Een goede CFO heeft altijd vacatures - Finext

Een goede CFO heeft altijd vacatures

Hoe krijg je de juiste mensen op de juiste plek? Een goed financieel team samenstellen betekent rekening houden met talenten en drijfveren, maar ook met de bestaande teamsamenstelling en de laatste technologische ontwikkelingen.

Door Danielle Gruijs, november 2015

Een effectief financieel team bestaat uit verschillende disciplines, waar een breed scala van mensen voor nodig is. “Een CFO heeft drie grote uitdagingen rondom zijn team,” stelt Raúl van Loon. “De eerste is talentherkenning binnen zijn financiële staff. Als hij dat herkent en erkent heeft, is de volgende uitdaging om deze talenten op het juiste moment exposure te geven. Zo kunnen ze toegevoegde waarde gaan leveren aan de organisatie. De laatste uitdaging is ervoor zorgen dat ze niet voortijdig gaan lopen. Financiële mensen hebben een eigen ‘glazen plafond’ waar ze binnen de eigen organisatie tegenaan lopen als ze veel in hun mars hebben.”

In de praktijk worstelen veel organisaties met de vraag hoe zij binnen finance de juiste mensen op de juiste plek krijgen. Reden voor Finext om een nieuw initiatief te starten rondom de werving & selectie van financials: wens. Raúl is één van de initiatiefnemers.

Een divers team samenstellen

wens
Roelof Teeninga, Raúl van Loon en Martin Geerars

Bij het werven en selecteren van de juiste financial spelen niet alleen de kennis en ervaring, maar ook de persoonlijke drijfveren en de samenstelling van het beoogde team een rol. “De dynamiek binnen het team is belangrijk, we zien vaak te weinig diversiteit in de teamsamenstelling,” stellen Roelof Teeninga en Martin Geerars van Finext, twee van de andere initiatiefnemers van wens.

“Mensen nemen graag kandidaten aan die op ze lijken. Dat is herkenbaar, waardoor er een goed gevoel ontstaat. Dan heb je echter al snel 28 gelijken en 2 uitzonderingen,” vertelt Raúl. “Zonder schuren is er echter geen glans. Finance teams schuren onderling weinig. Wel met de rest van de organisatie, als er vragen zijn vanuit andere disciplines zoals inkoop of HR.”

Twee veelgehoorde misvattingen

Een veelgehoorde misvatting is dat een business controller altijd extravert moet zijn, terwijl een financial controller altijd introvert is. “De juiste samenstelling hangt af van het team,” zegt Martin. “Bij de bestaande mensen zoek je mensen die communicatief zijn of juist meer analytisch. Of iemand die graag de confrontatie zoekt.” Raúl: “Als CFO moet je naar een divers team toe durven te gaan. Je begrijpt elkaar dan weliswaar niet altijd, maar daardoor krijg je scherpere discussies en betere inzichten.”

Een andere misvatting is het idee dat er een carrièrepad bestaat van financial control naar business control. “Dat is onterecht,” vindt Raúl. “Door de blokken zo af te zetten, creëer je tweespalt in je organisatie. De twee functies kunnen echter niet zonder elkaar; ze zijn geritst. Je kunt veel beter zorgvuldig kijken waar de talenten van iemand liggen en die ontwikkelen. Business control is niet beter dan financial control.”

Financial intelligence

Technologische ontwikkelingen hebben invloed op de gevraagde competenties en talenten van financials. Martin: “Neem de robotisering, daardoor verandert het takenpakket. Er is een omslagpunt aan de gang, waarbij er ander gedrag wordt verwacht van een financiële professional. Niet meer achter het scherm blijven zitten, maar de organisatie ingaan.”

Door deze ontwikkelingen komt er een ander aandachtsgebied binnen finance, waarbij gevraagd wordt om meer verstand van IT. “Er is een aanvullende rol ontstaan, die zich richt op informatiemanagement, rapportages en analyses,” vertelt Roelof. Deze rol draait om de vraag ‘hoe kom ik van data naar informatie’. Daarbij gaat het niet alleen om de financiële data, maar ook om het combineren van deze data met operationele data of met branchegegevens. Naast het rapporteren en analyseren is ook het beheren van het concept van belang; wie krijgt welke rapportage? Raúl: “Vaak is deze rol nu nog wat verstopt, de activiteiten worden er binnen de financiële functies bij gepakt. We zien nu echter dat er steeds meer vraag komt naar echte specialisten op dit vlak.”

De markt worstelt met de benaming voor deze nieuwe functie. “Dit aandachtsgebied wordt nu oneigenlijk neergezet als business intelligence,” stelt Roelof. “Dit is echter echt een andere discipline. Wij noemen dit zelf liever ‘financial intelligence’. Martin: ”Financial control kan nog veel meer waarde toevoegen voor de organisatie, door deze ‘financial intelligence’-rol goed toe te passen.”

Aandacht van de CFO

Een goed financieel team samenstellen vraagt dan ook om aandacht van de CFO, menen de drie. “Aandacht voor de mens is belangrijk voor de resultaten van een organisatie, het is één van de elementen waarop bij High Performing Organizations (HPO) wordt gemeten. Dit mag hoger op de agenda van de CFO komen,” vindt Martin. “De vraag is of je pas moet werven als er een vacature is. Wil een CFO precies op formatie aannemen, of wil hij dat zijn mensen waarde toevoegen aan de organisatie? Neem bij voorkeur boventallig aan, er gaan tenslotte altijd mensen weg. Een goede CFO heeft altijd vacatures.”

Lees meer over werving en selectie