Een kritische blik op Gartner’s Magic Quadrant voor FP&A - Finext
  • Een kritische blik op Gartner’s Magic Quadrant voor FP&A

Jaarlijks brengt onderzoeksinstituut Gartner verschillende analyses uit rondom de bekende software oplossingen waaronder ook de Performance Managementoplossingen. Deze ‘Magic Quadrants’ worden wereldwijd goed gelezen. Soms worden de onderzoeksrapporten zelfs gezien als onontbeerlijk tijdens toolselecties. Maar nemen deze rapporten de Nederlandse situatie wel voldoende mee? En klopt het beeld van Gartner met wat wij in de praktijk zien? Tom Borsboom, expert op het gebied van pakketselecties, geeft zijn mening.

Door Tom Borsboom, oktober 2020

Een kritische blik op Gartner’s Magic Quadrant voor FP&A

Enige tijd geleden verscheen het ‘Magic Quadrant for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions‘ (FP&A) en nog veel langer daarvoor (2019) het ‘Magic Quadrant for Cloud Financial Close Solutions‘ (FC)*. Gartner heeft ook voor beide vakgebieden de ‘Critical Capabilities’ rapporten uitgebracht. Wat betekenen dit soort rapporten voor jouw situatie? En voegen ze waarde toe voor jouw softwareselecties?

Het verschil tussen Magic Quadrants en Critical Capabilities

In de Magic Quadrants (MQ) rangschikt Gartner de leveranciers in 4 kwadranten op basis van 2 assen: ‘execution’ en ‘vision’. Door de softwarepartijen wordt het Leader-quadrant nagestreefd; zij doen er dan ook alles aan om Gartner te overtuigen van hun visie en hun succes. En na bekendmaking van de Magic Quadrants publiceren ze graag ronkende persberichten met selectieve quotes uit de rapporten en met hun status of vooruitgang binnen het MQ.

De Critical Capabilities-rapporten focussen meer op productfunctionaliteiten voor organisaties van verschillende groottes, en daarnaast specifiek voor organisaties in Europa.

Magic Quadrant FP&A

De praktijk versus de Magic Quadrant

Als onafhankelijke speler zijn we vanuit Finext betrokken bij tientallen pakketselecties per jaar. Kijkend naar onze ervaringen uit de praktijk wijken een aantal elementen uit de Magic Quadrants af van onze bevindingen. Wat zijn de afwijkingen, en waar worden die door veroorzaakt?

De 5 meest opvallende conclusies:

1. Afwijkende wensen in de Nederlandse markt

Het afwijkende beeld ligt enerzijds aan de Nederlandse markt en zijn specifieke wensen en eisen zoals de Equity Pick-Up. Anderzijds spelen aan-/afwezigheid van Amerikaanse c.q. lokale leveranciers en implementatiekennis een rol. De snelle ontwikkelingen in deze markt hebben ook invloed. Het Gartner MQ is bij publicatie immers al 8-9 maanden uit, en berust vaak op ervaringen van klanten die niet de laatste versie gebruiken.

We zien ook dat sommige leveranciers Gartner overtuigen dat ze een bepaalde functionaliteit bieden (check-in-the-box), waarbij wij weten dat deze functionaliteit niet volwaardig genoeg is voor implementatie, en ook nauwelijks verder ontwikkeld wordt.

2. Groeiende interesse in platform-gedachte

Daar waar Nederland aan aantal jaar geleden overwegend een consolidatie-land was, zien wij nu een groeiende interesse in een bredere kijk op Performance Management. Het gaat niet meer alleen om consolidatie & reporting, maar ook om financial (driver based) planning, tax provisioning, narrative reporting, integrated reporting, XBRL, (sub)ledger account reconciliation, etc.

Daarmee ontstaat in toenemende mate interesse in een integrale aanpak voor financiële processen en rapportages. Dit kan betekenen dat een breder platform zoals Board, CCH Tagetik of OneStream een belangrijk voordeel heeft. Al neemt dit niet weg dat ook bij een integrale aanpak een ‘best-of-breed’ planningsoplossing naast een consolidatieoplossing heel goed de beste keus kan zijn. Integratie tussen deze processen is dan wel een belangrijk aandachtspunt.

3. Integratie S&OP met FP&A

Vergelijkbaar hiermee is de groeiende aandacht voor integratie van S&OP (Sales & Operational Planning) met FP&A. Ook deze zien we bij Finext in toenemende mate in onze selectieprocessen voorkomen. Door het opsplitsen in verschillende Magic Quadrants neemt Gartner dit echter niet mee.

4. Maturity van het financiële proces

Bij consolidatie is het proces over het algemeen zeer mature. De datacollectie en rapportage-processen zijn relatief stabiel, en veranderingen beperken zich vaak tot ‘wat nieuwe accounts of rapporten’. Grote proces-veranderingen zoals het kantelen van de organisatie vinden zelden plaats. Ook standaarden zoals IFRS 15 en 16, die grote impact hebben op de waarderingen, hebben voor een goede consolidatietoepassing relatief weinig gevolgen.

De planningsprocessen van veel organisaties zijn daarentegen vaak minder volwassen. Grote delen van dit proces, zoals de interactie tussen afdelingen en de daarmee gepaard gaande workflows, veranderen regelmatig – zeker bij snelgroeiende organisaties. Flexibiliteit om mee te kunnen bewegen met deze veranderingen kan daardoor een veel belangrijker aspect zijn dan bij consolidatie.

5. Decentraal beheer

Lang niet elke organisatie heeft er behoefte aan, maar de behoefte aan decentraal beheer kan een enorme impact hebben op de selectie – dit kan zijn een serie planningsmodellen die door verschillende afdelingen onderhouden moeten kunnen worden, of consolidatie- & rapportagevereisten die per divisie variëren en daar ook beheerd moeten worden. De mate waarin dit wordt ondersteund varieert sterk.

Aan de andere kant wordt vaak onderschat in hoeverre de ideale situatie ‘beheer door eigen afdeling’ haalbaar is – uiteraard ook versterkt door de rooskleurige verhalen van de leveranciers. Gartner lijkt hier weinig oog voor te hebben – in het FP&A Critical Capabilities rapport is het geschetste beeld voor ‘product or service scores’ sterk afwijkend van wat wij in de Nederlandse markt zien.

De beste oplossing verschilt per organisatie

De conclusie? Gartner biedt wel degelijk een kijkje in de keuken van organisaties wereldwijd, maar geeft je vooral een beeld van de keuzes van andere organisaties in andere landen. Ook hebben de softwareleveranciers meer invloed dan je zou verwachten of wensen. Daardoor bieden de Magic Quadrants voor de Nederlandse markt echt te weinig houvast. Bij een toolselectie gaat het tenslotte om een forse investering in geld en effort. Zonde om deze keuze te baseren op informatie die niet per se relevant is voor jouw situatie.

Een gefundeerde toolselectie voor jouw organisatie?

We delen graag onze ervaringen met je, en selecteren samen met jou de beste oplossing voor jouw organisatie. Finext heeft met meer dan 100 Performance Managementconsultants uitgebreide in-house product- en implementatiekennis van veel bekende tools in de markt. Als onafhankelijke speler zijn we niet beperkt tot enkele softwarepartners, waardoor we onze adviezen echt kunnen baseren op jouw specifieke situatie.

Finext Line Up

Zit je midden in een softwareselectie traject of is jouw Corporate Reporting oplossing binnenkort aan vervanging toe? Tijdens de Finext Line Up op 29 april zetten we alle belangrijke spelers op het gebied van EPM-oplossingen op een rij en brengen we je op de hoogte van de meest belangrijke ontwikkelingen op het gebied van Finance Tools. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

* Volgens de website van Gartner is deze Magic Quadrant inmiddels ‘retired’. In plaats daarvan verwijst Gartner naar Cloud Core Financial Management Suites.

Consolidatie & Corporate ReportingEnterprise Performance ManagementPlannen, Budgetteren & Forecasten