Begroten in het onderwijs moét en kán beter - Finext

Begroten in het onderwijs moét en kán beter

70 % procent van de deelnemers aan de ronde tafel “Beter begroten in het onderwijs” geeft aan dat de performance reviews niet gaan over de zaken die ertoe doen. Het gesprek bestaat voornamelijk uit het verklaren van verschillen tussen realisatie en prognose. In feite loop je een jaar lang achter je eigen muziek aan. Hoe kan dat? En vooral: hoe zorg je dat een begroting een krachtig instrument wordt om je strategie om te zetten in concrete acties? Meld je hier aan voor onze nieuwste editie!

Door Egon Rijsewijk, september 2017
Klik hier om een vergrootte versie te bekijken.

Tijdens onze ronde tafel Beter Begroten in het Onderwijs op 21 september deelden meer dan 25 financials van ROC’s, hogescholen en universiteiten hun ervaringen rondom plannen en budgetteren. Koplopers TU Eindhoven en Hogeschool Inholland namen hun vakgenoten mee in de vooruitgang die zij door middel van Oracle Cloud-technologie hebben gerealiseerd.

Onderzoek: hoe staan de onderwijsinstellingen er nu voor?

Uit een kort onderzoek bleek dat de deelnemers van de ronde tafel met name de verbinding tussen strategie en de begroting lastig kunnen leggen binnen hun organisatie. Zo geeft 50 % van de deelnemers aan de begroting te gedetailleerd te vinden. Daarnaast geeft 88% aan dat strategie en visie slechts deels zijn gekoppeld aan het maken van de begroting. 12 % zegt zelfs helemaal geen samenhang tussen de begroting en de bedachte strategie en visie terug te zien.

Kortom: er is dus voldoende werk aan de winkel als het gaat om het maken van een betere begroting in het onderwijs. Of zoals Hans van den Berg van de TU Eindhoven het treffend verwoordde: “Door een goed georganiseerd budgetterings- en planningsproces kunnen we ons focussen op de essentie: onderwijs”.

Verhalen uit de praktijk

Lees hier de reference-case van de TU Eindhoven:

Lees hier het praktijkverhaal van Hogeschool Inholland:

Plannen, Budgetteren & Forecasten Non-profit & Educatie Oracle Planning & Budgeting Cloud Service - PBCS