Zorg - Wendbaarheid leidt tot betere Zorg en lagere kosten - Finext

Zorg

Wendbaarheid verschaft de mogelijkheid tot het aanbieden van verbeterde zorg én tegen lagere kosten.

De zorgmarkt is continue aan verandering onderhevig. Externe factoren zorgen ervoor dat dezelfde, of liever gezegd betere, kwaliteit van dienstverlening moet worden geleverd tegen lagere kosten. De branche ligt daarbij onder het vergrootglas van de publieke opinie. Een wendbare en innovatieve organisatievorm is daarom een vereiste. Een cruciale regierol is hierin weggelegd voor de financiële afdeling. Finext helpt zorgorganisaties bij het realiseren van duurzame kostenbesparingstrajecten waarbij optimale, passende en betaalbare zorg aan patiënten altijd het hogere doel blijft. We hebben dit onder andere gedaan bij Kompaan en De Bocht, Careaz, Ipse de Bruggen, Cordaan, Dichterbij, Delft voor Elkaar en Kraamzorg.

Een greep uit onze klanten


Atrium Medisch Centrum Parkstad LogoBartimeusErasmus MC logohilverzorg logoIpse de bruggen logokompaan en de bocht logoParnassia group logo