De Slimme Financiële Functie - Finext
 • De Slimme Financiële Functie

Digitalisatie en robotisering; we zien het dagelijks om ons heen en we zien dat het een steeds prominentere rol inneemt bij organisaties. Het dwingt organisaties mee te gaan in de snelle ontwikkelingen om kansen te pakken. Het heeft grote impact op de arbeidsmarkt, op onze manier van werken en maakt nieuwe businessmodellen mogelijk. De veranderende bijdrage van finance hierin is onmisbaar, maar hoe geef je die vorm?

Hoe bouw je een slimme financiële functie?

 

Digitale transformatie van de financiële functie

Digitale transformatie van de financiële functie gaat niet over de inzet van tools. Het implementeren van tools is vaak slechts een startpunt in het realiseren van een transitie van administreren en rapporteren naar het worden van strategische businesspartner.
De inzet van Cloud ERP, Cloud EPM, Artificial Intelligence, Self-Service BI, Process Mining en Robotic Process Automation impliceren een verandering van werkwijze. Om een blijvende verandering te realiseren is een gelijktijdige aanpassing van processen en verschuiving in competenties nodig. Succesvolle, datagedreven financiële afdelingen focussen op:

 • Integratie van data uit verschillende systemen en functionele silo’s
 • Verhoging van de datakwaliteit en directe beschikbaarheid van sturingsinformatie
 • Inzet en ontwikkeling van benodigde expertise

Slimme inzet van mensen, systemen en processen is essentieel om als finance daadwerkelijk impact te maken in de business. Maar hoe geef je de rol van finance vorm? En belangrijker: hoe krijg je de afdeling mee in verandering?

Aanpak

Finext krijgt vaak de vraag of wij een standaard veranderplan van de financiële functie hebben. De financiële functie van de toekomst is niet meer eenduidig, maar bedrijfsspecifiek en afhankelijk van zowel organisatorische als technische factoren. Dus nee, hiervoor heeft Finext geen kant-en-klaar veranderplan en blauwdruk liggen. Wel zijn er gemeenschappelijke kenmerken voor de inrichting van een slimme financiële functie. Denk hierbij aan:

 • Een efficiënte en schaalbare inrichting van accounting processen en een integrale data-architectuur
 • Verzorgt analyse en biedt inzage over meerdere dimensies heen
 • Duidelijke rollen binnen het finance team; waarbij de rol van sparringpartner geborgd is

Onze visie voor een slimme financiële functie combineren we met de specifieke kenmerken en wensen van jouw organisatie, zo komen we samen tot een nieuw ontwerp. Doordat elke ontwerpfase voorafgegaan wordt door een goede analyse van de huidige situatie (mensen, systemen en processen), en door rekening te houden met specifieke wensen en randvoorwaarden, kunnen we vervolgens een realistische roadmap uitstippelen voor de implementatiefase. In deze laatste fase is het tijd voor ‘rubber op de weg’ en rollen we het veranderprogramma uit. Na ondersteuning vanuit Finext wordt het tijd om het stokje over te dragen naar de klantorganisatie en gaan wij door naar de volgende expeditie. Zelfstandigheid van de organisatie is altijd ons streven.

Kortom: Samen ontwerpen en realiseren wij een slimme financiële functie. Met een slimme financiële functie is het verleden verklaard, het heden bekend en de toekomst voorspelbaar.

Maak je finance soepel, sterk en slim

Op hoofdlijnen heeft een financiële afdeling drie taken. De eerste taak betreft het efficiënt laten draaien van de cashmachine in de onderneming. Deze taak steunt de financieel op de inrichting van primaire processen en de planning- & controlcyclus, en de controlemaatregelen binnen deze processen. Als deze taak goed wordt uitgevoerd, is er sprake van een soepele financiële functie.

Een tweede belangrijke taak is voldoen aan wet- en regelgeving en andere eisen van stakeholders. Veranderingen in verslaggevingsregels, zoals recent bij IFRS 16, hebben soms grote impact op de wijze waarop de informatievoorziening is georganiseerd. Naast regelgeving zijn er verschillende stakeholders met elk een eigen informatiebehoefte. Als de informatiehuishouding goed is ingericht, is er sprake van een sterke financiële functie.

De derde taak van een financiële afdeling is een actieve rol in het versterken van de concurrentiekracht van de onderneming. Deze rol bestaat uit het voorspellen van wat er komen gaat en passende acties te definiëren. Deze taak is geen taak die geïsoleerd wordt uitgevoerd, maar in interactie met business managers. Belangrijke voorwaarde ligt in de beschikbaarheid van data van alle processen in de organisatie, aangevuld met externe data. De betrouwbaarheid van deze twee soorten data moet hoog zijn. Deze laatste taak bouwt in hoge mate voort op de twee andere taken, maar vraagt om andere vaardigheden. Hierdoor ontstaat een slimme financiële functie.

Onderzoeken

Finext heeft twee onderzoeken uitgevoerd op dit thema. We hebben onderzoek gedaan naar de tevredenheid van controllers in hun zakelijke tijdbesteding. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat controllers hun impact willen vergroten door minder tijd te besteden aan de rol van administrateur, waardoor meer tijd beschikbaar komt voor de rol van sparringpartner. Minder bezig zijn met administratieve taken, denken in procedures, en kijken naar het verleden, maar meer situationeel snel handelen, binnen aanvaardbare risico’s en kijkend naar de toekomst.

In een vervolgonderzoek zijn we verder ingegaan op de blokkades die financieel professionals ervaren om de gewenste veranderingen te kunnen doorvoeren. De top-4 blokkades die we zijn tegengekomen zijn:

 • Onvoldoende integratie van de systemen
 • Beperkte data-kwaliteit
 • Het ontbreken van een duidelijke visie
 • Gebrek aan expertise

Nieuwsgierig naar de volledige onderzoeken die wij hebben gedaan? Lees dan de blokkades digitale transformatie en de tijdbesteding controllers.

Kennisevents

We zijn continu bezig met de financiële functie van morgen. Het bijhouden van kennis en volgen van de  nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied zijn daarbij essentieel. Daarom organiseren we regelmatig  kennisevents. Hier vind je de komende events.

Documenten bekijken?