De 3 meest gehoorde misverstanden over IFRS 16 - Finext
  • De 3 meest gehoorde misverstanden over IFRS 16

IFRS 16 komt er onherroepelijk aan. Vanaf 1 januari 2019 moet namelijk de nieuwe boekhoudstandaard IFRS 16 Leases worden toegepast. En dat kan behoorlijk veel impact hebben op de cijfers, zeker als jouw organisatie veel langdurige huurcontracten met leveranciers heeft. In de praktijk zien we nogal wat verwarring over deze nieuwe wetgeving. Wat zijn de drie meest voorkomende misverstanden over IFRS 16?

Door Eric Tip, april 2018

Misverstand 1: IFRS 16 is de opvolger van IFRS 15

IFRS 16 is geen opvolger of 2.0 versie van IFRS 15. Het gaat zelfs om een heel ander onderwerp en daardoor een andere kant van de organisatie. Waar het bij IFRS 15 om de revenues draait, heeft IFRS 16 betrekking op de operationele kostenkant van de onderneming. Je moet nu gaan praten met de afdelingen die zich bezighouden met de inhuur van bedrijfsmiddelen en de betreffende contracten, in plaats van de afdelingen die zich richten op klanten en omzet. Een compleet nieuw spel dus!

Misverstand 2: IFRS 16 is simpel

Het lijkt op het eerste gezicht inderdaad simpel. Dit komt vooral doordat het onderliggende principe van IFRS 16 zo eenvoudig is: je moet de toekomstige waarde van contracten als schuld én als bedrijfsmiddel (recht van gebruik) op de balans opnemen. De nuanceverschillen maken het echter complex. Je moet gaan nadenken over het contractmanagement en de contractendatabase binnen jouw organisatie, en over de gevolgen van (inkoop)keuzes die je nog gaat maken.

Stel, je organisatie huurt een vrachtschip om producten af te leveren. Als je niet zelf de route van het schip bepaalt, is het geen leasecontract. Heb je wel invloed op hoe en wanneer het schip vaart? Dan telt het als leasecontract en moet je de contractuele waarde verplicht op de balans zetten. De details van het contract kunnen dan ook veel impact gaan hebben op de balans.

Misverstand 3: Het gaat vooral om verzamelen

Helaas. IFRS 16 gaat eigenlijk over de controle van (toekomstige) financiële risico’s; hoeveel kun je als organisatie beïnvloeden? Dat betekent dat je niet alleen alle informatie moet verzamelen, maar ook moet beoordelen en vastleggen. Ook zien we in de praktijk vaak dat processen aangepast moeten worden, bijvoorbeeld rondom inkoop, eigenaarschap van contracten, administratie en business control.

Goed voorbereiden loont

Spelen deze misverstanden ook binnen jouw organisatie? Een goede inventarisatie van de situatie is de eerste stap. Wat moet er gebeuren? Welke contractsoorten heb je eigenlijk? Welke afdelingen moet je betrekken? Wacht niet te lang met deze eerste stap, zodat je nog voldoende tijd hebt om jouw organisatie goed voor te bereiden.

Meer weten over onze IFRS16 aanpak? Kijk dan hier.

Kennisevenementen

Regelmatig organiseren we kennisevenementen, webinars en ronde tafels over IFRS en toolsets. Kijk hieronder voor korte verslagen, webinars of de agenda van deze evenementen:

De puntjes op de i van IFRS15
IFRS15 The next step – webinar
Manage IFRS16 met Anaplan – webinar
IFRS16 – Off balance assets bestaan straks niet meer – webinar
IFRS16 met CCH Tagetik – webinar 

Consolidatie & Corporate Reporting