Workshop Value-based Projectmanagement - Finext

Workshop Value-based Projectmanagement

Value-based Projectmanagement is een aanpak voor chaordische projecten. Chaordische projecten zijn projecten waar veel onduidelijkheid en vaagheid is. Gebaseerd op de chaos theorie en het complexiteitsdenken, worden 11 interventies gedefinieerd, die in een chaordische omgeving leiden tot project succes. Maak nu kennis met Value-based Projectmanagement in de eendaagse workshop!

Workshop:

Tijdens deze workshop leer je in korte tijd de elementen van de chaos theorie en het complexiteitsdenken. Je verkrijgt inzicht in de 11 interventies die leiden tot project succes in complexe omstandigheden. We pakken enkele van deze interventies in het bijzonder bij de kop om te oefenen en te bespreken. Value-based Projectmanagement richt zich niet op het resultaat en kent geen ‘stuurelementen’ zoals faseren, plannen en beheersen. Wat dan wel? Value-based Projectmanagement neemt de vaagheid, complexiteit en onduidelijkheid als gegeven aan (en niet als op te lossen aspecten) en richt zich op de aanleiding van het project (oftewel: ‘het hogere doel’). Het project wordt dus vraaggedreven, in plaats van resultaatgedreven. Vraaggedreven houdt in dat het project primair wordt opgezet vanuit een vraag, wens of probleem, dus niet vanuit een aanbod. Om te kunnen omgaan met vaagheid, complexiteit en onduidelijkheid levert Value-based Projectmanagement een set van 11 interventies: de Project’s Eleven.

Resultaat:

  • Inzicht in de principes van Value-based Projectmanagement, de chaostheorie, en de project’s eleven.

Voor wie:

  • Projectmedewerkers
  • Projectmanagers
  • Portfoliomanagers
  • Project directeuren
  • Programmamanagers

Programma:

Een greep uit de verschillende onderwerpen:

  • Value-based versus traditioneel projectmanagement
  • Complexiteitsdenken en de chaos theorie
  • 11 interventies die leiden tot project succes
  • Verdieping in enkele van de interventies door middel van workshopvormen, oefeningen en discussies

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in deze Value-based Projectmanagement workshop, of heb je nog vragen? Neem dan direct contact op met Frank Boudestijn.