Data en Finance: de visie van Hans Platschorre, CFO van Hans Anders
  • De visie van Hans Platschorre, CFO van Hans Anders

De Hans Anders Retail Group wil fors uitbreiden in het buitenland. Ook in haar informatiebehoefte is de retailer ambitieus. Wat is de impact van datadriven rapportages? En wat betekent de digitale transformatie voor de toekomst van finance? Martijn Meuling gaat in gesprek met CFO Hans Platschorre.

Door Martijn Meuling, december 2019

De visie van Hans Platschorre, CFO van Hans Anders

De afgelopen periode hebben jullie enorme stappen gezet rondom reporting. Hoe ondersteunt deze ambitie de strategie van de Hans Anders Retail Group?

Sinds de overname door investeringsbedrijf 3i is expansie in het buitenland één van de pijlers van onze strategie. Finance binnen Hans Anders was daar op dat moment echter nog niet klaar voor. We wilden de afsluiting versnellen en uniform over de landen heen kunnen rapporteren.
Samen met Finext hebben we de reporting op orde gebracht, versneld en digitaal gemaakt. Onze managers zien nu de financiële informatie en de operationele kpi’s in één scherm. Hiervoor laten we CCH Tagetik en de operationele data in één database samenkomen, waarna de informatie wordt gevisualiseerd in Tableau. Intussen hebben we met de acquisitie van Eyes + more de gewenste expansiestrategie daadwerkelijk ingevuld. De snelle implementatie van CCH Tagetik was daarvoor noodzakelijk; we hebben Eyes + more in één keer en ruim op tijd kunnen consolideren in het jaarverslag.

De Hans Anders Retail Group is eigendom van investeringsfonds 3i, dat onder andere ook deels eigenaar is van sportschoolketen Basic-Fit en budgetwinkel Action. Wat is de impact van een private equity-eigenaar op de informatiebehoefte?

Vergeleken met publieke ondernemingen moeten we meer rapporteren en in meer verschillende structuren. Naast de statutaire rapportages, de managementrapportages en het boardpack is er nog een aparte lijn van PE-rapportages. Aan de banken rapporteren we op nog een ander juridisch niveau. Al deze rapportages zijn volledig geautomatiseerd, zowel voor het jaarverslag als voor de maandelijks reporting. De PowerPoint en de tekst zijn gekoppeld in de CCH Tagetik datebase, waardoor we met één druk op de knop aanpassingen kunnen verwerken. De cost control is vroeg in de periode, waardoor de comments steeds accurater worden en het echte verhaal vertellen.

“De CFO van de toekomst is tech-savvy. Zonder technische kennis kun je geen visie neerzetten, randvoorwaarden scheppen of begrijpen welke algoritmes de datascientists gebruiken.”

data bij Hans Anders
Hans Platschorre, CFO Hans Anders
Datadriven informatiestromen spelen een grote rol binnen jullie organisatie. Je hebt business intelligence zelfs binnen één afdeling met business control samengebracht. Waarom kiezen jullie daarvoor?

In mijn visie op controlling is het belangrijk om controllers en datascientists te combineren. Het zijn wel andere profielen, maar ze nemen samen deel aan één team. Als datascientists apart zitten, verdiepen zij zich al snel te veel in regressieanalyses, in plaats van analyses die leiden tot meer rendement per klant, meer rendement per bril en meer bezoekers in de winkel.

Aan de andere kant heb je in het team ook business controllers met verstand van cashflow en actuals nodig om de impact op de p&l te kunnen berekenen. We ontdekten bijvoorbeeld dat nieuwe winkels altijd een terugval hebben in het vijfde kwartaal na opening. Dit bleek een trend te zijn die inherent is aan de business die we doen, doordat de ‘repurchase cycle’ van een klant net iets verder dan één jaar ligt. Door het anders opstellen van de p&l komen er dingen naar boven waarmee we de investeringstemplate kunnen bijschaven.

De data benutten we ook voor het bepalen van witte vlekken in het winkellandschap, met name voor onze groei in België. In Nederland hebben we inmiddels 262 winkels, dus als we een nieuwe winkel openen heb je kans dat we onze eigen grootste concurrent zijn. Met datamodellen berekenen we de potentie van een winkel op basis van variabelen, zoals inwonersaantallen, omliggende dorpen en concurrentie.

De digitale transformatie heeft veel impact, ook op de financiële functie. Hoe zie je dit binnen Hans Anders?

Er zijn vier digitale technologieën die in fases de financiële functie veranderen. De eerste fase is robotisering, waarmee we vooral in de administratieve functie zoveel mogelijk automatiseren. De tweede is datavisualisatie, zoals data met simpele bar-charts inzichtelijk maken. De combinatie van CCH Tagetik en Tableau is hier belangrijk; op een bar-chart met een trend reageren operationele managers sneller dan op een Excel-sheet met veel getallen. Die fase hebben we min of meer bereikt.

De volgende fase is predictive analytics, waarbij de controllers gaan adviseren over het promotiebeleid en het verhogen van bezoekersaantallen. Daarvoor hebben we regressiemodellen nodig die op basis van het weer, de concurrentie en de promoties van concurrenten voorspellingen doen over de promoties in de winkel. Dat vertaalt zich uiteindelijk in CCH Tagetik in de omzet en de kosten. De vierde fase is advanced analytics voor business. Daarin willen we naar adviezen op bril-niveau; verkoopt een bepaald type bril goed en wat is de ROI van dat specifieke model?

Welke rol zie je in de toekomst voor finance weggelegd?

De eerste twee fases creëren tijd en inzicht, waarna je je pas realiseert wat je kunt doen in de volgende twee fases. We zitten nu in een mooie fase, maar het is ook een moment of truth voor mensen die in finance werken. Een PowerPoint met verschillen produceren is niet goed genoeg meer, controllers moeten nu gaan uitleggen waarom die verschillen zijn ontstaan. De finance rol wordt steeds meer een judgement call, waar het eerst meer productiegedreven was. Ook wordt onze rol steeds meer actiegericht; reporting heeft alleen maar zin als het leidt tot verandering in gedrag en acties. Aan de planning-kant moeten kpi’s zich gaan vertalen in revenu- en kostenlijnen. Om de analytische kant volop te benutten, willen we CCH Tagetik Budgeting and Planning gaan inzetten.

De CFO van de toekomst is tech-savvy. Zonder technische kennis kun je geen visie neerzetten, randvoorwaarden scheppen of begrijpen welke algoritmes de datascientists gebruiken. Uiteindelijk moet je weten hoe robuust de analyses zijn.

Benieuwd naar de visie van andere CFO’s? Bekijk hier: Boskalis en Prorail

Enterprise Performance Management Retail & FMCG CCH TagetikTableau