Catch Up – OneStream - Finext
  • Catch Up – OneStream

De wereld van Performance Managementoplossingen is volop in ontwikkeling. Nieuwe softwarespelers komen op en de bekende vendors komen met nieuwe oplossingen. Bij Finext evalueren we de mogelijkheden en ons portfolio dan ook continu. Wat bieden deze nieuwe oplossingen? En hoe bewijzen ze zich in de praktijk? In de Catch Up-reeks nemen we de proef op de som. Deze editie praten we je bij over OneStream.

Catch Up – OneStream

OneStream in één zin

Een modern platform dat alle facetten van Corporate Performance Management ondersteunt.

Liever de samenvatting? Klik hier voor de infographic.

De top-3 features van OneStream

Elke Performance Managementoplossing helpt om je meer inzicht te geven, bijvoorbeeld in de financiële cijfers en het presteren van de organisatie. OneStream uiteraard ook. Maar wat is nu echt bijzonder aan deze oplossing?

1. Integratie binnen het platform

Door de platformopzet van OneStream krijg je daadwerkelijk één bron. Vanuit deze ene bron kun je niet alleen ‘terugkijken’ via de consolidatiefunctionaliteit – inclusief sterke audittrail en drill-through naar je ERP-systemen -, maar ook ‘vooruitkijken’ door budgeting- en planningsfunctionaliteiten. Met ‘Object-Oriented’ metadata modeling kun je daarnaast een account reconciliatie-oplossing inbouwen, een projectenadministratie of een consolidatieregister.

In de praktijk merken we dat er veel ervaring in de oplossing is verwerkt; het platform is robuust en draait als een trein. OneStream is ontwikkeld door twee vooraanstaande ’thought leaders’ uit het vakgebied van Performance Management; Tom Shea en Bob Powers. Zij hebben eerder o.a. Upstream (Oracle FDM) en Hyperion (HFM) ontwikkeld.

Door de gekozen opbouw ontstaat een sterke integratie binnen het platform. Daarbinnen heb je echter wel nog steeds de vrijheid om jouw specifieke proces te modelleren. Zo heeft een organisatie met één OneStream platform veertien verschillende consolidatie-applicaties vervangen. Alle 14 divisies werken nu onafhankelijk in hetzelfde platform. Tegelijkertijd heeft elke divisie haar eigen manier van werken kunnen behouden.

2. Extensible Dimensionality

Een tweede sterke feature zijn de flexibele dimensies, door OneStream ‘Extensible Dimensionality’ genoemd. Veel organisaties willen een ander level van detail voor forecasten en budgetteren dan voor de actuals. Met Extensible Dimensionality kun je per account selecteren op welk niveau je wilt budgetteren. Zelfs tussen de scenario’s kun je op verschillende levels van detail werken.

Stel, je hebt in je Actuals cijfers een ‘Parent’ account waar je geen data op kunt invoeren, maar je wilt wel op dit niveau budgetteren. Met Extensible Dimensionality kun je ervoor zorgen dat je daar voor je budget wel data op kunt invoeren. Je kunt zo een applicatie creëren met één set met accounts, die je op verschillende detailniveaus kunt configureren.

extensible dimensionality

3. MarketPlace

De MarketPlace werkt als een ‘App store’. Je kunt hier eenvoudig templates uit downloaden, net zoals je met apps op je telefoon doet. Ook trainingsmateriaal kun je op dezelfde manier downloaden.

Neem bijvoorbeeld Cash planning. Hiervoor bestaat in de MarketPlace een voorgedefinieerde template, aangevuld met een webinar. De template kun je eenvoudig als zip-bestand downloaden op je laptop, waarna je het kunt inbrengen in je OneStream-omgeving. Vervolgens kun je het zelf verder inrichten en opnemen in de workflow die kan worden aangepast naar jouw proces. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld People planning of Capex planning. Ook een ‘kant en klare’ connector met een SAP ERP-systeem is beschikbaar.

We zien in de praktijk dat de MarketPlace veel functionaliteiten biedt, maar dat nog niet veel organisaties hier actief gebruik van maken. We verwachten wel dat dit steeds meer zal gaan gebeuren, omdat het je snel en eenvoudig aanvullende functionaliteiten geeft.

Bij welk type organisatie past OneStream?

Deze oplossing is vooral interessant voor grote organisaties met complexe consolidatie- of planningsbehoeften. We denken dan bijvoorbeeld aan retailorganisaties met honderden winkels, die graag per winkel willen vergelijken. Of aan wereldwijd opererende organisaties met verschillende tax-omgevingen. In dergelijke complexe situaties maak je echt gebruik van de mogelijkheden van het platform en komt OneStream het meest tot zijn recht.

Daarnaast past OneStream goed bij organisaties die een roadmap hebben voor finance, bijvoorbeeld organisaties die een High Performance Finance Functie (HPFF) willen realiseren. Als je als organisatie de consolidatie-, reporting- en planningsprocessen naar een hoger niveau wilt tillen, dan kan het platform die groei goed aan en zelfs versnellen; zowel qua functionaliteiten als qua licenties. Binnen OneStream werk je namelijk met één licentie voor alle functionaliteiten, waardoor de wensen niet beperkt worden door de licenties die je anders extra aan zou moeten schaffen. Zo faciliteert en versnelt OneStream de stappen die je de komende jaren met finance wilt zetten.

Voor wie is OneStream interessant?

Door de sterke integratie is OneStream volgens ons geschikt voor diverse rollen binnen de organisatie. Binnen finance kunnen zowel financial control als business control het platform benutten voor hun processen. Daarnaast maken de rapportage- en dashboarding-functionaliteiten de oplossing interessant voor de CFO.

In de praktijk zien we dat OneStream breed ingezet wordt, bijvoorbeeld voor sustainability reporting. Doordat je data uit verschillende bronnen in OneStream kunt ontsluiten, kun je ook op andere onderdelen zoals milieu-indicatoren en HR-informatie rapporteren. Ook voor tax managers is deze integratie van data interessant.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Consolidatie & Corporate ReportingManagementinformatie & DashboardingPlannen, Budgetteren & Forecasten OneStream