kunnen samenwerken.

Software partners met wie we samenwerken

Al 20 jaar implementeren we de leidende Enterprise Performance Management oplossingen bij diverse organisaties in binnen- en buitenland. Hoewel techniek geen doel op zich is, kunnen de juiste toepassingen wel versnellend en verbindend werken. We weten waar we over praten: Finext opereert inmiddels bijna 20 jaar op het snijvlak van finance en IT. Sinds onze start werken we met de leidende oplossingen in de markt. Tegelijkertijd blijven we nieuwsgierig naar de nieuwste toepassingen en oplossingen. Ons portfolio evalueren we dan ook continu.

Anaplan logo 2021
tableau logo 2021
Sturnis logo 2021
OneStream logo
Workiva logo 2021
Oracle logo 2021
Vena logo 2021
SAP logo
IBM logo 2021
Board logo 2021
CCH Tagetik Logo
Fluence technologies logo
Microsoft logo - EPM

Onafhankelijke EPM Software Specialist

Finext heeft in de afgelopen 20 jaar bij meer dan 200 Nederlandse organisaties succesvol geholpen met selectie, implementatie en beheer van EPM oplossingen. Met een Performance Management team van 100 ervaren, vakbekwame en gecertificeerde EPM professionals, zijn wij de grootste onafhankelijke EPM specialist van Nederland.  

Finext logo2