Costmanagement bij Rabobank Nederland

Costmanagement bij Rabobank Nederland

Als financiële instelling met een rijke historie had Rabobank Nederland een uitdaging: het creëren van één kostenmodel dat zowel voor 30+ directoraten als de diverse productmarktcombinaties toepasbaar was.

Door Alwin Dooijeweerd, juni 2013

Rabobank

Als financiële instelling met een rijke historie had Rabobank Nederland een uitdaging: het creëren van één kostenmodel dat zowel voor 30+ directoraten als de diverse productmarktcombinaties toepasbaar was. Rabobank Nederland (RN) stond begin 2010 voor de uitdaging om haar diverse kostenmodellen te alignen, de doorlooptijd van het rapporteren flink te reduceren en meer inzicht te verschaffen aan de interne klanten.

Finext is deze uitdaging graag aangegaan.

Hier werken experts die ervan houden om complexe financiële processen terug te brengen naar simpele structuren. Zo ook in deze case. In vijf stappen werden de 30+diverse deelmodellen teruggebracht naar één integraal model voor de gehele organisatie, flexibel en toepasbaar, zonder uitzonderingen. Deze veranderingsoperatie is binnen achttien maanden doorlopen, met uitstekend resultaten:
•    een transparant kostenmodel in SAS waarin structuren en data gescheiden zijn
•    een besparing van € 1,2 M op jaarbasis
•    een vermindering van de verwerkingstijd van 9 maanden naar 2 weken
•    het model wordt gebruikt voor inzicht, sturing op kosten en forecasting

Hoe is dit gelukt?

Rabobank Nederland is niet uniek. Complexe organisaties zijn vaak niet in staat hun financiële operationele informatie zo te structureren dat snel en effectief sturen mogelijk is. Gevolg? Er wordt gewerkt met informatie die onvolledig en/of onjuist is. In een klantgerichte organisatie zoals Rabobank zorgde de bestaande situatie, waarin ieder directoraat en productmarktcombinatie een eigen toegespitst model had, voor nodeloze vertragingen en inefficiënte inzet van manuren. Finext werd door Rabobank Nederland gevraagd om te adviseren over kostenstructuren en klantrentabiliteit. In een intensieve samenwerking is één efficiënt model ontwikkeld en geïmplementeerd binnen de bestaande organisatie.

“Ze hebben oog voor het geheel, leggen verbanden maar dagen vooral uit tot het denken buiten de gebruikelijke kaders. Dat leidt tot verrassende inzichten waarmee ik het management kan voorzien van betere en bruikbare stuurinformatie. Ik vind Finext een prettige partij omdat zij betrokken zijn bij de organisatie en door hun inzet zaken voor elkaar krijgt. Daarnaast heeft Finext veel ervaring en kennis van zaken, van ICT tot en met de klant.” – Angelique van Teeffelen

De methode & werkwijze: meedoen en meedenken

Allereerst iets over de methode van Finext. Via een door Finext ontwikkeld businessmodel wordt inzicht gegeven in de factoren inhoud, mens en proces. Door deze factoren ieder op zich en in relatie tot elkaar aan te pakken wordt integrale besturing van de organisatie (weer) mogelijk. Finext werkt met een team van eigenwijze complementaire specialisten binnen de organisatie. Deze specialisten zoeken samen met de collega’s uit de organisatie naar overeenkomsten en variabelen, die vervolgens worden gesimplificeerd. Tegelijkertijd fungeren zij als externe spiegel zodat tunnelvisie en organisatieblindheid wordt voorkomen. Verder werkt Finext altijd met ambassadeurs uit diverse geledingen van de organisatie. Zij worden vanaf het begin betrokken bij het uiteindelijke concept en rollen het ontwikkelde kostenmodel in SAS verder uit binnen de organisatie. Zij hebben ook de kennis om het kostenmodel verder aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

Download bijlage
Cost & Profitability ManagementKeten- & Procesoptimalisatie Banken & Verzekeraars SAS